» » Про оприлюднення проекту регуляторного актуДодано: 12-12-2015, 10:32 | Переглядів: 552
       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ  

від 10 грудня 2015року № 24

м.Тячів

   

Про оприлюднення проекту регуляторного акту

  

        Відповідно до ст.9 Закону України «Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»друга сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 в и р і ш и л а :

       1.Оприлюднити проект рішення міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території населених пунктів об’єднаної громади» на офіційному сайті Тячівської міської ради та в міській газеті «Тячів» (додається).

 

         2.Виконавчому комітету міської ради врахувати зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб при підготовці рішення та затвердження цього регуляторного акту сесією міської ради.

 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова Мийсароша Т.С.)      

 

          Міський  голова                                                                                    І.І.Ковач

 

                                              Додаток

                                                                                                   до рішення другої сесії сьомого скликання           

                                                                                                   Тячівської міської ради

                                                                                                  № 24 від 10 грудня 2015 року

 

                                                                        Україна                                       проект

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Друга сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

від «___» _______20__ року № ____                                 

м.Тячів                                                                                  

 

Про встановлення мінімальної вартості місячної

оренди одного квадратного метра загальної площі

нерухомості з урахуванням місця її розташування,

інших функціональних та якісних показників при

передачі в оренду (суборенду) та житловий найм

на території населених пунктів об’єднаної громади

 

             З метою впорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм, відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, керуючись п.2 ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010р. №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.10.2015р. №252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік», відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської ради першого скликання на 2016 рік, друга сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 

 

 

в и р і ш и л а :

         1.Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади у розмірі згідно додатків 1-3.

         2.Визначення мінімального розміру плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади здійснювати відповідно до  Методики згідно постанови КМУ від 29.12.2010р №1253 та з урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української РСР від 30.06.1983р. №5464-X.

        3.Визначити межі зон м.Тячів та сіл об’єднаної громади для встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб згідно додатку 3.

        4.Рекомендувати ДПІ у Тячівському районі ГУ ДФС в Закарпатській області при здійсненні контролю за повнотою надходжень податку на доходи з фізичних осіб від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий найм керуватися даним рішенням.

        5.Оприлюднити дане рішення у міській газеті «Тячів» та на офіційному сайті міста Тячів – Тячівської міською ради www.tyachiv.in.ua.

        6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, фінансів, бюджету промисловості, торгівельного та побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва (голова Мийсарош Т.С.).       

  

            Міський голова                                                                                                І.І.Ковач

проект

 

                         Додаток 1

   до рішення ______ першого скликання

            Тячівської міської ради

     від «___» _______ 20__ року № ___

 

 

РОЗРАХУНОК

мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

на території населених пунктів Тячівської об’єднаної територіальної громади

 

Мінімальна сума  орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території м.Тячів та с.Тячівка визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території об’єднаної територіальної громади розраховується за такою формулою:

 

P  = Рн /н Х 12),

           де,

           Р мінімальна вартість місячної оренди 1кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;
			

           Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об'єкта, подібного до орендованого,  яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;

          Кнкоефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку  експлуатації  такого об'єкта (від 5 до 100 років).

       Рн відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02.10.2015  №252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік» для Закарпатської області складає 7389,00 грн.

          Кн для м.Тячів та с.Тячівка складає 50 років (середній)

 

        Таким чином мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території м.Тячів та с.Тячівка, складає:

P  = 7389,00 /(50 Х 12) = 12,32 грн.

 

          Застосовувати такі додаткові коефіцієнти з урахуванням місця розташування нерухомості, інших функціональних та якісних показників при передачі в оренду (суборенду) та житловий найм на території м.Тячів та с.Тячівка:

          М -  місцезнаходження об'єкта нерухомого майна. У разі розміщення такого об'єкта: 
				
                     - у центральній зоні м.Тячів зазначений  коефіцієнт  дорівнює 2, 
			
                     - близько від центру м.Тячів зазначений  коефіцієнт  дорівнює 1,5, 
			
                     - далеко від центру – м.Тячів зазначений  коефіцієнт  дорівнює 1;
			

            Ф -   вид  функціонального  використання  об'єкта  нерухомого майна.  У разі використання такого об'єкта для провадження виробничої діяльності зазначений  коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності - 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб, - 1;

  Т -  інші  якісні характеристики об'єкта: технічний стан: добрий 1, задовільний 0,75, незадовільний – 0,5.

           

           У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна визначається за такою формулою:

 

P  = Рн /н Х 12) х М х Ф х Т

 

          Межі зон м.Тячів для встановлення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території м.Тячів та сіл об’єднаної територіальної громадивизначені п.3 даного рішення ІІ сесії I-го скликання Тячівської міської ради від ____ грудня 2015 року №______.

      

       проект

      Додаток 3

   до рішення ______ першого скликання

            Тячівської міської ради

     від «___» _______ 20__ року № ___

 

Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна

фізичних осіб на території м.Тячів та сіл Тячівка, Руське Поле, Лази, Округла

  

п/п

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна.

Вид  функціонального  використання  об'єкта  нерухомого майна.

Технічний стан

(добрий - коефіцієнт 1, 0,

задовільний – коефіцієнт – 0,75,

незадовільний – 0,5)

Мінімальна сума, грн./кв.м.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1

 

 

 

Центральна

зона

(коефіцієнт 2)

Провадження виробничої

 діяльності (коефіцієнт 2)

добрий

49,26

задовільний

36,95

незадовільний

24,63

Інша комерційна діяльність

 (коефіцієнт 3)

добрий

73,89

задовільний

55,41

незадовільний

36,95

Некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (коефіціент 1)

добрий

24,63

задовільний

18,47

незадовільний

12,32

 

 

 

 

2

 

 

 

Близько від центру

(коефіцієнт 1,5)

Провадження виробничої діяльності (коефіцієнт 2)

добрий

36,95

задовільний

27,71

незадовільний

18,47

Інша комерційна діяльність

(коефіцієнт 3)

добрий

55,42

задовільний

41,56

незадовільний

27,71

Некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (коефіціент 1)

добрий

12,32

задовільний

13,85

незадовільний

9,24

 

 

 

 

3

 

 

 

Далеко

від центру

(коефіцієнт 1,0)

Провадження виробничої діяльності (коефіціент 2)

добрий

24,63

задовільний

18,47

незадовільний

12,32

Інша комерційна діяльність

(коефіцієнт 3)

добрий

36,95

задовільний

27,71

незадовільний

18,47

Некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб (коефіціент 1)

добрий

12,32

задовільний

9,24

незадовільний

6,16

 

     

 проект

 

      Додаток 2

   до рішення ______ першого скликання

            Тячівської міської ради

   від «___» _______ 20__ року № ___

 

Межі зон м.Тячів та сіл Тячівка, Руське Поле, Лази, Округла

                              для встановлення мінімальної суми орендного платежу

                                               за нерухоме майно фізичних осіб

 

          1.Центральна зона м.Тячів (коефіцієнт дорівнює 2): вул.Армійська (колишня Червоноармійська), провулок Армійський (колишній Червоноармійський), вул.Незалежності (колишня Леніна), пл.Незалежності (колишня Леніна), пл.Памяті, вул.Жовтнева, пл.Поштова, вул.Вайди, вул.Гоголя, вул.Кошута, вул.Чехова, вул.Гагаріна, вул.Піонерська, вул.І.Франка, пл.Туряниці, вул.Пушкіна, пров.Пушкіна, вул.Маркуша, вул.Ринкова, вул.Голлоші, пров.Голлоші (колишня Фрунзе), вул. Польова, урочище «Варош Вейг».
			

		          2.Близько від центру м.Тячів (коефіцієнт дорівнює 1,5): вул. О.Деяка (колишня Радянська), вул.Київська, пл.Карла Маркса, вул. Маяковського, вул.Московська, вул. Леонтовича, вул. Робітнича, вул.Шевченка, вул. Шапошнікова.
          3.Далеко від центру м.Тячів (коефіцієнт дорівнює 1,0),: вул.Бажана, вул.Бардіївська, вул. Бартокі, вул.Берегівська, пров.Берегівський, вул.Березова, вул.Бокшая (колишня 60 років СРСР), вул.Борканюка, вул.Будівельників, пров.Будівельників, вул.Бучанська, (колишня Дзержинського), вул.Вакарова, вул.Вербова, вул.Виноградівська, вул. Вишнева, вул. Волошина, вул.Горького, (колишня Жданова), вул.Грушевського, вул.Джерельна, пров.Джерельний, вул.Довженка, вул.Драгоманова, пров. Драгоманова, вул.Духновича, вул.Ерделі (колишня Ленінградська), вул.Заводська, вул.Закарпатська, вул.Заньковецької, вул.Зелена, вул.Каштанова, вул.Комсомольска, вул.Корольова, вул.Корятовича, вул.Котляревського, пров. Котляревського, вул. Коцюбинського, вул.Крайня, вул.Кубинця, вул.Кутузова, вул.Лазівська, пров.Лазівський, вул.Левицького, вул.Л.Українки, вул.Липова, вул. Листопада, вул.Лісова, вул.Локоти, вул.Гетьмана Мазепи, (колишня Свердлова), вул.Матросова, вул.Митна, вул. Молодогвардійська, вул.Ярослава Мудрого (колишня Куйбишева), вул.Мукачівська, вул.Мункачі, вул.Народна, пров.Народний, вул.Партизанська, вул.Петефі, вул.Полуботка, вул.Прикордонна, вул.Ракоці, вул.Рахівська, вул.Рильського, вул.Річна, вул.Сагайдачного, вул. Севастопольська, вул.Словянська, вул.Сосюри, пров. Сосюри, вул.Спортивна, вул. Стефаника, вул. Суворова, вул.Тиха, вул.Тичини, Толстого, вул.Тополева, вул. Травнева, вул.Тупикова, вул.Ужгородська, вул.Фермерська, вул. Б.Хмельницького, вул.Чайковського вул.Чорновола, (колишня 50 років Жовтня), вул.Яблунева, вул.30 років Перемоги, пров.30 років Перемоги, вул.40 років Перемоги та інші вулиці міста, а також с.Тячівка, с. Руське Поле, С. Лази, с. Округла.

		 

		 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -