» » Рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання від 15 серпня 2017 року       

Сімнадцята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 серпня 2017 року № 1738

м. Тячів

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради на 2017 рік та погодження проекту регуляторного акту.

 

З метою здійснення та реалізації покладених на органи місцевого самоврядування повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до ст.ст. 7, 11, 31-32 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» сімнадцята сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради на 2017 рік та викласти його в новій редакції згідно додатку № 1 до цього рішення (додається).

2. Погодити проект Положення про порядок обліку та передачу у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, будинків садибного типу, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у населених пунктах Тячівської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку № 2 до цього рішення (додається).

3. Зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради на 2017 рік та проект регуляторного акту, зазначений у пункті 2 цього рішення, оприлюднити у міській газеті «Тячів» та (або) на офіційному сайті міста Тячів в десятиденний строк після їх затвердження.

4. Виконавчому комітету міської ради організувати обговорення проекту регуляторного акту, узагальнити пропозиції щодо внесення змін до нього та подати узгоджений проект для затвердження сесією міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, промисловості, торгівельного та побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва (голова Мийсарош Т.С.).

Міський голова І.І.Ковач

Додаток № 2

до рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання Тячівської міської ради від 15 серпня 2017 року № 1738

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок обліку та передачу у власність громадян земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, будинків садибного типу, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у населених пунктах Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

 

Це Положення регулює облік громадян та порядок передачі їм у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в населених пунктах Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

. І. Загальні положення.

1.1. У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:

- земельна ділянка – земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будівель і споруд;

- комісія – постійна депутатська комісія з питань земельних відносин та охорони природи;

- мешканці населених пунктів об’єднаної територіальної громади – це громадяни України, які зареєстровані та постійно проживають у населених пунктах протягом останніх (не менше) 3 років, за винятком періоду тимчасового переселення в інший населений пункт на період навчання, служби або переведення на нове місце роботи;

- міська рада – Тячівська міська рада;

- облік – облік громадян для виділення та передачі їм у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будівель і споруд;

1.2. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки виконують землевпорядні організації, які мають відповідні ліцензії, за технічним завданням, складеним, погодженим та затвердженим у встановленому законодавством порядку.

1.3. Земельні ділянки не можуть виділятись у власність громадянам, які :

- скористалися правом безоплатної передачі у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будівель і споруд;

- отримали у користування земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво.

1.4. Мешканці населених пунктів мають право на включення в список обліку для отримання земельної ділянки з настанням повноліття.

ІІ. Облік громадян для виділення їм у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будівель і споруд.

2.1. Облік громадян для виділення у власність земельних ділянок здійснюється на підставі рішень Тячівської міської ради в розрізі населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

2.2. На облік беруться громадяни, які не скористалися правом на безкоштовну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва та обслуговування житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будинків і споруд (присадибна ділянка) відповідно до статті 118 Земельного кодексу України.

2.3. Розгляд заяв громадян та взяття їх на облік здійснюється за погодженням з комісією.

2.4. Переважне право на отримання у власність земельних ділянок для будівництва житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будівель і споруд мають :

- особи, які відносяться до пільгових категорій населення згідно з чинним законодавством;

- багатодітні сім’ї;

- молоді сім’ї (подружжя);

- сім’ї, які спільно проживають в одному житловому будинку, та при цьому площа цього будинку є недостатньою, виходячи з кількості осіб, які в ньому проживають.

2.5. До заяви про взяття на облік додаються :

- акт обстеження житлово – побутових умов сім’ї, складений депутатом міської ради за місцем проживання заявника;

- довідка про склад сім’ї;

- довідка з реєстраційного органу про наявність чи відсутність особистого нерухомого майна та земельної ділянки для обслуговування житлового будинку;

- копія паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- довідка з місця роботи чи навчання.

2.6. Громадяни, які користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством для отримання земельних ділянок, вказують про наявність пільг у заяві та подають підтверджуючі документи.

2.7. У випадку відмови у взятті на облік така відмова повинна бути мотивованою, про наслідки її розгляду міська рада письмово повідомляє заявника у встановлені законодавством терміни.

2.8. Громадяни вважаються такими, що взяті на облік, з дня прийняття рішення сесії міської ради з цього приводу.

2.9. Внесення у список та виключення із списку обліку громадян для отримання земельних ділянок здійснюється згідно з рішенням сесії міської ради та з врахуванням дати подання ними заяви або надходження інших документів, які дають підстави на уточнення обліку.

2.10. Громадяни знімаються з обліку згідно з рішенням сесії міської ради у випадках:

- передачі їм у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, будинку садибного типу, господарських будівель і споруд;

- виїзду мешканців на постійне місце проживання до іншого населеного пункту ;

- подання неправдивих відомостей, які стали підставою для взяття на облік громадян ;

- непоновлення документів, передбачених пунктом 2.5 Положення, протягом трьох і більше років

2.11. Громадяни, які втратили право на пільгове отримання земельної ділянки, обліковуються у загальновстановленому порядку.

ІІІ. Виділення та оформлення у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, будинків садибного типу, господарських будівель і споруд.

3.1. Підставою для виділення громадянам у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, будинків садибного типу,господарських будівель і споруд є рішення сесії про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. Строк дії рішення обмежується трьома роками.

3.2. Проект землеустрою розробляється землевпорядною організацією та затверджується сесією міської ради. Одночасно міська рада приймає рішення про передачу у власність земельної ділянки.

3.3. Місце розташування земельної ділянки, яка пропонується для надання у власність особі, що перебуває на обліку, визначається сесією міської ради на підставі поданої комісією пропозиції.

3.4. Комісія має право вносити пропозиції на розгляд сесії міської ради щодо виділення земельних ділянок у власність особам, які перебувають на обліку, шляхом проведення жеребкування.

3.5. Функції з проведення жеребкування покладаються на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин та охорони природи.

3.6. Жеребкування проводиться за такою процедурою:

- виготовляються картки для жеребкування;
- картки поміщаються у дві скриньки. У першій скринці розміщуються картки з номерами списку громадян, що беруть участь у жеребкуванні. В другій – картки з номерами земельних ділянок, визначених для жеребкування;

- уповноважений член комісії тричі змішує картки у скриньці; 
- після трьохразового змішування карток член комісії 
виймає з першої скриньки одну із них, відкриває її, оголошує та демонструє номер, зазначений на картці, та оголошує прізвище особи, яка бере участь в жеребкуванні;
- після трьохразового змішування карток член комісії 
виймає з другої скриньки одну із них, відкриває її, оголошує та демонструє номер, зазначений на картці, та оголошує номер земельної ділянки, яку має отримати громадянин за результатами жеребкування.
Відомості про хід жеребкування вносяться до протоколу засідання комісії.

3.7. У разі відмови громадянина від виділеної йому земельної ділянки для будівництва житлового будинку ця земельна ділянка виділяється іншій особі, що перебуває на обліку.

IV.Порядок використання виділених та переданих у власність земельних ділянок.

Оформлення права власності на земельні ділянки.

4.1. Власник землі повинен виготовити містобудівну документацію та розпочати будівництво житлового будинку згідно з діючим законодавством.

4.2. У разі, якщо громадянин не виготовив проект землеустрою протягом трьох років, міська рада має право скасувати раніше прийняте рішення про надання громадянину такого дозволу.

4.3. Проведення будівельних робіт на ділянці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.4. У випадку, коли земельна ділянка, яка розміщена в кварталі індивідуальної житлової забудови має інше цільове призначення та належить особі на праві приватної власності або користування, така земельна ділянка за заявою власника про припинення зазначеного права у порядку добровільної відмови, може бути передана у власність іншій особі, яка перебуває на обліку.

4.5. Учасники антитерористичної операції мають право отримати у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) після надання копії посвідчення єдиного зразка учасника антитерористичної операції.

V. Плата за землю.

Громадяни-власники земельних ділянок щорічно сплачують плату за землю до бюджету міської ради у розмірах, визначених Тячівською міською радою.

VI. Прикінцеві положення.

7.1. Це Положення набирає чинності з моменту його оприлюднення в засобах масової інформації.

7.2. Подані до набрання чинності цим Положенням заяви про виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) підлягають перегляду та систематизації відповідно до вимог цього Положення.

7.3. Зміни та доповнення в Положення вносяться у разі зміни законодавства та у випадку внесення пропозицій міським головою, постійними депутатськими комісіями та депутатами міської ради.

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -