» » Страница 6

(28-07-2012, 08:47)

"Справа варта уваги"

       

Справа варта увагиТеніс – один з видів спорту, якому у місті Тячів заохочено на­вча­ються дітлахи та молодь. Бі­льше того, це той вид спорту, кот­рий при­ніс спортивну славу на­шому краю. Добрі традиції продо­вжують писати сучасні сторінки іс­торії тячівського тенісу. Щоб справи йшли в позитив­ному руслі та з метою організації від­повідних умов для виховання дітей – за­взяті тренери відділення тенісу Тя­чівської ДЮСШ, за допо­моги небай­дужих ініціативних осіб, дбають про на­сушні питання, які потре­бують вирі­шення. А їх ви­стачає. Значну під­тримку та фі­нан­сову допомогу в плані врегулю­вання назрілих питань про­являє відо­мий меце­нат, можна сказати друг відді­лення те­нісу, заступ­ник го­лови Хар­ківсь­кої ОДА Ю.А.Сапронов. У мі­сті прояв уваги до тенісу від­чутний з боку Тя­чівської місь­кої ради. За підтри­мки та фінансового спри­яння мерії про­водяться тені­сні тур­ніри, вирі­шуються господар­ські пи­тання.      


       

Відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби12-14 червня у борців греко-римського стилю – кадетів 1995-1996 р.н. відбувся головний старт у цьому році – Чемпіо­нат України, на якому збірні ко­манди областей відвойовували чемпіонські титули.  Відповідальність була велика, адже на кону висока ціна – відбір на Чемпіонат Європи, який відбу­деться у липні в Польщі та Чемпіонат світу, який пройде у серпні в Азербайджані. У цілому команда Закарпаття склада­лася із борцівських шкіл Мукачева та Тячева.

    Загалом, упродовж півріччя проводилась серйо­зна ро­бота з підготовки спортсменів: лідери області здійснили ба­гато стартів та взяли участь у навчально-тренувальних збо­рах. Так, до прикладу, кращі борці Тячева прийняли участь у міжнародному турнірі в Мо­скві, який став новим поштовхом для спортсмені у технічному та тактичному планах. Після повернення з турніру юні борці Богдан Ковернюк та Олександр Белоцький зрозуміли наскільки серйозно потрі­бно відноситись до даного виду спорту. Крім того, був виїзд на міжнародний турнір до Угорщини, в якому прийняло участь 13 країн.

   Варто відмітити, що на етапах підготовки не все проходило легко: час від часу давалися взнаки травми, які, на жаль, не оминають спортсменів. Обласною Федерацією греко-рим­ської боротьби було визначено склад збірної області, яка при­йматиме участь у фінальній частині Чемпіонату України, що проводився у м. Шостка Сумської області. Головний тренер збірної області – старший тренер відділення греко-римської боротьби Тячівської ДЮСШ Й. Ю. Болдижар.


       

     Минулої неділі на міському стадіоні імені Л.Бийреша відбу­вся перший офіційний матч і од­ночасно матч ІІ-го туру першості Закарпатської області з футболу серед аматорських команд Першої ліги сезону 2012 року.

     У цьогорічній Першості об­ласті беруть участь 14 аматор­ських команд.  Це 5 команд Тя­чівського району (Тячів, Буш­тино, Тересва, Вільхівці, Тер­ново), 3 команди  Хустського району (Вишково, Хуст, та Золо­тарьово), 4 команди Рахівського району (Ясіня, Рахів, Косівська Поляна та В.Бичків) та 2 ко­манди Виноградівського  району (В.Копаня та Петрово).

У недільному матчі, який був одним із дербі Тячівського ра­йону, зустрілися команди СК «Тячів» та ФК «Вільхівці». Від­так, вболівальників та любите­лів футболу зібралося чимало. Глядацькі трибуни заповнилися вщент: тячівці та гості міста мали посилений інтерес до цього футбольного батлу.      


       

Тячівські тенісисти показали відмінні результати27–29 квітня у Тячеві відбулася першість області серед ДЮСШ з тенісу. Щоб продемонст­ру­вати власну майстерність та на­вики у захоплюючому виді спорту на тя­чівських кортах зустрілося 90 учас­ників змагань. Вихованці відді­лення тенісу Тячівської ДЮСШ у рі­зних ві­кових категоріях показали хороші вміння та першокласну під­готовку. За результатами змагань визначено переможців й призерів обласної першості. Чимало юних тенісистів нашого міста перекон­ливо підкорили переможні висоти змагань з  даного виду спорту, що викликало відрадне захоплення у їх тренерів.  


       

Команда Тячівської школи №1 стала срібним призеромНа обласних змаганнях всеукраїнського спортивного дитячо-юнацького фестивалю «Олімпійське лелеченя»

     Національний олімпійський ко­мітет України ініціював прове­дення всеукраїнського спортивного заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя». Захід про­водиться з метою виховання школярів на гуманістичних цінно­стях олімпійського руху: дружби, взаємопорозуміння, благородства; формування у них навичок куль­тури ведення здорового способу життя; залучення учнів до акти­вних занять фізичною культурою та спортом; організації прове­дення змістовного дозвілля.

    24 березня у місті Ужгород відбулися обласні змагання (ІІІ етап) всеукраїнського спортивного дитячо-юнацького конкурсу «Олімпійське лелеченя» в якому взяла участь команда Тячівської ЗОШ І-ІІІ ступе­нів №1 імені В. Гренджі-Донського. Фести­валь проходив у спортивному комплексі «Юність»: тут  змагалися 16 команд, які здобули перемогу під час районних зма­гань (ІІ етап). Тячівський район в області представляли загартовані спортсмени, справжні олімпійці учні 5-6-их класів Тя­чівської школи №1, адже саме ця команда справедливо перемогла на районному конкурсі, який відбувся минулого року, 15 грудня. Вчитель фізичного виховання Ф.Ф. Кость зібрав у команді фізично загартова­них та кмітливих учнів (Іван Ковач, Воло­димир Михалчич, Самуіл Цідор, Тарас Маланій, Ярослав Шомко, Романа Леви­цька, Анна Бердар, Доменіка Фіцай, Те­тяна Мадярчик, Анюта Яковлєва, Каріна Почл, Мілан Стан).

 


       

       Вихованці Тячівської ди­тячо-юнацької спортивної школи відді­лення футболу 2002 року наро­дження – Марк Вичей та Іштван Фі­ліп, у складі ужгородської ко­манди, взяли участь у престижному деся­тому міжнародному міні-фут­боль­ному турнірі «Umbro 4 Sport Cup», який проходив 3-5 лютого 2012 у м.Прешов (Словаччина). Міжнаро­дний турнір зібрав багато команд із семи країн, серед них: Словаччина, Чехія, Угорщина, Мо­лдова, Україна.

У підсумку ужгородська ко­манда впевнено дійшла до фіналу, де зустрілась із командою Угор­щини. Результат: 4:1 на користь закарпатців.

      Вперше за 10 років історії тур­ніру команда з Ужгорода здобула перше місце. Варто відмітити, що у складі ужго­родської команди тячівці були на  високому рівні й показали хорошу майстерність.

      Після «золотого» тріумфу юні футболісти були нагороджені пам’ятними медалями та перехід­ним Кубком турніру. Повернулись додому з масою приємних та захо­плюючих вражень. «Турнір вияви­вся цікавим. Ми здобули перемогу. Він проходив у старовин­ному місті  Прешов, яке всім нам сподо­балось», -  ділиться учасник тур­ніру Марк Вичей.

     «Грали зі­брано, а тому й перемогли. Це до­дало ба­жання знов змагатися і здобувати нові перемоги», – допо­внює його товариш, також учасник турніру, Іштван Філіп.

     До речі, тячівці Марк Вичей та Іштван Філіп надто захоплюються футболом. Більш професійно цим видом спорту почали займатись з першого класу, записавшись на відділення футболу до Тячівської ДЮСШ. А здо­бувають юнаки фут­больну май­сте­рність під керівни­цт­вом тренера Павла Григоро­вича Іванчова.


       

Тячівець  Ярослав Іляшко – успішний легкоатлет із вольовим характеромСпорт – це сила! Спорт – це життя! З давніх часів до­бре відомий і абсолютно на­дійний спосіб зміцнення здо­ров’я і збільшення довго­ліття - спорт, спосіб, що вимагає сили волі та повсякчасних зу­силь над собою. Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так і в духовній культурі суспільства. Він є ефективним засобом фізич­ного виховання. Його цін­ність визначається стиму­люючим впливом на поши­рення фізич­ної культури се­ред різних верств населення. Приємно, що у Тячеві багато обдарова­ної молоді, яка визначає спорт сенсом  власного життя. Ярослав Іляшко – спортсмен, який поправу входить до кого­рти  перспективних молодих людей міста.      

       Ярослав Іляшко народився 12 лю­того 1993 року в м.Тячів. З дитячих літ захоплювався спортом і став вихован­цем  від­ділення легкої атлетики Тячівсь­кої ДЮСШ. Професійно розкрив у юнака природний хист спортсмена його тре­нер Валентин Анатолійович Аврамче­нко. Він тренує  Ярослава з 2000 року і разом з вихованцем розділяє радість його здо­бутих перемог та успіхів. А їх на шляху молодого спортсмена вже чимало. Пе­реможний


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -