» » Про реєстрацію РРОДодано: 4-07-2017, 10:52 | Переглядів: 365
       

Про реєстрацію РРО

 

 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій або розрахункові книжки відповідно до вимог Закону України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”(http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/53818.html).

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) та Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій” (далі – Порядок реєстрації РРО)http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/69139.html).

Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО

Реєстрація РРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Суб’єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які розташовані на території іншої, ніж такий суб’єкт, територіальної громади.

Національні оператори можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів абогосподарських одиниць, де будуть використовуватися РРО:

Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта” – за місцезнаходженням відділень;

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком” – за місцезнаходженням центрів та цехів телекомунікаційних послуг;

Державне підприємство спеціального зв’язку – за місцезнаходженням вузлів та пунктів спеціального зв’язку;

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця” – за місцезнаходженням станцій, підрозділів локомотивного, вагонного, колійного, вантажного, пасажирського та інших господарств, необхідних для забезпечення роботи залізничного транспорту.

РРО за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та господарських одиниць юридичної особи реєструються за кодом ЄДРПОУ юридичної особи.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

- заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (додаток 1) (далі – реєстраційна заява);

- копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

- копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

- копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

- копію договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

До створення реєстру ЦСО суб’єкт господарювання до заяви про реєстрацію РРО разом із копією договору суб’єкта господарювання з ЦСО про технічне обслуговування та ремонт такого РРО подає до контролюючого органу також копію договору (або іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО ЦСО на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) РРО.

Уповноважена особа суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

При поданні реєстраційної заяви в паперовому вигляді суб'єктом господарювання пред’являються оригінали відповідних документів.

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає суб’єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО, яка дійсна протягом п’яти робочих днів з дати її видачі або надсилання на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання.

Протягом п’яти робочих днів з дати видачі або надсилання на адресу електронної пошти довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи:

- внесення фіскального номера до фіскальної пам’яті РРО;

- персоналізація та опломбування РРО в ЦСО.

Для завершення процедури реєстрації РРО суб’єкт господарювання до закінчення терміну дії довідки про резервування фіскального номера надає до контролюючого органу копію довідки про опломбування РРО та акт введення в експлуатацію РРО.

У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначених документів довідка про резервування фіскального номера вважається недійсною, фіскальний номер скасовується датою резервування.

Реєстрація РРО проводиться шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС.

Суб’єкту господарювання надається реєстраційне посвідчення РРО, що засвідчує реєстрацію РРО в органі ДФС.

Датою реєстрації РРО, яка зазначається в реєстраційному посвідченні, є дата, що відповідає даті внесення даних до інформаційної системи ДФС.

Форму ЗАЯВИ про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій можна знайти в додатках до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) за е-адресою:

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/69139.html

У реєстраційній заяві вказується спосіб отримання реєстраційного посвідчення (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).

Якщо суб’єктом господарювання обрано спосіб отримання реєстраційного посвідчення поштою, оплату вартості поштових послуг суб’єкт господарювання має здійснити до отримання реєстраційного посвідчення шляхом надання контролюючому органу поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Одночасно з реєстрацією РРО реєструється перша книга обліку розрахункових операцій на РРО.

Реєстрація книг обліку розрахункових операцій (книга ОРО)

Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій” (далі – Порядок реєстрації книг ОРО)(http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/ 69139.html).

Реєстрація книг ОРО здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Суб’єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які розташовані на території іншої, ніж такий суб’єкт, територіальної громади.

Національні оператори можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів абогосподарських одиниць, де будуть використовуватися книги ОРО:

Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта” – за місцезнаходженням відділень;

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком” – за місцезнаходженням центрів та цехів телекомунікаційних послуг;

Державне підприємство спеціального зв’язку – за місцезнаходженням вузлів та пунктів спеціального зв’язку;

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця” – за місцезнаходженням станцій, підрозділів локомотивного, вагонного, колійного, вантажного, пасажирського та інших господарств, необхідних для забезпечення роботи залізничного транспорту.

Книги ОРО за місцезнаходженням відокремлених підрозділів та господарських одиниць юридичної особи реєструються за кодом ЄДРПОУ юридичної особи.

Книга ОРО реєструється на кожний РРО або, якщо згідно із законодавством розрахунки можуть проводитися без застосування РРО, на окрему господарську одиницю.

Кількість книг ОРО, що реєструються одночасно, не обмежується.

Форму книги ОРО на РРО наведено в додатку 1, форму книги ОРО на господарську одиницю - у додатку 2 до Порядку реєстрації книг ОРО(http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/69139.html).

Для реєстрації першої та наступних книг ОРО на господарську одиницю суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

- заяву про реєстрацію книги ОРО та/або розрахункової книжки за формою № 1-КОРО (форма заяви - додаток 3 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій)(http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/69139.html);

- копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися книга ОРО;

- книгу ОРО на господарську одиницю.

При поданні реєстраційної заяви суб’єктом господарювання пред’являється оригінал документа.

Перша книга ОРО на РРО реєструється одночасно з реєстрацією РРО.

Датою реєстрації першої книги ОРО на РРО є дата реєстрації РРО.

Підставою для реєстрації другої та наступних книг ОРО на РРО в контролюючому органі є надходження до цього органу реєстраційної заяви.

Суб’єкти господарювання, які включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати заяви про реєстрацію книги ОРО на РРО в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг”, "Про електронний цифровий підпис”.

Реєстрація книги ОРО проводиться шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС (номер книги ОРО, сформований в інформаційній системі ДФС, дата реєстрації книги ОРО).

При реєстрації книги ОРО на господарську одиницю посадова особа контролюючого органу здійснює записи у відповідних рядках титульної сторінки книги ОРО (номер книги ОРО, сформований в інформаційній системі ДФС, дата реєстрації книги ОРО, найменування контролюючого органу, дані про посадову особу контролюючого органу).

Реєстрація розрахункових книжок

Розрахункова книжка використовується у випадках коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Реєстрація розрахункових книжок здійснюється в контролюючому органі за місцем реєстрації книги ОРО.

Реєстрація першої розрахункової книжки в контролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією книги ОРО на окрему господарську одиницю або на РРО, другої та наступних – на підставі реєстраційної заяви.

Датою реєстрації першої розрахункової книжки є дата реєстрації книги ОРО.

Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій"(http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/ 69139.html).

Перед реєстрацією розрахункової книжки суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

- заповнення на реєстраційній сторінці розрахункової книжки інформації про найменування, податковий номер суб'єкта господарювання;

- відсутність у розрахунковій книжці квитанцій із серіями та номерами, що повторюються;

- відповідне заповнення реєстраційної сторінки, яка може розміщатися на останньому аркуші разом з квитанціями.

На кожну розрахункову книжку, що подається на реєстрацію, необхідно встановити засіб контролю таким чином, щоб унеможливити розкріплення книжки без порушення цілісності засобу контролю.

Форму реєстраційної сторінки розрахункової книжки наведено в додатку 6 до Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок(http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/ nakazi/ 69139.html).

Реєстрація розрахункової книжки проводиться шляхом внесення даних до інформаційної системи ДФС.

Після реєстрації суб'єкт господарювання заповнює рядки реєстраційної сторінки розрахункової книжки (номер книжки, дата реєстрації, найменування контролюючого органу, серія та номер першого бланка, кількість бланків, номер установленого засобу контролю), після чого розрахункова книжка вважається зареєстрованою. Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не обмежується.

ДПІ у Тячівському районі

 


скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -