» Материалы за Февраль 2017 года

       

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ТЯЧІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 24 лютого 2017 року № 09                                                                

м.Тячів

 

Про проведення громадських слухань.

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

                                              розпоряджаюсь:

 1. Ініціювати проведення 15 березня 2017 року в залі засідань Центру дитячої та юнацької творчості (м. Тячів, вул. Нересенська) о 10.00 годині за київським часом громадські слухання з порядком денним:

        І. Звіт Тячівського міського голови про пророблену роботу за 2016 рік.

        ІІ. Про погодження місця розташування нового кладовища в м. Тячів.

        ІІІ. Про реконструкцію вулиці Кошута в м. Тячів.

     IV. Про роботу Тячівського відділення Закарпатського обласного управління Національної поліції по забезпеченню громадського порядку, законності та дотримання Правил благоустрою та дорожнього руху в населених пунктів об'єднаної територіальної громади.

        V. Про взяття у комунальну власність територіальної громади систем водопроводу та каналізації, житлового фонду та транспортних засобів по обслуговуванню цих об’єктів із комунальної власності району.

        VІ. Про погодження будівництва об’їзної дороги в місті Тячів.

        VІІ. Про розширення меж сіл Тячівської міської об’єднаної територіальної громади.

        VІІІ. Про погодження перспективи будівництва сміттєпереробного заводу в м. Тячів.

        2. Виконавчому комітету міської ради:

           2.1. Терміново підготувати матеріали для розгляду на громадських слуханнях питань порядку денного.

         2.2. Запросити для участі в громадських слуханнях депутатів обласної, районної та міської рад, членів виконавчого комітету міської ради, актив міста, представників підприємств, організацій та установ об’єднаної громади, членів об’єднаної територіальної громади.

           2.3. Опублікувати дане розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

      3.Підсумки громадських слухань та прийняті по них рішення врахувати в роботі міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік.

        4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

       Міський голова                                                                       І.І.Ковач

 


       

Шановні випускники шкіл Тячівщини !Зовсім скородля вас прозвучить прощальний шкільний дзвінок  і перед вами відкриються дороги у доросле життя. Сьогодні ви стоїте перед вибором своєї майбутньої професії та місця здобуття вищої освіти.

   Найбільший виш Карпатського регіону – Ужгородський національний університет – пропонує вам долучитися до його багатотисячної родини і здобувати вищу освіту у бакалавраті і магістратурі та омріяну професію на одному з 22 його факультетів та навчально-наукових інститутів.

    Детальну інформацію про УжНУ,  його факультети, інститути, коледж, а також про спеціальності і професії, багатовимірне позааудиторне життя студентів нашого університету ви можете почерпнути на:

    Офіційній сторінці університету: http://www.uzhnu.edu.ua/


       
  Інформуємо платників акцизного податку про законодавчі зміни, запроваджені Законами України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

   Щодо реалізації пального: продаж пального в ємностях до 2 л не вважається реалізацією пального – внесено зміни до визначення терміна «реалізація пального» (для цілей оподаткування акцизним податком), відповідно до яких реалізацією пального не вважаються операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 л (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками (абзац другий п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).


       

      Уточнено порядок нарахування податкового зобов’язання фізичним особам контролюючими органами (пункт 286.5 статті 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

    Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеною статтею 58 ПКУ.

     У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув права власності.

    У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника-фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

    Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

    Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:


       

      Зазначаємо, що статтею 170 ПКУ визначено особливості оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

     Згідно п.п.170.1.2. п.170.1 ст.170 ПКУ податковим агентом платника податку - орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об'єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

     Відповідно п.п.170.1.4. п. 170.1 ст. 170 ПКУ доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 - 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування (виплати) за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу

    Враховуючи п.п. 170.1.5 п.170.1 ст. 170 ПКУ, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.


       

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 17.03.2017 року  о 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Тячів, вул. Шевче­нка, 2  відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

<!-     -Детальний план території земельної ділянки в м.Тячів, вул. Залізнична, 34, площею 1,1082 гадля розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

 

Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі містобудування, архітектури та комунальної власності апарату виконкому міської ради за адре­сою: вул. Шев­ченка, 2 (каб. 8).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 15.03.2017 року за ад­ресою: 90500 м. Тячів, вул. Ше­вченка, 2, Тячівська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.

Тячівська  міська рада


       

ДПІ у Тячівському районі  інформуює платників, що:

Четвер, 9 лютого 2017

Останній день подання

- звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2016 р.;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу (згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації);

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2016 р.;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -