» » Страница 5

       

«Фортуна» визначила до когорти  переможців Юлію Пузик17 – 19 листопада вихованці відділення тенісу Тячівської ДЮСШ взяли участь в міжнародному турнірі на кубок «Фортуна», який проходив у Буда­пешті (Угорщина). Неабияку майсте­р­ність та техніку гри в теніс  проде­монст­рувала юна тячівська тенісис­тка Юлія Пузик (тренер Г.З.Белені). Учасниця тур­ніру пора­дувала відмін­ним результатом і здобула І мі­сце у віковій категорії серед дівчат до 14 років. Це чер­гова перемога юної те­нісис­тки, яка впев­нено допов­нила низку її досягнень  та переможних здобутків у да­ному виді спорту. І вко­тре довела, що фортуна не по­сміха­ється тим, хто не до­кладає зусиль, щоб бути щас­ливим.

Вітаємо Юлію Пузик з вдалою пе­ремо­гою і ба­жаємо подальших успі­хів, но­вих та  натхненних пере­мог.

 

Наш кор.


       

Борці Тячівщини – призери міжнародного юнацького турніру пам’яті Михайла Токаря16-18 листопада у Мука­чеві пройшов між­народний тур­нір із греко-римської боро­тьби серед кадетів. Зма­гання при­свячені пам’яті першого прези­дента Закарпатсь­кої федерації з греко-римської боротьби Ми­хайла То­каря проводи­лися уже вчотирнадцяте.

   У турнірі прийн­яли участь збірні команди України, Угор­щини, Румунії, Придністров’я, Молдови та Ли­тви.  На один із найпрестижні­ших спортив­них заходів з’їхалося 280 бо­рців з України та зарубіжжя. Серед них – чемпі­они та при­зери че­мпіонатів світу та Єв­ропи. Це свідчить про те, що турнір, який проводиться в нашому краї є одним з кра­щих та скли­кає борців, щоб визна­чити найдостойніших. Адже за роки існування тур­нір перетво­рився на солідне зма­гання з се­рйоз­ним пред­став­ництвом. Вко­тре най­кращі бо­рці з України та за­кордону з’їхались, щоб прове­сти ціка­вий турнір і по­змага­тись з гі­д­ними суперни­ками. Учасни­ком турніру стала і ко­манда тя­чів­ських борців. 

    За підсумками дводен­них змагань визначались че­мпі­они та призери турніру. На му­качівських килимах точи­лась гостра і  напружена бо­ротьба.


       

    10 листопада, на футбо­льному полі зі штучним покрит­тям Тячівської школи №2, відбу­вся турнір з міні-футболу, при­свячений пам’яті знаних тячівсь­ких футболісті, досвідчених тре­нерів з футболу – З.З. Мечея та І.І. Тарасова. Відрадно, що про­ведення турніру пам’яті  знаних особистостей краю, стало хо­рошою традицією та ще однією нагодою для дружніх зу­стрічей між футбольними ко­мандами Тячів­щини.

    На від­критті пам’ятного тур­ніру хороші  слова про тячівсь­ких футболістів З.З. Мечея та І.І. Тара­сова ви­словив ди­ректор СК «Тячів», Почесний грома­дин мі­ста Тячів С.А.Талапко. Степан Андрійович до­бре знав цих відданих своєму захо­пленню та спорту людей, котрі відчайдушно творили істо­рію тячівського футболу. Також із спогадами про спортивне життя та досягнення у футболі Золтана Мечея виступив учасник турніру Ва­силь Ада­мець.


       

Здобутки  вихованців Тячівської ДЮСШЗдобутки  вихованців Тячівської ДЮСШ

Гандбол

Чемпіонат області з гандболу «Дитяча ліга»

    Чемпіонат Закарпатської області з гандболу «Дитяча ліга» серед дівчат проходив у чотири тури.  Участь у чемпіо­наті взяли 8 команд з різних міст області: Ужгорода, Хуста, Тячева, Воловця, Перечина. У підсумку змагань юні гандболі­стки Тячівської ДЮСШ протя­гом 4-ох турів лише один раз поступилися своїм суперникам з Ужгорода і в результаті за­йняли ІІ місце. Збірну Тячівсь­кої ДЮСШ (на базі вихованців Солотвинської та Нижньоап­шанської загальноосвітніх шкіл) готували тренери відді­лення гандболу Ю.Божук, Е.Попович.  Кращі гравці – те­ресвянка Олександра Жоло­бович, Ніколетта Прікоп, Аліна Товт, Марія Шелевер, Марія Дан.


       

Успіх: тячівець Олександр Белоцький став Чемпіоном турніру у Бухаресті26-27 жовтня  цього року кращі ка­дети Закарпатської області приймали участь в Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби,  який відбувся у місті Бухарест (Румунія). Це тячівці  Богдан Ковернюк та Олександр Белоцький, а та­кож мукачівець Павло Молнар. Всі юнаки – учасники змагань із Закарпаття – шіст­надцятирічного віку.   

   У цілому, турнір міжнародного рі­вня  зібрав більше двохсот спортсменів. Змагання проводилися  у двох вікових підгрупах: вісім категорій кадетів від 14 –16 років та шість категорій юніорів від 17 до 20 років. Спортсмени з більшості країн, до прикладу, Болгарії, Молдови, Білорусії та Румунії прийняли участь збі­рними складами. На жаль, через брак відповідного фінансування Україна не змогла відправити на згаданий турнір команду спортсменів у повному складі. Своїх членів-збірників країни представила За­карпатська область у невеличкому складі: двоє тячівців  Богдан Ковернюк, Олександр Белоцький та мукачівець Па­вло Молнар. Потрапити на престижний турнір нам пощастило завдяки сприяння батька одного з учасників, тячівця Юрія Белоцького, який, навіть, привіз команду до Бухаресту на власному автомобілі.


       

Відбувся районний етап Всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч»Протягом жовтня  серед школярів загальноосвітніх шкіл Тячівського ра­йону були проведені зональні зма­гання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч»,  які проходили серед хлопців трьох вікових груп:  2000, 2001, 2002 років народження. Зма­гання проводяться з метою підви­щення масовості дитячо-юнацького футболу, організації фіз­культурно-оздоровчої і виховної ро­боти в школах, зміцнення здоров'я дітей та підлітків, залучення їх до регулярних занять футболом та ви­явлення здібних футболістів.

      У районному етапі Всеукраїнсь­ких змагань на призи клубу «Шкіря­ний м’яч» взяли участь переможці зональних змагань, які проходили у школах. Фінальні частини ІІ-го етапу змагань проходили на Тячівському  стадіоні імені Л.Бийреша. Фу­тбольна гра проводилася по коловій системі, команди змагалися по 10 хвилин. За дотриманням правил зма­гань належним чином наглядали су­дді: старший тренер з футболу Тячів­ської ДЮСШ Ф.П. Приходько, мето­дист райметодкабінету управління освіти, молоді та спорту Тячівської РДА Г.Ю. Кельнер,  голова районного методоб’єднання вчителів фізичної культури Ф.Ф. Кость та інші.


       

У Тячеві відбувся чемпіонат України з хортингуЦей досить молодий і незвичний вид спорту почав активно розвиватися на Закарпатті. Можливо для пересічної людини він нічого не означає, а для тих, хто ним займається  – це сила і честь та уміння захистити себе у будь-якій ситуації. З’явилося це єдиноборс­тво на славетному острові Хортиця, де у свій час знаходилась Запорізька Січ.  Тож саме з метою захисту рідного краю, козаки започаткували бойове мистецтво. І вже як вид спорту хортинг сформувався на основі багаторічного досвіду та творчих винаходів тренерів, вчених, спортсменів України. Вони зба­гатили техніку бою та внесли сюди найбільш ефективні і раціональні при­йоми,  досягнення у єдиноборствах. Тож в результаті маємо хортинг – український національний вид спорту, який, до речі, з нового навчального року пропонується внести до факуль­тативних занять у школах.

   Тячівщина - один з передових райо­нів, де пропагується даний  вид єдино­борства. І як результат, проведення чемпіонату України з хортингу серед юніорів та юніорок та першості Закар­паття, який відбувся за сприяння поче­сного президента Тячівської районної федерації хортингу Михайла Шеле­вера.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -