» » Результати весняної першості Тячівської ДЮСШ з тенісу       

Результати весняної першості Тячівської ДЮСШ з тенісу

Минулих вихідних на тячівських ко­ртах визначено переможців «Ве­с­ня­ної пе­ршості Тячівської ДЮСШ з те­нісу» – Всеук­раїнського юнаць­кого тур­ніру ІІ ка­тегорії. Упродовж чоти­рьох днів три­вали цікаві та за­хоплю­ючі  зма­гання. Як ві­домо, в них взяли участь юні тені­систи з Києва, Львова, Ко­ло­миї, Чер­ні­вців, Хме­льни­цька, Ужго­рода,  Му­ка­чева, Бере­гова, Ви­но­гра­дова та Тя­чева.

 За ре­зуль­та­тами по­єдинків, проведе­них між юними тенісис­тами ви­значено пе­ремо­жців. Всі вони по­ка­зали хо­рошу гру та про­демонс­т­рували ви­сокі технічні ре­зультати. Офіційна це­ремонія наго­ро­дження відбулась у не­ділю, 21 квітня.

 Вітав уча­сників ту­рніру з успіхами та ба­жав нових здо­бутків в спорті В.Ю.Павлишинець, ста­рший тренер відді­лення тенісу. Настав довго­жданий момент – кра­щим гравцям тур­ніру вру­чено наго­роди. З рук тренерів відді­лення В.Ю.Павлишинця та Г.З.Белені пе­ре­можці отримували гра­моти, ме­далі та пам’ятні кубки.  

У результаті  змагань визна­чено пе­реможців серед дівчат в одиноч­ному розряді:

Дівчата до 10 років:  1.Ніколетта Пат­лах (Виногра­дово), 2. Анас­тасія Іванченко (Черні­вці), 3. Ва­ле­рія Гайду­кова (Тячів);

    Дівчата до 12 років:  1. Анна Мар­тем’янова (Львів),  2. Яна За­ремба (Хмель­ницьк), Мирос­лава Глібчук (Тя­чів );

Дівчата до 14 ро­ків:  1. Ірина Русин (Мукачево), 2. Юлія Пузик (Тя­чів), 3. Олена Лаза­ре­нко (Львів).

Переможці се­ред юна­ків в оди­ноч­ному розряді:

Юнаки до 10 ро­ків:  1. Вадим Ко­нов­чук (Чернівці), 2. Да­ниїл Ян­сон (Львів), 3. Зиновій Нагірняк (Черні­вці);

Юнаки до 12 ро­ків:  1. Деміан Гу­лянич (Ужгород), 2. Олек­сандр Ду­пан  (Ужгород ), 3. Тарас Іваси­шин (Львів);

Юнаки до 14 ро­ків:  1. Артем До­в­ган (Ко­ломия), 2. Владислав Фени­нець, 3. Орест Ко­сий (Вино­радів).

Переможці серед юнаків та ді­в­чат в парному розряді:

Дівчата до 12 років: 1.Я.Заремба (Хмельницьк)  – А. Мар­тем’янова (Львів),  2. М.Глібчук (Тячів )– Д.Фегер.

  Дівчата до 14 років:  1. Ю.Пузик (Тячів) – Ірина Русин (Львів); 2. М.Тинна – О.Лазаренко (Львів);

Юнаки до 12 років: 1. Д. Гуля­нич – О. Дупан (Ужгород),  2. О.Бренік – Б.Семенюк;

Юнаки до 14 років:  1. А.Довган (Коломия) – А.Дешко (Мука­чево), 2. В.Фенинець – О.Косий (Виног­радів).

Людмила Кричфалушій

 

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -