» » Страница 5

       

Орган, що проводить конкурс:

Конкурсна комісія Тячівської міської ради

м. Тячів, вул.Шевченка, 2

тел. 3-30-89

Відомості щодо об’єктів оренди:

Перелік об’єктів оренди для здійснення підприємницької діяльності:

№ п/п

Об'єкт оренди

Адреса об’єкта оренди

Загальна площа, кв.м

Ринкова вартість, грн..

Стартовий розмір орендної плати

Цільове використання

1

2

3

4

5

6

7

1

Вбудовані приміщення (поз.1,3,4,18,19)в будівлі кінотеатру

м.Тячів, вул.Гагаріна, 10

255,3

592 296,0

4 936,0

Розміщення комп’ютерних клубів та інтернет-кафе


       

  У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 28.02.2017 року  о 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Тячів, вул. Шевче­нка, 2  відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

1.        Детальний план території земельної ділянки в м.Тячів, вул. Кошута, 103, площею  0,0733 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2.         Детальний план території кварталу індивідуальної житлової забудови частини території урочища «Шовань-Сег» та частини території урочища «Сурдик» в м.Тячів.

3.      Детальний план території земельної ділянки в м.Тячів, вул. Гоголя,2, площею  0,0616 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


       

   Відповідно до Бюджетного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та розпорядження міського голови № 232-к від 20.12.2016 року, дванадцята (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради  

в и р і ш и л а:

 

    1. Передати кредиторську заборгованість та зобов’язання з балансу  Тячівської міської ради за станом на 01.01.2017 року на баланс  управління освіти, охорони  здоров’я, культури , сім’ї, молоді та спорту по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» КЕКВ 3142 в сумі 24583,19 грн. (двадцять чотири тисячі п’ятсот вісімдесят три грн. 19 коп.) по об’єкту «Реконструкція котельні Тячівського ДНЗ по вул.Комсомольська, 26 м.Тячів» для подальшого фінансування цих видатків в 2017 році.


       

Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» та на виконання рішення одинадцятої (позачергової) сесії сьомого скликання Тячівської міської ради дванадцята (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 

в и р і ш и л а:

         1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту і благоустрою апарату виконкому Тячівської міської ради (в додатку).

         

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова комісії Петер Е.Б.).


       

З метою зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої в м. Тячів, вул. Залізнична, 34, керуючись нормами Земельного Кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 року № 290, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність у сфері розроблення містобудівної документації, дванадцята (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 

в и р і ш и л а :


       

З метою зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої в м. Тячів, вул. Толстого, 66, керуючись нормами Земельного Кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 року № 290, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність у сфері розроблення містобудівної документації, дванадцята (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 

в и р і ш и л а :

 

        1. Розробити містобудівну документацію - детальний план території земельної ділянки в м. Тячів, вул. Толстого, 66 площею 0,023 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


       

      З метою зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої в м. Тячів, ур. «Ортовток», керуючись нормами Земельного Кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.11.2011 року № 290, іншими нормативними актами, що регламентують діяльність у сфері розроблення містобудівної документації, дванадцята (позачергова) сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

в и р і ш и л а :

 

<!-- [if !supportLists] -->    1.Розробити містобудівну документацію - детальний план території земельної ділянки в м. Тячів,ур. «Ортовток» площею 2,1085 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

<!-- [if !supportLists] -->      2.Розробити землевпорядну документацію відповідно до чинного законодавства.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -