» » Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту – рішення сесії Тячівської міської ради       

Про врегулювання земельних відносин на прибудинкових територіях житлових багатоповерхових будинків при переобладнанні житлових квартир в нежитлові об’єкти

 

 

      З метою раціонального використання територій існуючої багатоквартирної житлової та нежитлової забудови у місті Тячів та селі Тячівка, збільшення дохідної частини міського бюджету, керуючись ст. 286.6, 287.8 Податкового кодексу України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про плату за землю», та іншими нормативними актами, що мають відношення до цього питання, ____________________________________ сесія VІ-го скликання Тячівської міської ради 

в и р і ш и л а :

     1.Затвердити Положення про надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності для забудови (суперфіцію) власникам (наймачам) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку (додаток №1).

     2.Затвердити Тимчасовий порядок визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих  та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку (додаток №2).

   3.Виконання Положення  надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності для забудови (суперфіцію) власникам (наймачам) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку” є обов’язковим для керівництва в роботі виконавчих органів міської ради, юридичних та фізичних осіб.

    4.Оприлюднити в засобах масової інформації Положення  надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності для забудови (суперфіцію) власникам (наймачам) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку  з дотриманням процедури здійснення державної регуляторної політики Тячівською міською радою.

    5.Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань земельних ресурсів, розвитку міста та села, екології, охорони навколишнього середовища  (голова комісії  Герич П.В.) та  першого заступника міського голови Клебана І.Я.

 

Міський голова                                                                                                                                                     І.І.Ковач  

 

Додаток №1 

Положення

про надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності для забудови (суперфіцію) власникам (наймачам) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку

 1.     Загальні положення.

         1.1. Положення про надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності територіальної громади м.Тячів та с.Тячівка для забудови (суперфіцію) власникам (наймачам) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку (надалі – Положення) розроблено на підставі Земельного кодексу України та нормативних актів України з метою впорядкування в межах повноважень Тячівської міської ради в галузі земельних відносин (ст.12 в) Земельного кодексу України) для реалізації права громадян та суб’єктів господарювання на користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) (ст.102-1 Земельного кодексу України).

         1.2. Термін дії Положення на період – до набрання чинності загальнодержавних актів з цих питань.

         1.3. Визначення терміну: право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) виникають на підставі договору між власником земельної ділянки та  особою, яка виявила бажання користуватися  цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу України.

         1.4. Надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності територіальної громади м.Тячів та с.Тячівка  для забудови (суперцій) здійснюється на підставі договору суперфіцію, укладеного між Тячівською міською радою та власниками (наймачами) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку відповідно  до  Цивільного  кодексу  України з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

          2. Порядок надання земельних ділянок у користування (суперфіцію).

           2.1. Суб’єкт господарювання, який зацікавлений в одержанні у користування земельної ділянки комунальної власності для забудови звертається з клопотання про її надання для цих потреб до Тячівської міської ради. До клопотання додаються:

            - копії правовстановлюючих документів суб’єкта господарювання;

            - матеріали, що підтверджують право власності чи користування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку;

            - довідку про розмір частки земельної ділянки, що знаходиться у користуванні замовника;

            - витяг з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

          2.2. Підставою для укладання договору суперфіцію є рішення сесії Тячівської міської ради про надання  власникам (наймачам) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку у користування земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування даних приміщень.

           2.3. Визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку здійснюється відділом з питань управління майном, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міської ради у відповідності до тимчасового порядку (додаток №2).

         2.4. Замовник подає Тячівській міській раді технічну документацію із визначення частки земельної ділянки для затвердження, на підставі якої приймається рішення щодо надання земельної ділянки комунальної власності у користування для забудови (суперфіцію).

         2.5. Розрахунок розміру плати за користування земельною ділянкою проводить Тячівська міська рада на підставі довідки про розмір частки земельної ділянки, що знаходиться у користуванні замовника та витягу з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

         2.6. Строк користування земельною ділянкою комунальної власності для забудови не може перевищувати 5 років.

         2.7. Тячівська міська рада з підприємствами, установами, приватними підприємцями, громадянами, що мають у власності (користуванні) вбудовані нежитлові приміщення, укладає договори  суперфіцію. Договір реєструється Тячівською міською радою  і не підлягає державній реєстрації.

3. Порядок сплати плати за користування земельною ділянкою.

         3.1.  Фізична особа – підприємець подає податкову декларацію з плати за землю і сплачує  плату за землю щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця. Юридичні особи сплачують плату за користування земельною ділянкою у відповідності до чинного законодавства.

4. Припинення права користування земельної ділянки комунальної власності та договору суперфіцію.

       4.1. Право користування земельною ділянкою комунальної власності для забудови (суперфіцію) та дія договору суперфіцію припиняється в разі:

      1) передачі земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку;

      2) спливу строку, на який було укладено договір суперфіцію;

      3) прийняття Тячівською міською рішення про використання земельної ділянки комунальної власності для суспільних потреб. Припинення дії договору суперфіцію земельної ділянки комунальної власності з цих підстав,  здійснюється за правилами, встановленими  статтею  32-1  Закону  України "Про оренду землі";

      4) невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років;

      5) добровільної відмови землекористувача від права користування земельною ділянкою;

      6) використання земельної ділянки, які суперечать земельному законодавству;

      7) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

      8) систематичної несплати земельного податку.

      4.2. Право  користування  земельною  ділянкою  комунальної  власності не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності на вбудовані нежитлові приміщення), внесено до статутного капіталу, передано у заставу.

      4.3. Виділення частки земельної ділянки власникам вбудований та прибудованих нежитлових приміщень будинку в натурі та їх окреме відчуження не допускається.

     4.4. У випадках переходу права власності  на вбудовані житлові приміщення іншій особі право користування земельною ділянкою комунальної власності надається новому землекористувачу на тих самих умовах.

  

Додаток №2

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

 визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих

та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку

 

      1.Цей Порядок встановлює механізм визначення частки земельної ділянки прибудинкової території, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку для справляння плати за землю згідно з чинним законодавством України.

       2.Прибудинкові території (земельні ділянки) згідно з нормами діючого законодавства повинні передаватись або надаватись у користування відповідними органами місцевого самоврядування Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків.

      За відсутності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також враховуючи фінансову неможливість виконання робіт  з поділу прибудинкової території  а також відсутність правил та порядку розподілу території житлового кварталу, розроблено цей Тимчасовий порядок визначення частки земельної ділянки прибудинкової території, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих та  прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку для справляння плати за користування земельною ділянкою.

       3.Виконавцем робіт по виготовленню технічної документації для визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є суб’єкт господарювання, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою.

        4.Замовником робіт є фізична або юридична особа, яка є власником або наймачем вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку  в місті Тячів та селі Тячівка.

       5.До початку робіт замовник надає відповідну заяву до виконавчого комітету Тячівської міської ради, який видає замовнику завдання на проведення робіт.

       До заяви додаються:

       -  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

      - завірені замовником копії документів, що підтверджують право власності або право користування (договору оренди) нежитлових приміщень.

 1. Частка вбудованого приміщення в загальному обсязі багатоквартирного будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень багатоквартирного будинку та визначається Тячівським міським бюро технічної інвентаризації на підставі замовлення власника (наймача).
 2. Площа земельної ділянки прибудованого приміщення визначається виходячи з плану земельної ділянки складеному на підставі зйомки.
 3. Загальний розмір земельної ділянки, на якій розташовані вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення багатоквартирного житлового будинку визначається як сума частки земельної ділянки вбудованого приміщення та розміру земельної ділянки, на якій  знаходиться прибудоване приміщення.
 4. Відповідно до договору виконавець виготовляє технічну документацію, яка включає дані про розмір частки земельної ділянки, що знаходиться у користуванні замовника. Виконавець в обов'язковому порядку погоджує схему розподілу території прибудинкової території  з управлянням Держкомзему в Тячівському районі і відділом з питань управління майном, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  міської ради. Технічна документація виготовляється на підставі  даних про частку, яку займає вбудоване та прибудоване приміщення від загальної площі всіх приміщень будинку.
 5. Частка вбудованого приміщення в загальному обсязі багатоквартирного будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень багатоквартирного будинку та визначається Тячівське міське бюро технічної інвентаризації на підставі замовлення власника (наймача).
 6. Земельна частка прибудинкової території для власника (наймача) нежитлових приміщень визначається відношенням загальної площі нежитлових приміщень, що перебувають у його власності (оренді), до спільної площі всіх житлових і нежитлових приміщень будинків.
 7. Виділення частки земельної ділянки власникам розташованих у будинку нежитлових приміщень в натурі та їх окреме відчуження не допускається.
 8. Виконавець проводить роботу по визначенню частки земельної ділянки прибудинкової території на основі чергового кадастрового плану з урахуванням площ раніше відведених земельних ділянок.
 9. Площа земельної ділянки за даними методиками визначається в умовних кадастрових одиницях: умовних кадастрових квадратних метрах.
 10. В подальшому, при розробленні проектів відведення земельних ділянок прибудинкових територій та закріплення меж прибудинкових територій на місцевості (в натурі) на основі проектів розподілу території мікрорайонів (кварталів), площа земельних ділянок буде визначена за результатами геодезичних вимірювань та переведена в фізичні кадастрові одиниці: квадратні метри.
 11. Робота по визначенню частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих у будівлю нежитлових приміщень, виконується на договірній основі за кошти замовника. Плата за роботу встановлюється в межах фактичних витрат, пов'язаних з її виконанням.
 12. На підставі технічної документації по визначенню частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих у будівлю, Тячівська міська рада приймає рішення про надання частки земельної ділянки у користування. 
 13. Тячівська міська рада з підприємствами, установами, приватними підприємцями, громадянами, що мають у власності (користуванні) вбудовані нежитлові приміщення, укладає договори  суперфіцію. Договір реєструється управлінням Держкомзему у Тячівському районі  і не підлягає державній реєстрації. 
скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -