» Материалы за 14.02.2017

       

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 17.03.2017 року  о 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Тячів, вул. Шевче­нка, 2  відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

<!-     -Детальний план території земельної ділянки в м.Тячів, вул. Залізнична, 34, площею 1,1082 гадля розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

 

Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі містобудування, архітектури та комунальної власності апарату виконкому міської ради за адре­сою: вул. Шев­ченка, 2 (каб. 8).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 15.03.2017 року за ад­ресою: 90500 м. Тячів, вул. Ше­вченка, 2, Тячівська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.

Тячівська  міська рада


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -