» » Про затвердження Порядку залучення розміру і використання кошті в пайової участі в розвитку інфраструктури міста Тячів, сіл Тячівка, Руське Поле, Лази та Округла       

Керуючись Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи рішення Тячівської міської ради від 27 січня 2017 року № 1305 «Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Тячівської міської рад и на 2017 рік», тринадцята сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

 в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Порядок залучення розміру і використання коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста Тячів, сіл Тячівка, Руське Поле, Лази та Округла згідно з додатком до цього рішення (додається).

 

2. Виконавчому комітету міської ради здійснювати відстеження результативності цього регуляторного акту, за результатами якого надавати міському голові відповідні звіти.

 

3. Оприлюднити регуляторний акт на офіційному сайті міської раді у встановлений законодавством термін.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (голова Петер Е.Б.)

 

 

Міський голова                                                                                    І.І.Ковач

 

          Додаток

                                                                                                                     до рішення тринадцятої сесії

                                                                                                                     сьомого скликання

                                                                                                                     Тячівської міської ради

                                                                                                                     від __ березня 2017 року № ___

 

                                                              ПОРЯДОК

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тячів, сіл Тячівка, Руське Поле, Лази та Округла

 

І. Загальні положення.

 

1.1.Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тячів, сіл Тячівка, Руське Поле, Лази та Округла (далі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Цей Порядок регламентує відносини в сфері встановлення розміру та залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів об’єднаної територіальної громади між замовником будівельних робіт та міською радою, а також передбачає цільове використання залучених коштів.

 

 ІІ. Платники пайових внесків.

 

        2.1.Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених пунктах Тячівської міської об’єднаної територіальної громади (далі – замовник), зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених цим Порядком та діючим законодавством.

        2.2.Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

        2.3. До пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі будівництва:

        1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

        2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

        3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

        4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних  будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

         5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

        6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

         7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

         8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,  зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

        9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

 

   ІІІ. Визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури.

 

        3.1.Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів визначається у відсотках до загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними  стандартами і  правилами. При цьому не враховуються витрати  на  придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

        У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених нормативів для одиниці створеної потужності.

        3.2.Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів не може перевищувати граничний  розмір  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

        Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених  пунктів з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

        1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

        2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків.

        3.3.Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення  будівництва об'єктів  та  передачі матеріальних  або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту,  передбаченої цим Положенням. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та /або об’єкти передаються у комунальну власність.

        3.4.Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації міською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

       У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору  про пайову участь.

       3.5.Розміри пайової участі у розвитку інфраструктури міста Тячів, сіл Тячівка, Руське Поле, Лази та Округли для замовників встановлюються у таких відсотках до загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта:

 

№ п/п

Функціональне призначення об’єкту

будівництва

Розмір пайової участі

Замовників, у %

1

Об’єкти торгівлі

м.Тячів

села Тячівка,Руське Поле, Лази та Округла

1.1.

Автозаправочні станції

10

8

1.2.

Об’єкти оптової торгівлі (оптові склади, склади-магазини, товарні склади

6

5

1.3.

Об’єкти роздрібної торгівлі (торгові комлекси, маркети, супермаркети

6

5

1.4.

Магазини, павільйони

5

4

1.5.

Об’єкти громадського харчування

6

5

1.6.

Об’єкти дрібно роздрібної мережі (кіоски, ларьки)

6

5

1.7.

Аптеки, аптечні пункти

10

8

2

Об'єкти сфери послуг

 

 

2.1.

Об’єкти побуту (перукарні, косметичні салони)

5

4

2.2.

Об'єкти по наданню послуг  консультатаційного та інформаційного характеру

5

4

2.3.

Нотаріальні та адвокатські контори

10

8

2.4.

Стоматологічні та медичні кабінети (в т.ч. масажні)

10

8

2.5.

Станції технічного обслуговування автомобілів

8

6

2.6.

Об'єкти мереж кабельного толезв'язку

10

8

2.7.

Офісні приміщення по наданню інших послуг, не передбачених пунктами 2.1.-2.6.

8

6

3

Об'єкти грального бізнесу

 

 

3.1.

Гральні зали з ігровими автоматами та більярдними столами, букмекерські контори та інші

10

8

4

Фінансово-кредитні установи

 

 

4.1.

Банківські установи

10

8

4.2.

Страхові компанії

10

8

4.3.

Інші фінансово-кредитні установи

10

8

5

Об'єкти сфери відпочинку та розваг

 

 

5.1.

Диско-бари

7

5

5.2.

Весільні, танцювальні зали, тощо

7

5

6

Об'єкти виробництва

 

 

6.1.

Цехи по переробці деревини ( в т.ч. пилорами)

5

4

6.2.

Міні-виробництва (міні-пекарні, кондитерські цехи, цехи по розливу мінеральних та безалкогольних напоїв, тощо)

5

4

6.3.

Цехи по виготовленню столярних виробів та виробів з деревини

5

4

6.4.

Інші виробничі об'єкти

5

4

7

Житлове будівництво

 

 

7.1.

Житлові будинки

4

4

8

Інші об’єкти

10

8

 

                   IV. Оформлення пайової участі у розвитку інфраструктури.

 

       4.1.Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту оформляється договором, який підписується замовником та міською радою.

       4.2.Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

       4.3.Договір повинен містити обов’язки, права та відповідальність сторін відповідно до вимог цивільного законодавства України.

       4.4.Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

       4.5.Обов’язковими умовами договору є: розмір пайової участі, строк (графік) сплати пайової участі, відповідальність сторін.

     

                      V. Акумуляція коштів пайової участі та їх витрачання.

 

       5.1.Кошти пайової участі акумулюються на бюджетних рахунках Тячівської міської ради, відкритих у встановленому чинним законодавством порядку у відділенні Державного казначейства.

       5.2.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

       5.3. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.

 

 

 

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -