» » Страница 6

       

Стартувала зимова першість міста з міні-футболуЗдоровий спосіб життя – це пріоритетна мета, яка на сьо­годні поширюється серед мо­лоді та й всього населення. Надзви­чайно важливим аспек­том в попу­ляризації активного способу життя являється ідея ініці­аторів-активістів, які за­охочують молодь до рішучих дій у спортив­них починаннях. Варто відмітити, що Тячів славиться неабияким розвит­ком  у різних видах спорту: футбол, теніс, легка атле­тика, ша­шки, греко-римська бо­ротьба, схі­дні єдиноборства, а наразі – міні-футбол. Адже не­щодавно у місті вперше відбу­лося відкриття тур­ніру з міні-футболу, який втілено у дійс­ність за ініціативи тренера ФК «Тячів» С.А. Бацая та інших люби­телів футболу. До речі, таку здо­рову ідею радо під­тримали міська влада, яка за­безпечила гравців необхідним інвентарем та дирекція Тячів­ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, ко­трі люб’язно надали футболіс­там приміщення для переодя­гання та футбольне поле.

        До відкриття турніру в Тячеві гравці заздалегідь готувалися, бо як відзначає Степан Бацай: «Міні-футбол - це своєрід­ний вид спорту, змагання прохо­дять на невеликому майданчику, в близькому контакті, тут вирішальну роль грає технічна підготовка фут­болістів та фізична витривалість, суперник не дасть часу перевести подих і найменша помилка може привести до зміни рахунку». 


       

У Тячеві вдруге відбувся футбольний турнір на кубок З.З. МечеяЗолтан Золтанович Мечей народи­вся 30 травня 1944 року у  місті Чоп. Навчаючись у Львівському вищому во­єн­ному училищі  грав за футбольну ко­манду навчального за­кладу. У молоді роки Зол­тан Мечей проявив себе як ус­пішний спортсмен і талановитий фут­боліст високого рівня. Після закінчення учи­лища грав за футбольну команду майстрів «Верховина» Закарпатської області. Поряд з кар’єрою футболіста Золтан Мечей навчався в УжДУ на економіч­ному факультеті. В Ужго­роді познайомився з Кате­риною Елеми­рів­ною з якою згодом одружилися, наро­дили і виховали до­чку Андріану.

      Коли подружжя переїхало до Тячева Золтан Золтанович працював на різних по­садах. Не зважаючи на насичені тру­дові бу­дні, справжній спорт­смен не полишає фут­бол – грає за тячівську команду «Спартак», яка в той період мала значні перемоги. З ча­сом, Золтан Мечей відзначився і тре­нерською діяльністю, при­вива­ючи любов до даного виду спорту своїм ви­хованцям. У 1994 році він був обра­ний Тя­чівським міським го­ловою і очолював цю посаду до 1995 року. краю, а й діє­вим керівником, який свого часу працював за­ступ­ником міського голови та очолював міську раду. З цього приводу в ор­ганізації турніру активно взяла участь Тячів­ська міськрада.

    


       

Д О В І Д К А

про будівництво та утримання в належному стані

спортивних споруд за місцем проживання громадян м.Тячів

 

1. Загальні положення.

       В місті Тячів відпрацьовується система організаційних заходів, які передбачають створення умов для проведення змагань серед учнівської молоді, юнаків та дорослого населення. Значна кількість членів територіальної громади м. Тячів – жителів різної вікової групи на сьогодні займається фізичною культурою і спортом.

      Значна робота для цього проводиться в напрямку покращення інфраструктури та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд міста Тячів.


       

Відбувся турнір з шашок-64 на Кубок містаЩороку програма святку­вання Дня міста Тячів доповню­ється новими конкурсами та за­ходами, щоб тячівці та гості мі­ста провели добре час і отри­мали насолоду за вподобаннями. Тому іменини Тячева відзначаються не лише веселими піснями і за­пальними танцями, а й різнома­нітними конкурсами, спортив­ними турнірами тощо. Цьогорічні святкування також мали чимало ексклюзивних родзинок, які роз­важали присутніх відповідно до їх захоплень. Як завжди, гарно провели час любителі спорту, адже до міста завітали легенди київського «Динамо», розігрували Кубок Бий­реша футбольні команди з міст-побра­тимів, показували свої вміння професіонали кікбоксінгу, вду­мливо змагалися шашкі­сти. Із надзвичайною відповіда­льністю поставилися до прове­дення турніру із шашок-64 його організатори – М.М. Кошілко, кан­дидат у майстри спорту та В.С. Хайнас, начальник відділу Тячівсь­кої міської ради.


       

Донецький «Шахтар» шукає футбольні таланти на ТячівщиніМинулих вихідних на Тячівщині побував представник відомого футбольного клубу «Шах­тар» з Донецька Василь Попов. Метою його при­їзду постав відбір талановитої молоді, яка полюб­ляє грати у футбол  у молодіжну збірну клубу. Ва­силя Попова у нашому краї особисто привітав го­лова Тячівської районної райдержа­дміністрації Михайло Шелевер. Зустріч відбу­лася на території Буштинського сільського ста­діону, де сторони об­говорили перспективи мож­ливої співпраці у плані розвитку спорту і, зок­рема, футболу.

      Губернатор Тячівщини зазначив, що ра­йон завжди «постачав»  футбольні таланти у пре­стижні клуби, зокрема у складі «Шахтара» й тепер грають декілька наших футболістів


       
Турнір на кубок Бийреша традиційно відбувся у містіА тим часом на міському ста­ді­оні вже зібралися футболісти, вбо­лівальники, спортсме­ни-вете­рани команд, почесні гості свята. З на­годи 682 річниці першої зга­дки про королівське місто Тячів традиційно проводиться турнір з футболу, присвячений пам’яті ві­домого фут­боліста, тренера та педагога Люд­вика Бийреша. 

     Завідувач відділом Тячівської міської ради Н.В.Макар коротко проінформував присутніх про життєвий шлях футболіста. Зок­рема, Людвик Бийреш народився 27 бе­резня 1930 року в м.Тячів. Навча­вся у Тячівській середній школі №1, яку закінчив у 1948 році. В 1950 році вступив до Львівського інсти­туту фізичної культури, який закін­чив у 1955 році. Трудову діяльність розпо­чав вчителем фізкультури у Тячівсь­кій серед­ній школі №1. Очолював добровільне спорти­вне товарис­тво «Спартак» та дитячо-юна­цьку спортивну школу.


       

Товариська зустріч з футболу "Динамо" (Київ)-ФК "Тячів"Рекламний был-борд в м.Тячів: товариська зустріч з футболу:"Динамо"(Київ)-ФК "Тячів"
 


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -