» » РІШЕННЯ чотирнадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання від 10 травня 2017 року №1519       

У К Р А Ї Н А

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Чотирнадцята (позачергова) сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 10 травня 2017 року №1519

м. Тячів

Про затвердження Положення про

земельний сервітут та порядок визначення

плати за землю при встановленні земельного

сервітуту на території населених пунктів

Тячівської міської об’єднаної територіальної

громади.

 

Керуючись Земельним Кодексом України, законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Тячівської міської ради від 23 березня 2017 року № 1406 «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської рад и на 2017 рік», чотирнадцята (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту на території населених пунктів Тячівської міської об’єднаної територіальної громадизгідно з додатком до цього рішення (додається).

 

2. Виконавчому комітету міської ради здійснювати відстеження результативності цього регуляторного акту, за результатами якого надавати міському голові відповідні звіти.

 

3. Оприлюднити регуляторний акт на офіційному сайті міської раді у встановлений законодавством термін.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова Петер Е.Б.)

 

 

Міський голова І.І.Ковач

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням чотирнадцятої (позачергової)

сесії сьомого cкликання

Тячівської міської ради

від 10 травня 2017 року № 1519

ПОЛОЖЕННЯ
про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту на території населених пунктів Тячівської міської об’єднаної територіальної громади

1.Загальначастина
1.1. Враховуючи призначення територій населених пунктів громади та сприяючи розвитку містобудування та землеустрою в інтересахТячівської міської об’єднаної територіальної громади громади (далі – громади), виникає необхідність вдосконалення обліку земель комунальної власності, через встановлення платного сервітутного використання земель населених пунктів громади, на які накладено обмеження у використанні (встановлено сервітут) будівельними, галузевими нормами і правилами.

1.2. Обмежене (сервітутне) землекористування виникає при обслуговуванні та будівництві інженерних мереж, комунікацій, при інших умовах, передбачених чинним законодавством України, та рішеннями Тячівської міської ради. Сервітутне землекористування у повному обсязі, без понижуючих коефіцієнтів, встановлює Тячівська міська рада (далі – міська рада)у разі недоцільності, неможливості вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх землекористувачів для іншого допустимого виду функціонального використання на даній категорії земель.

1.3. Відповідно до статті 98 Земельного кодексу України право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянкина обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).
1.4. Згідно зі статтями99, 100Земельного кодексу України власники або землекористувачі,а також іншіконкретно визначені особи (особистий сервітут) земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:

1.4.1. Право проходу та проїзду на велосипеді.

1.4.2. Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху.

1.4.3. Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій.

1.4.4.Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід з чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку.

1.4.5. Право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку.

1.4.6. Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми.

1.4.7. Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми.

1.4.8. Право прогону худоби по наявному шляху.

1.4.9. Право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд.

1.4.10. Інші земельні сервітути.

1.5. Серед інших земельних сервітутів міською радою передбачено встановлення таких земельних сервітутів:

1.5.1. Для реальних часток земельних ділянок через прийняття окремої рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування, зокрема для проїздів, проходів, для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм, які включені в Перспективну схему розміщення малих архітектурних форм (тимчасових споруд) та з якими не заключні договори оренди землі, з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (стаття 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання.

1.5.2. Для ідеальних часток земельних ділянок, зокрема для обслуговування нежитлових приміщень частини будівлі, які не введені в експлуатацію без прийняття окремого рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування та без показу кадастрового плану ділянки (оскільки межі земельної ділянки неможливо визначити в натурі).

 

2. Порядок встановлення земельного сервітуту та укладання договорів про встановлення земельного сервітуту


2.1. Земельний сервітут встановлюється договором на підставі рішення міської ради з врахуванням законодавства та/або рішенням суду. Земельний сервітут може бути встановлений власником (володільцем) сусідньої земельної ділянки, а також іншою конкретно визначеною особою (особистий сервітут).
2.2. Земельний сервітут встановлюється між особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки – Тячівською міською радою.

2.3. Право сервітутного користування земельною ділянкою комунальної власності підлягає державній реєстрації.

2.4. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи.
2.5. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, у інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.
2.6. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у разі:
2.6.1. Поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки.
2.6.2. Відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут.
2.6.3. Рішення суду про скасування земельного сервітуту.
2.6.4. Закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут.
2.6.5. Невикористання земельного сервітуту протягом трьох років.
2.6.6. Порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.
2.7. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена у судовому порядку у разі:
2.7.1. Припинення підстав його встановлення.
2.7.2. Якщо встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.
2.8. Підставою для укладання договору про встановлення земельного сервітуту є:
2.8.1. Для реальних часток земельних ділянок–рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (відповідно до статті 19 Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання (для фіскальних цілей) .

2.8.2. Для ідеальних часток земельних ділянок (без прийняття рішення міської ради про передачу ділянки (її частини) у сервітутне землекористування матеріали з визначення часток земельних ділянок з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням та категорії земель за функцією використання, виготовлені спеціалізованими землевпорядними організаціями та погоджені відділом земельних відносин апарату виконкому міської радиради.

2.9. Юридичні та фізичні особи:

2.9.1. На підставі прийнятих рішень міської ради про надання у сервітутне землекористування земельних ділянок (для реальних часток земельних ділянок) у встановленому порядку зобов’язані звернутись у міську раду, надавши нормативну грошову оцінку земельної ділянки за поточний рік та технічну документацію на земельну ділянку (для реальних часток) та укласти договір про встановлення земельного сервітуту.

2.9.2. На підставі виготовлених спеціалізованими землевпорядними організаціями матеріалів з визначення часток земельних ділянок (для ідеальних часток земельних ділянок) у встановленому порядку зобов’язані звернутись у міську раду, надавши нормативну грошову оцінку земельної ділянки за поточний рік, матеріали з визначення частки земельної ділянки, та укласти договір про встановлення земельного сервітуту.

2.10. Виготовлення матеріалів з визначення ідеальних часток земельних ділянок здійснюють спеціалізовані землевпорядні організації на підставі технічного завдання, затвердженого міським головою.

2.11.Для отримання технічного завдання спеціалізовані землевпорядні організації надають до міської ради звернення юридичних та фізичних осіб щодо виготовлення матеріалів з визначення частки земельної ділянки, документи про право власності на приміщення, графічні матеріали з нанесенням проектованих меж частки земельної ділянки, матеріали фотофіксації приміщень на момент підготовки технічного завдання для виготовлення матеріалів з визначення ідеальної частки земельної ділянки, щодо якої необхідно встановити земельний сервітут.
2.12. Матеріали з визначення часток земельних ділянок виготовляються у трьох примірниках та погоджуються міською радою.
2.13. При наявності розбіжностей між відомостями, що містить рішення міської ради про надання у сервітутне користування земельної ділянки (для реальних часток) або між матеріалами з визначення часток земельних ділянок (для ідеальних часток), та іншими документами, передбаченими технічними регламентами міської ради, договір про встановлення земельного сервітуту не може бути укладений.

2.14. У договорі про встановлення земельного сервітуту, крім істотних умов договору, можуть встановлюватися інші договірні зобов’язання.
2.15.Сторонами договору про встановлення земельного сервітуту є Тячівська міська рада (надалі – Власник) та особа (особи), зацікавлені у отриманні земельної ділянки у сервітутне землекористування (надалі – Сервітуарій).
2.16. Договір про встановлення земельного сервітуту набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами, внесенням відомостей до Державного реєстру прав та реєстрації у міські раді.

2.17. Реєстрацію договорів про встановлення земельного сервітуту міською радою здійснює відділ земельних відносин апарату виконкому Тячівської міської ради.
2.18. Сервітуарій, який добросовісно користувався земельною ділянкою, має переважне право на продовження договору про встановлення земельного сервітуту після закінчення терміну його дії.
2.19.Договір про встановлення земельного сервітуту не дає права здійснювати добудову (надбудову) приміщень за рахунок прибудинкової території.
2.20. З часу прийняття рішення про встановлення земельного сервітуту до часу видачі документа на землекористування користувач сплачує за окремим договором (угодою) міській раді втрати від недоотримання коштів за користування ділянкою у розмірах, розрахованих відділом земельних відносин апарату виконкому Тячівської міської ради, на підставі довідки про нормативну грошову оцінку, видану у поточному році.

2.21. Реєстрацію договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельними ділянками здійснює відділ земельних відносин апарату виконкому Тячівської міської ради.

3. Визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту
3.1. Власник земельної ділянки (в особі міськоїради), відповідно до статті 101 Земельного кодексу України, має право вимагати від особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення.

3.2. При встановленні земельного сервітуту розмір плати за землю індексація, форми платежу, строки, порядок внесення, перегляд розміру плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі про встановлення земельного сервітуту між Власником та Сервітуаріємвідповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

3.3. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту визначається відповідно до функціонального призначення земельної ділянки на момент укладення договору у розрізі економіко-планувальних зон населених пунктів об’єднаної громади згідно з діючою нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.
3.4. Підставою для визначення розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту є рішення міської ради про передачу земельної ділянки у сервітутне землекористування (для реальних часток) або матеріали з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням і категорії земель за функцією використання та нормативна грошова оцінка земельної ділянки за поточний рік.

3.5. Відділ земельних відносин апарату виконкому Тячівської міської ради на підставі рішення міської ради щодо передачі земельної ділянки у сервітутне землекористування (для реальних часток) або матеріалів з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток) та діючої нормативної грошової оцінки землі здійснює розрахунок річного розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту відповідно до цього Положення.

3.6. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут):

3.6.1. При сервітутному землекористуванні плата за землю встановлюється на рівні орендної плати за землю відповідних категорій земель:
3.6.1.1. При оформленні документів на користування ідеальними (розрахунковими) частками земельних ділянок без прийняття рішенняміської ради про передачу ділянки (її частини) та укладанні договорів про встановлення земельного сервітуту (без показу кадастрового плану ділянки) встановлюється щорічна плата за землю у розмірі трьох відсотків від діючої нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.6.1.2. При оформленні документів на користування реальними частками ділянок без вилучень від основного землекористувача (землекористувань) та укладанні договорів про встановлення земельного сервітуту встановлюється щорічна плата за землю у розмірі трьох відсотків від діючої нормативної грошової оцінки земельної ділянки.При укладанні договору про встановлення земельного сервітуту для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм, які включені в Перспективну схему розміщення малих архітектурних форм (тимчасових споруд) та з якими не заключні договори оренди землі, встановлюється щорічна плата за землю у розмірі 10 відсотків від діючої нормативної грошової оцінки земельної ділянки. При укладанні договору про встановлення земельного сервітуту для обслуговування тимчасових споруд – малих архітектурних форм, договір на конструктивний елемент благоустрою втрачає чинність.

3.6.2. За сервітутне землекористування обмежене у межах охоронних зон інженерних комунікацій, площі земель яких встановлені матеріалами інвентаризації і затверджені як дані державного земельного кадастру, здійснюється сплата земельного податку з врахуванням понижуючих коефіцієнтів. У такому разі розмір земельного податку розраховується як добуток однієї сотої базової вартості 1 кв. м нормативної грошової оцінки землі (середньої для міста) з поправкою на коефіцієнт індексації та функціональне використання земельної ділянки, на площу ділянки у квадратних метрах і на понижуючий коефіцієнт за обмежене використання. Понижуючі коефіцієнти за обмежене використання встановлюються у залежності від виду інженерних мереж і комунікацій та становлять:
3.6.2.1. Для повітряних ліній електропередач у межах охоронних зон – 0,7.

3.6.2.2. Для надземних об’єктів у межах охоронної зони – 0,9.

3.6.2.3. Для кабельних повітряних ліній зв’язку, кабельне телебачення – 0,5.

3.6.2.4. Для підземних комунікацій у межах охоронних зон:

3.6.2.4.1. Для водопроводів – 0,1.

3.6.2.4.2. Для теплотрас – 0,3.

3.6.2.4.3. Для газопроводів – 0,8.

3.6.2.4.4. Для електрокабелів (силових) та кабелів зв’язку – 0,8.

3.7. Рішення про зміну розміру плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) приймає міська рада відповідним рішенням за заявою Сервітураія.

3.8.Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки землі і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів.

3.9. Плата за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) справляється виключно у грошовій формі.

3.10. Плату за землю при встановленні земельного сервітуту (плата за земельний сервітут) вносить Сервітуарієм щомісячно до міського бюджету міської ради рівними частинами до 30-го числа місяця наступного за звітним.

3.11. За несвоєчасну сплату плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою), за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

3.12. Кошти від плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) зараховуються до бюджету Тячівської міської ради відповідно до чинного законодавства України та нормативно правових актів міської ради.

3.13. Контроль за сплатою плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) та договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельними ділянками здійснює фінансовий відділ Тячівської міської ради.

4. Порядок визначення площ при сервітутному землекористуванні у повному та неповному (обмеженому) об’ємі
4.1. Визначення площ ділянок, на які встановлюється земельний сервітут, здійснюють спеціалізовані землевпорядні організації на підставі звернення землекористувачів (юридичних та фізичних осіб).

4.2.Для інженерних мереж площі визначаються як добуток протяжності (довжини) інженерних мереж на нормативну ширину охоронних зон (відповідно до діючого законодавства, Державних будівельних норм, галузевих нормативів).

4.3.Матеріали щодо землекористувачів (юридичних та фізичних осіб), цільове та функціональне використання земельних ділянок (частин), розмір та площа земельних ділянок при сервітутному землекористуванні, є підставою для внесення даних у земельний кадастр, а також подальшого оподаткування та формування даних місцевої інформаційної кадастрової системи (включаючи підготовку обмінного файлу XML у місцевій системі координат спеціалізованими землевпорядними організаціями).

4.4. Вихідними матеріалами для визначення протяжності мереж є:
4.4.1. Плани інженерних мереж масштабів 1:500-1:5000, цифрові карти населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

4.4.2. Схеми інженерних мереж з архіву управління архітектуридепартаменту містобудування, топографічні плани.

4.4.3. Матеріали експлуатуючих організацій, плани виконавчих знімань інженерних мереж, схеми інженерних мереж.

4.4.4. Матеріали інвентаризації земель, інші графічні та землевпорядні матеріали.

5. Порядок внесення змін до договору про встановлення земельного сервітуту
5.1. Зміни і доповнення до договору про встановлення земельного сервітуту вносять сторони на підставі чинного законодавства України та нормативно-правових актів міської ради, а також матеріалів з визначення частки земельної ділянки (для ідеальних часток), виготовлених спеціалізованими землевпорядними організаціями з врахуванням змін,у разі:зміни розмірів приміщень, що знаходяться у власності землекористувачів (зміни у площі частки земельної ділянки);зміни цільового та функціонального використання земельних ділянок;інших умов передбачених договором.

5.2.Представлені матеріали є основою для внесення змін до земельно-кадастрових даних та даних місцевої інформаційної кадастрової системи.
5.3. Для оперативного внесення змін і доповнень у земельні сервітути, відповідно до статті 96 Земельного кодексу України, юридичні та фізичні особи, які користуються земельним сервітутом, зобов’язані надавати інформацію Тячівській міській раді про зміни, що відбулися.

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -