» » Страница 2

       

Працівники навчальних закладів  Тячівщини змагались за першість району з настільного тенісуМинулого тижня у Тячеві відбулася спортивна подія, що не тільки стала знаковою у житті району, бо відбулася на такому масштабному рівні вперше, а й завоювала неабиякий інтерес се­ред працівників загальноосвітніх шкіл Тячівщини. Цього дня у спортзалі Тя­чівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.В.Гренджі-Донського проходили змагання на першість району з насті­льного тенісу між працівниками зага­льноосвітніх навчальних закладів. Пе­ршість району проходила напередодні Дня захисника Вітчизни, тож її симво­лічно було присвячено цьому дню. Для участі в змаганнях з’їхалося біля 40 учасників. Продемонструвати свою майстерність у грі з настільного те­нісу, позмагатись з колегами та про­явити волю до перемоги виявили ба­жання працівники шкіл із різних куточ­ків нашого району, зокрема: Вонігова, Дубового, Усть-Чорної, Буштина, Ру­ської Мокрої, Вільхівських Лазів, Ло­пухова, інших населених пунктів і, звичайно, з  центру змагань – Тячева. Організатори відкритого чемпіонату  – сектор з питань фізичної культури та спорту управління освіти, молоді та спорту Тячівської РДА – подбали про те, щоб першість пройшла на відпові­дному рівні, а учасники та переможці отримали масу задоволення, призи і пам’ятні нагороди про цю спортивну подію. 

     Змагання розпочалися з хвилини мовчання на честь  загиблих Героїв Майдану.

На старті змагань учасників вітав завідувач сектору з питань фізкуль­тури та спорту управління освіти, мо­лоді та спорту Тячівської РДА Василь Герчак,  який побажав усім хорошої гри, а найкращим гравцям змагань – перемоги.

    Запекла боротьба за переможні місця точилась майже впродовж чо­тирьох годин. За перебігом змагань уважно слідкували присутні. Чіткість зіграних тенісних партій, їх хід та під­сумкові результати відстежували го­ловний суддя змагань З.Й.Сенек та суддя С.С.Талапко. Успіху досягли  найкращі! Як ведеться у спорті, фаво­ритам змагань дістались  заслужена увага, пам’ятні кубки, медалі та призи, всім іншим учасникам – вдячність за проведену гру, спортивний запал і хороший настрій.

    У церемонії нагородження пе­реможців взяв участь голова Тячів­ської райдержадміністрації І.В.Бринзяник, який щиро привітав зі спортивною подією  представників такого інтелігентного виду спорту як теніс. «Приємно, що такі змагання відбулися в нашому районі.  Прове­дена першість з настільного тенісу серед працівників шкіл району – це хороший старт. А тому бажаю всім вам успіху в особистому житті, на­тхнення в роботі та тривалого життя у спорті, щоб  він приносив вам за­доволення, добре здоров’я, приємні події й нові спортивні перемоги», – сказав І.В. Бринзяник.


       

У турнірі «Буковинське літо» змагались тенісисти з Тячева17-23 червня в Чернівцях відбувся турнір із тенісу "Буковинське літо". До Чернівців приїхали спортсмени з різних куточків країни. За призові та пере­можні місця турніру, в оди­ночних та парних розрядах змагалось близько 80-ти учасників. У змаганнях взяли участь і юні тенісисти з Тячева – вихованці відді­лення тенісу Тячівської ДЮСШ.    «Буковинське літо» порадувало здобут­ками наших юних тенісисток – Гайдукову Валерію та Глібчук Мирославу. Серед дівчат до 10 років: третє мі­сце посіла Гайдукова Валерія. Серед дівчат до 12 років: Глібчук Мирослава здобула третє місце в парному розряді. Таким теплим  на спортивні відзнаки виявилося "Буко­винське літо" для наших юних тенісисток. Сподіває­мось, попереду у дівчат нові удачі та перемоги. Хай їм щастить!

Наш кор. 


       

Результати весняної першості Тячівської ДЮСШ з тенісуМинулих вихідних на тячівських ко­ртах визначено переможців «Ве­с­ня­ної пе­ршості Тячівської ДЮСШ з те­нісу» – Всеук­раїнського юнаць­кого тур­ніру ІІ ка­тегорії. Упродовж чоти­рьох днів три­вали цікаві та за­хоплю­ючі  зма­гання. Як ві­домо, в них взяли участь юні тені­систи з Києва, Львова, Ко­ло­миї, Чер­ні­вців, Хме­льни­цька, Ужго­рода,  Му­ка­чева, Бере­гова, Ви­но­гра­дова та Тя­чева.

  За ре­зуль­та­тами по­єдинків, проведе­них між юними тенісис­тами ви­значено пе­ремо­жців. Всі вони по­ка­зали хо­рошу гру та про­демонс­т­рували ви­сокі технічні ре­зультати. Офіційна це­ремонія наго­ро­дження відбулась у не­ділю, 21 квітня.

 Вітав уча­сників ту­рніру з успіхами та ба­жав нових здо­бутків в спорті В.Ю.Павлишинець, ста­рший тренер відді­лення тенісу. Настав довго­жданий момент – кра­щим гравцям тур­ніру вру­чено наго­роди. З рук тренерів відді­лення В.Ю.Павлишинця та Г.З.Белені пе­ре­можці отримували гра­моти, ме­далі та пам’ятні кубки.  

У результаті  змагань визна­чено пе­реможців серед дівчат в одиноч­ному розряді:


 


       

У Тячеві відбувся перший офіційний матч першості Закарпатської області з футболу21 квітня у місті Тячів, на місь­кому стадіоні імені Л. Бийреша, відбу­лося урочисте від­криття першості За­карпатської об­ласті з футболу та пер­ший офіційний фу­тбольний матч аматорських ко­манд першої ліги сезону 2013 року. Вже по обіді на стадіоні зі­бралось чимало вболівальників та люби­телів футболу, адже розпо­чали цьогоріч­ний футбольний се­зон юнацькі ко­манди «Тячів»-«Ко­паня»: матч закін­чився з рахунком 2:0 на користь тячі­вців.

Заступник голови правління спортивного клубу «Тячів» Тіберій Степанович Мийсарош привітав уча­сників матчу, вболі­вальників та гос­тей міста із ваго­мою спортивною по­дією у місті Тячів – відкриття першо­сті Закар­патської області з футболу серед аматорських команд першої ліги сезону-2013. Він також повід­омив, що у цьогорічній обласній пер­шо­сті беруть участь 12 аматорських команд. А саме: чотири команди Тя­чівського району (Тячів, Тере­сва, Ві­льхівці, Терново), дві ко­манди Хуст­ського району (Ви­шково, Золота­рево), чотири ко­манди Рахівського району (Ясіня, Рахів, Косівська По­ляна, В. Бич­ків) та по одній команді з Виног­радів­ського (В. Копаня), Міжгір­ського (Міжгір’я) районів. Розпо­чати фут­больний сезон-2013 За­карпатсь­кої  області мали честь футбольні ко­манди СК «Тячів» (Тячів) та ФК «Ко­паня» (В.Копаня), а саме у мі­сті Тя­чів.


       

Впевнені успіхи юних борцівПротягом березня та до середини кві­тня вихованці від­ділення греко-рим­ської боро­тьби (ста­рший тренер Й.Ю.Болдижар) прийн­яли участь в трьох зма­ганнях. 

 На Міжнародному ту­рнірі в м.Дорог (Угорщина) Богдан Ко­вернюк – вихованець трене­рів відділення Й.Ю.Болдижара, В.О.Ковернюка зайняв ІІ місце. Слід відмітити, що даний тур­нір збирає юнаків – спортсме­нів греко-римського стилю з 15 країн Європи.

 Чергове випробування на показову майстерність та від­мінну підготовку з даного виду спорту чекало на тячівців у Ми­колаєві, де відбувся Чем­піо­нат України серед юнаків. У змаган­нях прийняло участь  450 спорт­сменів. Гідно представив Тя­чів­щину вихованець відділення Ерік Боло, який зайняв ІІІ місце і ви­ко­нав норматив кандидата у майс­три спо­рту.

 12-14 квітня у Тернополі відбу­вся Чемпіонат України (Захі­дна зона) се­ред юнаків до 17 ро­ків.  За звання Чемпіона та при­зові місця змагались представ­ники 8-ми об­ла­стей Західної України.  У ре­зультаті проведених по­єдинків Чем­піоном став Ми­хайло Са­вчук із Русь­кого Поля. Друге місце здобув Бог­дан Ко­вернюк з Тячева, третє мі­сце – Ва­силь Край­никівсь­кий (Гру­шево), Ва­лерій  Алі­феров (Терново), Олек­сандр Бело­цький (Тя­чів).


       

Відкрита першість Тячівської ДЮСШ з тенісу – на тячівських кортах18 квітня на тячівських ко­ртах стартувала «Відкрита пе­ршість Тячівської ДЮСШ з тенісу» – Всеук­раїнський юнацький тур­нір ІІ категорії.  Учас­никами зма­гань стали юні тенісисти зі Львова, Ко­ломиї, Чернівців, Хме­льни­цька, Ужгорода,  Му­качева, Берегова, Виногра­дова і, зви­чайно, Тячева.

   Офіційну церемонію від­криття розпочато традицій­ним парадом команд. В уро­чистій частині від­криття взяли участь міський го­лова І.І.Ковач, за­ступник мі­ського голови Т.С.Мийсарош,  ди­рек­тор Тячівської ДЮСШ В.І.Варга.

  Старший тренер відді­лення тенісу  В.Ю.Павлишинець при­ві­тав учасників турніру зі спортивною подією та по­бажав юним тенісис­там ус­піхів у змаганнях, цікавих та захоплюючих поєдинків.  Хви­линою мо­вчання вшановано пам’ять ве­те­ранів тенісу нашого мі­ста, краю – Вен­цела Ту­довші та Ва­силя Ла­ка­тоша, які ві­дійшли у віч­ність. 

Вітав учасників турніру –тячівців та гостей міста Тячів  місь­кий голова І.І.Ковач, який побажав успіхів, пе­ремог та спортивного завзя­ття. На ад­ресу юних те­нісистів також звучали приві­тання від дирек­тора Тячівсь­кої ДЮСШ В.І.Варги.


       

Вирішувалась подальша доля тячівського футболу18 квітня, в залі засідань Тячівської міської ради, відбулася зустріч на якій  обговорю­вався стан справ у футбольному господарстві  міста Тячів. Іншими словами – відверта та продуктивна бесіда керівництва міськради із активістами, які зазвичай підтримують такий вид спорту як футбол –  спонсорами, любите­лями футболу та представниками спортивного клубу «Тячів».

   Власну позицію та бачення вирішення на­зрілих питань, що виникли довкола тячівського футболу, представив на розгляд присутніх на нараді, Тячівський міський голова І.І. Ковач. Зокрема, міський голова слушно зауважив, що тячівські футболісти повинні бути патріотами своєї команди та міста, за яке грають, адже любов до футболу та бажання грати має аку­мулюватися в душі, а не залежати лише від фінансових питань. «Тячівська міська рада має бажання і реальні наміри вирішувати на­зрілі питання та підтримувати спорт, а в даній ситуації – футбол. Тому що ми щиро хочемо, щоб у Тячеві був футбол і приносив хороші результати», – переконливо зауважив І.І. Ко­вач.

   Він також представив присутнім новий ке­рівний склад  команди СК «Тячів», який від те­пер працюватимуть на імідж футболу в місті Тячів – тренер команди Ф.П. Приходько та ди­ректор спортивного клубу «Тячів» С.А. Тала­пко. Як тренер, так і спортивний директор ви­словили подяку міському керівництву за довіру та підтримку, а відтак пообіцяли виправдати сподівання всіх тих, хто по-справжньому вбо­ліває за футбол і бере активну участь в органі­заторському процесі цього виду спорту.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -