» » Страница 6

       

"Повідомлення про оприлюднення проекта рішення Дубівської  селищної ради

„Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

на території смт.Дубове".

                                                                     

     Зміст проекту: проект рішення  Дубівської селищної ради „Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території смт. Дубівської селищної ради.

     Адреса розробника: 90531, Закарпатська обл., смт. Дубове, вул.  Гагаріна, 46, постійна комісія міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики Дубівської селищної ради (голова  Смовж С.М.), тел.: 031-34- 7- 27- 41.


       

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Зміст проекту: проект рішення Тячівської міської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території м.Тячів та с.Тячівка».

Адреса розробника: 90500, Закарпатська обл., м.Тячів, вул. Незалежності,30, ­­постійна комісія міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики Тячівської міської ради (голова КрічфалушійІ.І.), тел.: 031-34-3-25-13, 3-30-73.

Спосіб оприлюднення: розміщення на офіційному сайті територіальної громади міста Тячів: www.tyachiv.in.ua та в міській газеті Тячів.

Зауваження та пропозиції від фізичних осіб-підприємців, їх об'єднань, надати в письмовій формі на адресу розробника.

Проект

У К Р А Ї Н А

Т Я Ч І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

______ сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«____»___________ 2011 року

м.Тячів

Про встановлення ставок єдиного податку

для фізичних осіб-підприємців на території

м.Тячів та с.Тячівка

Відповідно до п.293.2 ст. 293 розділу ІV Податкового кодексу України від 02.12.2011 року № 2756-VІ (із змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»), відповідно до змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради VI скликання на 2012 рік та враховуючи необхідність проведення процедури регуляторної політики щодо прийняття даного рішення відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», _____ сесія шостого скликання Тячівської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку:

1.1. для платників першої групи - фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень у розмірі 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року не залежно від виду господарської діяльності.

1.2. для платників другої групи - фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платниками єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

· не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

· обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень у розмірі 16 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року не залежно від виду господарської діяльності.

2. Забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті міста: www.tyachiv.in.ua та (або) в міській газеті «Тячів».

3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2012 року.

4. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, промисловості, торгівельного та побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва (голова Крічфалушій І.І.). (І.І.Крічфалушій) та заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Мийсароша Т.С.

Міський голова І.І.Ковач

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Тячівської міської ради „Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території м.Тячів та с.Тячівка».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 10 та п. 293.2 ст. 293 розділу ІV Податкового кодексу України (далі-Кодекс) міська рада повинна обов'язково визначити такі елементи: платника податку, об'єкт оподаткування, базу оподаткування, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період. Цілі державного регулювання:

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема вимог Податкового Кодексу України спрямовану на поповнення дохідної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку.

2. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей не має: регуляторний акт розроблено на виконання Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

3. Механізм, який пропонується застосувати

для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Розробка та запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Податкового кодексу України.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Тячівської міської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Дія акту поширюється на м.Тячів та с.Тячівка Закарпатської області.

Акт доводиться до відома суб'єктів господарювання шляхом опублікування в міській газеті „Тячів" та/або на офіційному сайті територіальної громади міста: www.tyachiv.in.ua.

4. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

4.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів

Зовнішній вплив на виконання даного регулювання може здійснюватись у випадку змін або доповнень до нормативно-правових державних актів вищого рівня.

4.2. Оцінка можливості виконання вимог регулювання з боку місцевих органів державної влади

Передбачається високий рівень виконання вимог регулювання з боку податкового органу.

5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Забезпечить поступове зростання частки власних доходів міського бюджету.

6. Строк дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежений. Рішення набере чинності з 01 січня 2012 року. При необхідності та обов'язковому проведенні аналізу готуються пропозиції щодо перегляду даного нормативно-правового акту.

7. Визначення показників результативності акту

Показником результативності буде збільшення суми надходжень до міського бюджету, що в свою чергу надасть можливість виконанню завдань соціально-економічного розвитку міста.

8. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акту

Відстеження регуляторного акту можливо дослідити відповідно до аналізу виконання доходної частини міського бюджету протягом року.


       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сьома сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 листопада 2011 року №633

м.Тячів

 

Про встановлення мінімальної вартості місячної

оренди одного квадратного метра загальної площі

нерухомості з урахуванням місця її розташування,

інших функціональних та якісних показників при

передачі в оренду (суборенду) та житловий найм

на території м.Тячів та с.Тячівка на 2012 рік

 

 

            З метою впорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України,


       

сьома сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 листопада 2011 року №630                                                     м.Тячів

Про затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів

Тячівської міської ради VI скликання на 2012 рік

 

    З метою здійснення та реалізації покладених на органи місцевого самоврядування повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до ст.ст. 7, 11, 31-32 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сьома сесія шостого скликання Тячівської міської ради


       

Проект

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «____» листопада 2011 року №_____

м.Тячів

Про затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів виконавчого комітету Тячівської

міської ради VI скликання на 2012 рік


       

Зміни до річного плану державних закупівель

Тячівська міська рада Закарпатської області на 2011 рік

(найменування замовника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюд-жетних коштів)

Джерело                   фінансу-                        вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових пропозицій)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

«код 45.21.6 - будівництво інших споруд

та інженерні роботи н.в.і.у. (будівництво закритих спортивних та рекреаційних споруд, зокрема “Будівництво спортивного комплексу по вул.С.Вайди, б/н у місті Тячів Закарпатської області”)»

2143

кошти  Державного та місцевого бюджетів Тячівського району м.Тячів

3 800 000,00

Відкриті торги

Липень-вересень

2011 року

Перший заступник міського голови –

Клебан І.Я., Відділ з питань управління майном, архітектури та будівництва,итлово-комунального господарства   (Макар Н.В.),

Роботи по будівництву спортивного комплексу по вул.С.Вайди,б/н

 у місті Тячів

Закарпатської

області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 версеня 2011 року №15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови

 

 

 

 

 

 

 

(посада, прізвище, ініціали)

 

 

І.Я.Клебан

 

м.п.   Міський голова                               І.І.Ковач

 

 


       

Перелік регуляторних актів,

переглянуті органами та посадовими особами Тячівської міської ради Закарпатської області

                                                  (назва органу місцевого самоврядування)

на відповідність принципам державної регуляторної політики

які мають найбільший соціальний та економічний вплив на ключові сфери розвитку регіону

 

1. Таблиця 


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -