» » Страница 7

       

       Вихованці Тячівської ди­тячо-юнацької спортивної школи відді­лення футболу 2002 року наро­дження – Марк Вичей та Іштван Фі­ліп, у складі ужгородської ко­манди, взяли участь у престижному деся­тому міжнародному міні-фут­боль­ному турнірі «Umbro 4 Sport Cup», який проходив 3-5 лютого 2012 у м.Прешов (Словаччина). Міжнаро­дний турнір зібрав багато команд із семи країн, серед них: Словаччина, Чехія, Угорщина, Мо­лдова, Україна.

У підсумку ужгородська ко­манда впевнено дійшла до фіналу, де зустрілась із командою Угор­щини. Результат: 4:1 на користь закарпатців.

      Вперше за 10 років історії тур­ніру команда з Ужгорода здобула перше місце. Варто відмітити, що у складі ужго­родської команди тячівці були на  високому рівні й показали хорошу майстерність.

      Після «золотого» тріумфу юні футболісти були нагороджені пам’ятними медалями та перехід­ним Кубком турніру. Повернулись додому з масою приємних та захо­плюючих вражень. «Турнір вияви­вся цікавим. Ми здобули перемогу. Він проходив у старовин­ному місті  Прешов, яке всім нам сподо­балось», -  ділиться учасник тур­ніру Марк Вичей.

     «Грали зі­брано, а тому й перемогли. Це до­дало ба­жання знов змагатися і здобувати нові перемоги», – допо­внює його товариш, також учасник турніру, Іштван Філіп.

     До речі, тячівці Марк Вичей та Іштван Філіп надто захоплюються футболом. Більш професійно цим видом спорту почали займатись з першого класу, записавшись на відділення футболу до Тячівської ДЮСШ. А здо­бувають юнаки фут­больну май­сте­рність під керівни­цт­вом тренера Павла Григоро­вича Іванчова.


       

Тячівець  Ярослав Іляшко – успішний легкоатлет із вольовим характеромСпорт – це сила! Спорт – це життя! З давніх часів до­бре відомий і абсолютно на­дійний спосіб зміцнення здо­ров’я і збільшення довго­ліття - спорт, спосіб, що вимагає сили волі та повсякчасних зу­силь над собою. Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і в духовній культурі суспільства. Він є ефективним засобом фізич­ного виховання. Його цін­ність визначається стиму­люючим впливом на поши­рення фізич­ної культури се­ред різних верств населення. Приємно, що у Тячеві багато обдарова­ної молоді, яка визначає спорт сенсом  власного життя. Ярослав Іляшко – спортсмен, який поправу входить до кого­рти  перспективних молодих людей міста.      

       Ярослав Іляшко народився 12 лю­того 1993 року в м.Тячів. З дитячих літ захоплювався спортом і став вихован­цем  від­ділення легкої атлетики Тячівсь­кої ДЮСШ. Професійно розкрив у юнака природний хист спортсмена його тре­нер Валентин Анатолійович Аврамче­нко. Він тренує  Ярослава з 2000 року і разом з вихованцем розділяє радість його здо­бутих перемог та успіхів. А їх на шляху молодого спортсмена вже чимало. Пе­реможний


       

Вдалий старт тячівських борцівРозпочато календарний план спортивних заходів тячівської школи борців на 2012 рік. Даний олімпійський рік бага­тий на спортивні змагання для тячівців, адже згідно річного плану намічено біля 30 спортив­них змагань у різних вікових гру­пах. Усе це робиться з метою досягнення поставленої мети тренерів школи, яких на сьогодні нарахо­вується 8. «Наша ціль – виконання спортсменами норма­тивів у майстри спорту і, з Бо­жою поміччю, участь їх у Чемпі­онаті Європи, світу. Надії покла­даються на двох перспективних  борців Богдана Ковернюка та Олександра Белоцького. Вони, наразі, під керівництвом тренера В.О.Ковернюка поїхали до  Москви для участі у турнірі імені Заслуженого майстра спо­рту Бориса Гуревича. Наступний серйозний виїзд юних спортсме­нів буде до Угорщини, де вони візь­муть участь у міжнародному  ту­рнірі та загальних навчально-тренувальних зборах», - гово­рить старший тренер відділення греко-римської боротьби Й.Ю.Болдижар.

    Як вже було відзначено, за­галом навчально-тренувальний план надто насичений різноманіт­ними подіями. 28 січня  у місті Тячів проведено Чемпіонат області серед юнаків 1997 -1999 року народження. У змаганнях прийняли участь шість кращих команд області з Мука­чева, Берегівщини, Хуста, Вино­градова, Тячева.


       

У місті триває турнір з міні-футболуНагадаємо, із 14 січня у м. Тячів відкрито зимову першість з міні-футболу. В турнірі беруть участь 9 команд, які вже зіграли 4-ри тури. Змагання проводяться щосуботи та щонеділі на спортивному майданчику зі штучним покриттям Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. 21 січня, в суботу, відбувся 3 тур, в рамках якого було зіграно чотири матчі: «Тарас» - «Магніт» 1:4; «Прометей» - «Медик» 7:4; «ICE LAND» - «Динамо» 6:8; «ДЮСШ» - «МНС» 4:2. Четвертий тур відбувся 22 січня і показав такі результати: «Магніт» - «Прометей» 0:4; «Медик» - «ICE LAND» 3:7; «Динамо» - «ДЮСШ» 3:2; «МНС» - «Тересва» 1:8. За підсумками 4-ох турів лідерами стали – «Прометей» (8 очок); «ICE LAND» (6); «Динамо» (6).


       

Стартувала зимова першість міста з міні-футболуЗдоровий спосіб життя – це пріоритетна мета, яка на сьо­годні поширюється серед мо­лоді та й всього населення. Надзви­чайно важливим аспек­том в попу­ляризації активного способу життя являється ідея ініці­аторів-активістів, які за­охочують молодь до рішучих дій у спортив­них починаннях. Варто відмітити, що Тячів славиться неабияким розвит­ком  у різних видах спорту: футбол, теніс, легка атле­тика, ша­шки, греко-римська бо­ротьба, схі­дні єдиноборства, а наразі – міні-футбол. Адже не­щодавно у місті вперше відбу­лося відкриття тур­ніру з міні-футболу, який втілено у дійс­ність за ініціативи тренера ФК «Тячів» С.А. Бацая та інших люби­телів футболу. До речі, таку здо­рову ідею радо під­тримали міська влада, яка за­безпечила гравців необхідним інвентарем та дирекція Тячів­ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, ко­трі люб’язно надали футболіс­там приміщення для переодя­гання та футбольне поле.

        До відкриття турніру в Тячеві гравці заздалегідь готувалися, бо як відзначає Степан Бацай: «Міні-футбол - це своєрід­ний вид спорту, змагання прохо­дять на невеликому майданчику, в близькому контакті, тут вирішальну роль грає технічна підготовка фут­болістів та фізична витривалість, суперник не дасть часу перевести подих і найменша помилка може привести до зміни рахунку». 


       

У Тячеві вдруге відбувся футбольний турнір на кубок З.З. МечеяЗолтан Золтанович Мечей народи­вся 30 травня 1944 року у  місті Чоп. Навчаючись у Львівському вищому во­єн­ному училищі  грав за футбольну ко­манду навчального за­кладу. У молоді роки Зол­тан Мечей проявив себе як ус­пішний спортсмен і талановитий фут­боліст високого рівня. Після закінчення учи­лища грав за футбольну команду майстрів «Верховина» Закарпатської області. Поряд з кар’єрою футболіста Золтан Мечей навчався в УжДУ на економіч­ному факультеті. В Ужго­роді познайомився з Кате­риною Елеми­рів­ною з якою згодом одружилися, наро­дили і виховали до­чку Андріану.

      Коли подружжя переїхало до Тячева Золтан Золтанович працював на різних по­садах. Не зважаючи на насичені тру­дові бу­дні, справжній спорт­смен не полишає фут­бол – грає за тячівську команду «Спартак», яка в той період мала значні перемоги. З ча­сом, Золтан Мечей відзначився і тре­нерською діяльністю, при­вива­ючи любов до даного виду спорту своїм ви­хованцям. У 1994 році він був обра­ний Тя­чівським міським го­ловою і очолював цю посаду до 1995 року. краю, а й діє­вим керівником, який свого часу працював за­ступ­ником міського голови та очолював міську раду. З цього приводу в ор­ганізації турніру активно взяла участь Тячів­ська міськрада.

    


       

Д О В І Д К А

про будівництво та утримання в належному стані

спортивних споруд за місцем проживання громадян м.Тячів

 

1. Загальні положення.

       В місті Тячів відпрацьовується система організаційних заходів, які передбачають створення умов для проведення змагань серед учнівської молоді, юнаків та дорослого населення. Значна кількість членів територіальної громади м. Тячів – жителів різної вікової групи на сьогодні займається фізичною культурою і спортом.

      Значна робота для цього проводиться в напрямку покращення інфраструктури та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд міста Тячів.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -