» » Страница 5

       

 проект

    УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

__________________ сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» _________ 2012 року №_____

м.Тячів

Про затвердження положення про податок

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

          Відповідно до статей 10, 12, 265 Податкового кодексу України, статей 4, 5,12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою мобілізації коштів до міського бюджету, сесія Тячівської міської ради

 ВИРІШИЛА:

         1.Затвердити Положення "Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (додаток).

         2.Оприлюднити розраховані ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" у розмірі згідно додатку у міській газеті «Тячів» та на офіційному сайті міста Тячів – Тячівської міської ради www.tyachiv.in.ua та винести їх на затвердження чергової сесії Тячівської міської ради після завершення процедури оприлюднення регуляторного акта.

         3.Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення відстежень результативності цього рішення.

         4.Дане рішення набуває чинності з 01 липня 2012 року.

         5.Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, промисловості, торгівельного та побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва (голова Крічфалушій І.І.).

  

                                                                        Міський голова                                                                                                        І.І.Ковач


       

У К Р А Ї Н А

Т Я Ч І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

десята сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2012 року №861

м.Тячів

Про встановлення ставки єдиного податку для окремого виду

економічної діяльності для фізичних осіб-підприємців

на території м.Тячів та с.Тячівка

 

             Відповідно до п.293.2 ст. 293 розділу XІV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2756-VІ (із змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності») та враховуючи звернення фізичних осіб-підприємців міста Тячів та пройдену процедуру регуляторної політики, передбачену Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», десята сесія шостого скликання Тячівської міської ради


       

                                                                                                                                   проект

 У К Р А Ї Н А

Т Я Ч І В С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А

___________________ сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 «____» березня 2012 року №_______

м.Тячів

Про встановлення стави єдиного податку для окремого виду

економічного діяльності для фізичних осіб-підприємців

на території м.Тячів та с.Тячівка

  

          Відповідно до п.293.2 ст. 293 розділу XІV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2756-VІ (із змінами та доповненнями згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»), відповідно до змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради VI скликання на 2012 рік та враховуючи звернення фізичних осіб-підприємців міста Тячів пройдену процедуру регуляторної політики, передбачену Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” , керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», восьма сесія шостого скликання Тячівської міської ради


       

У К Р А Ї Н А

ТЯЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  25 січня  2012  року  № 10

м. Тячів

 

Про затвердження калькуляції вартості однієї норми часу

на роботи та послуги, що виконуються Тячівським міським бюро

технічної інвентаризації на 2012 рік

 

            Розглянувши листа Герича Петра Васильовича, начальника Тячівського міського бюро технічної інвентаризації щодо затвердження калькуляції вартості однієї норми часу на роботи та послуги, що виконуються Тячівським міським бюро технічної інвентаризації на 2012 рік, враховуючи те, що після оприлюднення зазначеного проекту регуляторного акту в міській газеті «Тячів» від 24 грудня 2011 року № 51 (365) пропозицій та зауважень не надходило, а також керуючись статтею 28 а) п.2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Тячівської міської ради


       

 УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

восьма сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 грудня 2011 року №730

м.Тячів

Про встановлення мінімальної вартості місячної

оренди одного квадратного метра загальної площі

нерухомості з урахуванням місця її розташування,

інших функціональних та якісних показників при

передачі в оренду (суборенду) та житловий найм

на території м.Тячів та с.Тячівка на 2012 рік

 

          З метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, керуючись п.2 ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»,


       

Розмір ставок єдиного податку для першої та другої групи платників єдиного податку (у відсотках)до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року Рішення VIII сесії VI скликання Тячівсько міської ради від 29 грудня 2011року №729 "Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території м.Тячів та с.Тячівка"


       

 У К Р А Ї Н А

ТЯЧІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від 12 грудня 2011 року №392

м.Тячів

Про розгляд проекту рішення постійної комісії

Тячівської міської ради з питань реалізації

державної регуляторної політики щодо встановлення

розміру ставок єдиного податку для фізичних

осіб-підприємців на території м. Тячів та с. Тячівка

 

          Розглянувши проект рішення постійної комісії Тячівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики “Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб –підприємців на території м. Тячів та  с. Тячівка”, яке оприлюднене 25.11.2011 року на офіційному сайті міста: www.tyachiv.in.ua та в міській газеті “Тячів” від 03.12.2011 року № 48, з метою наповнення міського бюджету, керуючись ст. 293 Податкового кодексу України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Тячівської міської ради


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -