» » Страница 3

       

ПРАВИЛА

Благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Тячів та с.Тячівка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м.Тячів та с.Тячівка (далі Правила) регулюють права і обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2 Правовою основою Правил є Закон України та інші нормативно – правові акти:

- « Про благоустрій населених пунктів»;

- « Про місцеве самоврядування в Україні»;

- « Про охорону навколишнього природного середовища»;

- « Про відходи»;

- « Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;

- « Про охорону культурної спадщини»;

- « Про рекламу»;

- « Про дорожній рух»;

- « Про регулювання містобудівної діляльності»;

- « Про житлово – комунальні послуги»;

- « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- « Про основи містобудування»

- Інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноваженні здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.4. Координацію діяльності міських служб у галузі благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в м.Тячів та с.Тячівка здійснює перший заступник міського голови та відділ з питань управління майном, архітектури

       

Тячівська міська рада

Аналіз регуляторного впливу

рішення міської ради «Про затвердження нової редакції Правил благоустрою, санітарного утримання територій,

забезпечення чистоти і порядку в м.Тячів та с.Тячівка»

 

1.Визначення проблем, які планується вирішити шляхом державного регулювання

        Правила благоустрою території в м.Тячів встановлені відповідно до рішення п’ятої сесії п’ятого скликання Тячівської міської ради від 02.11.2006 року № 246. За період 2006-2013 роки в законодавчі акти, відповідно до яких були розроблені Правила благоустрою території м.Тячів,  внесено багато змін. Тому з метою приведення Правил у відповідність до чинного законодавства розроблено нову редакцію Правил.

       Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою населених пунктів. Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м.Тячів та с.Тячівка (надалі Правила) регулюють права і обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

        Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно – правові акти:


       

проект

ТЯЧІВСЬКА       МІСЬКА      РАДА

______________ сесія шостого скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 від  "____" _________2013  року  №   ___                                                                

м. Тячів

 

Про затвердження методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м.Тячів та с.Тячівка в новій редакції

 


       

       Виконавчим комітетом Тячівської міської ради розроблено проект рішення «Про перегляд діючих та встановлення скоригованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення по Тячівському ВУЖКГ».

       Запрошуємо вас до співпраці щодо внесення пропозицій та зауважень до даного проекту рішення.

       Ваші пропозиції в письмовому вигляду приймаються до 05.05.2013 року включно за адресою: м.Тячів, вул.Шевченка, 2 (з позначкою «Вартість тарифів на послуги водопостачання та водовідведення по Тячівському ВУЖКГ».

       За додатковою інформацією пропонуємо звертатися до завідувача відділом з питань управління майном, архітектури і будівництва, житлово-комунального господарства міської ради Макара Н.В. (каб.8).


       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬК АМІСЬКА РАДА

__________________ сесі яшотсого скликання

від "___"  березня 2013 року №_____

 

Про затвердження розмірів орендної плати за землю відповідно

до грошової оцінки м.Тячів в межах населеного пункту на 2013 рік

  

            Згідно Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про грошову оцінку землі», Закону України «Про державний бюджет України на 2013р.» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі»» згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи ст.93,124,125,126 Земельного Кодексу України з метою ефективного землекористування та підприємницької діяльності і збільшення надходжень до місцевого бюджету, враховуючи можливість придбання права на оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення,  сесія У-го скликання Тячівської міської ради

 

ВИРІШИЛА:


       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  23 січня  2013  року  № 6                                                                

м.Тячів

 

Про затвердження тарифів на послуги з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів (ТВП) та норми утворення ТПВ на території Тячівської міської ради

 


       

У К Р А Ї Н А

Тячівська міська рада

вісімнадцята сесiя шостого скликання

Р I Ш Е Н Н Я

від  24 січня 2013 року № 2298

 

Про погодження проекту Положення про порядок  передачі 

в  оренду  громадянам  земельних  ділянок для  будівництва 

та  обслуговування  житлового будинку, господарських

будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  в м.Тячів та с. Тячівка

 

             З метою організації розгляду звернень громадян м. Тячів та с. Тячівка, якi мають намір одержати земельну дiлянку для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна ділянка) та впорядкування стану землекористування на території Тячівської міської ради, керуючись ст.ст. 25, 26, 34, 59 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та ст. ст. 12, 118, 124 Земельного кодексу України, вісімнадцята сесія шостого скликання Тячівської міської ради


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -