» » Страница 2

       

Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності

ячівської міської ради з підготовки регуляторних актів

на 2015 рік та до Положення про порядок передачі

в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва

та обслуговування житлових будинків, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) у м.Тячів та с.Тячівка

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», тридцять четверта (позачергова) сесія  шостого   скликання Тячівської міської ради 

в и р і ш и л а:

        1. Затвердити зміни та доповнення до Плану діяльності Тячівської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2015 рік (додається).


       

МЕТОДИКА

розрахунку орендної плати за майн спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міста району та пропорції її розподілу

           1. Методику і порядок розроблено з метою  створення єдиного організаційно - економічного механізму справляння плати  за оренду цілісно майнового комплексу комунального підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міста району. 

           2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем  та орендарем.                                                                                                                                                 У разі, коли орендодавцем нерухомого майна ( будинку, споруди, приміщення) є комунальне підприємство, установа, організація розмір орендної  плати погоджується з відділом управління майном  району Тячівської районної ради. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

         У разі визначення орендаря на конкурсних засадах  орендна плата,  розрахована за цією Методикою застосовується як стартова, а іі розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.


       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

_________ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

від  " ___  "       ___________   2014 р.                                                                                                   №                  

м.Тячів

Про  оренду  майна  спільної  власності територіальних громад сіл. селищ, міста району

та Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад

сіл, селищ, міста району та пропорції її  розподілу

 

         Керуючись ст.ст. 142,143 Конституції України, ст.ст.759–764 Цивільного кодексу України, ст.ст. 283-289,291 Господарського кодексу України, Законами України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» №2784-VI від 14 грудня 2010 року,  постанов Кабінету Міністрів України ”Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами та доповненнями від 4 жовтня 1995 року №786, з метою підвищення ефективності використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та забезпечення поповнення дохідної частини районного бюджету, дотримання Тячівською районною радою організаційних засад регуляторної політики у сфері господарської діяльності, для приведення у відповідність до чинного законодавства орендних відносин,  районна рада 


       

До уваги громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів

 

      Виконавчим комітетом Тячівської міської ради розроблено проект рішення «Про перегляд діючих та встановлення скоригованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення по Тячівському ВУЖКГ». Запрошуємо вас до співпраці щодо внесення пропозицій та зауважень до даного проекту рішення.

      Ваші пропозиції в письмовому вигляду приймаються до 23.09.2014 року включно за адресою: м.Тячів, вул.Шевченка, 2 (з позначкою «Вартість тарифів на послуги водопостачання та водовідведення по Тячівському ВУЖКГ». За додатковою інформацією пропонуємо звертатися до завідувача відділом з питань управління майном, архітектури і будівництва, житлово-комунального господарства міської ради Крайниківська Н.А. (каб.8).

 


       

 У К Р А Ї Н А

 ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Двадцять сьома сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 17 квітня 2014 року № 4129

м.Тячів

Про затвердження проекту нової редакції Положення про порядок

передачі в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва

та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка) у м. Тячів та с. Тячівка та внесення

змін до Плану діяльності на 2014 рік 

     Відповідно до ст.. 4, 5, 12 Закону України «Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», двадцять сьома сесія шостого скликання Тячівської міської ради

в и р і ш и л а:

 

     1.Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради на 2014 рік згідно додатку № 1.

    2.Затвердити проект нової редакції Положення про порядок передачі в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Тячів та с. Тячівка згідно додатку № 2.

     3.Оприлюднити дане рішення з додатками на офіційному сайті міста Тячів за адресою www.tyachiv.in.ua.

    4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних ресурсів, розвитку міста та села, екології, охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Герич П.В.).

 

       

                 Міський голова              І.І. Ковач

 

 


       

У К Р А Ї Н А

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять третя сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 07 листопада 2013 року №2801

м. Тячів

Про затвердження проекту нової редакції

Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

Відповідно до статей 10, 12, 265 Податкового кодексу України, статей 4, 5,12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 та частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості» від 04.07.2013 року №403-VII, з метою мобілізації коштів до міського бюджету, двадцять третя сесія шостого скликання Тячівської міської ради


       

У К Р А Ї Н А

Т Я Ч І В С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А

Двадцять третя сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 листопада 2013 року № 2800

м.Тячів

Про затвердження змін та доповнень до плану

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Тячівської міської ради на 2013 рік


З метою здійснення та реалізації покладених на органи місцевого самоврядування повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до ст.ст. 7, 11, 31-32 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», двадцять третя сесія шостого скликання Тячівської міської ради

в и р і ш и л а:

1.Затвердити зміни та доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради на 2013 рік (додається).© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -