» » Страница 8

       

    Напередодні професійного свята – Дня журналіста колектив мі­ської газети «Тячів» отримав чи­мало щирих привітань. Зокрема, хо­роші слова та цінні подарунки адре­сували редакційному колективу де­путат обласної ради М.В. Думнич та Діана Енгельман, помічник Народ­ного депутата В.В. Петьовки. За до­рученням нардепа Д. Енгельман бажала журналістам успішної, без­печної та на­тхненної роботи, що формує дже­рело інформації з питань сього­дення. А також вручила цінні по­дарунки, які тех­нічно полегшать професійні будні  журналістів – ди­ктофон та фото­апарат.

   Приємні по­бажання нових інформаційних звершень, міцного здоров’я та впе­вненості у світлому майбутті ви­словила М.В. Думнич. Відтак, Ма­рія Василівна бажала, щоб збіль­шувалась читацька аудиторія га­зети «Тячів», а новинка дедалі була кращою і цікавою.


(26-05-2012, 11:21)

"Візит до Угорщини"

       

     Ми інформували про візит до Тячева ви­хованців та педагогів навча­ль­ного закладу із міста Капош­вар (Угощина). Нагадаємо, від­відини відбулися у рамках між­народної програми «Без кор­дону», ініційо­ваної Фондом ім.Габора Бетлена, який діє при угорському уряді. Наразі повід­аємо про гостинний візит тячів­ців до угор­ського міста Капош­вар, зна­йомлячи з масою при­ємних вра­жень, цікавих спосте­режень та дивовижних моментів відпочинку.

     До Угорщини вихованці та педагоги Тячівської ЗОШ І-ІІІ сту­пенів з угорською мовою на­вчання ім.Шімона Голлоші й Тя­чівського ліцею-інтернату з угор­ською мовою навчання відпра­ви­лись у складі 17 осіб. Відві­дини відбулися під керівництвом педа­гогів навчальних закладів – Юрія Юрійовича Кутлана, То­маша Юлійовича Токача та Габ­ріелли Адальбертівни Імстичей.  На цей раз друзі з угорського мі­ста Ка­пошвар приймали гостей із Тя­чева, щоб ближче познайо­мити їх з історичними та культу­рними особливостями свого краю. Ка­пошвар – місто Угор­щини, де вздовж насичених ро­мантичним колоритом вулиць, споруджені будівлі з вишуканим смаком, що представляють майже всі архіте­ктурні стилі. Саме вони  надовго залишають у пам’яті прогулянку по цьому місту. Капошвар – куро­ртне мі­сто, до речі, воно розта­шоване біля озера Балатон.


       

Випускний – крок у доросле життя

        Випускний бал – він хви­лює і бентежить, на нього по­кладається стільки надій і спо­дівань. У ньому радість і пе­чаль переплелися, і пі­сля нього на світанні зійде нова зоря вже дорослого життя. Випус­кний – радісне і водночас сумне свято прощання зі школою та безтур­ботним дитинством. Звісно, ка­зковість і позитивні емоції ви­пускного вечора переповнюють не лише випускників, а й їх ба­ть­ків та вчителів. Це час, коли щиро і відверто можна сказати ще юним, але вже з дорослими ідеями випускникам напутні слова та подарувати найпрек­расніші, не­забутні миттєвості випускного балу.

       Цьогоріч випускники Тячів­ських міських шкіл урочисто і святково, трепетно і сміливо, радісно і сумно відзначили свій перший крок у вир дорослого життя – Випускний – 2012. 12 травня тячівська юнь ра­зом із батьками та вчителями зібра­лися у центрі Тячева для від­зна­чення міського свята «Ви­пуск-2012». Відзначати таке ва­гоме шкі­льне свято на загаль­номіському рі­вні вже стало хо­рошою традицією, і вкотре про­водиться за ініціативи мі­ського голови І.І.Ковача. Відтак, цього року врочи­ста подія в житті ви­пус­кників відбулася на висо­кому рівні.


             Величний і незабутній День Перемоги… Дев’яте травня – славетний день, який кров’ю, сльозами та всенародним торжеством викарбуваний на меморіальних скрижалях істо­рії людства. Кожного року в цей день ми вша­новуємо мужність та хоробрість доблесних ге­роїв, які пройшли пекло війни й зробили вирі­шальний внесок для порятунку народів світу, ревно склоняємо голови перед мільйонами безіменних героїв, які назавжди залишилися на полях великого бою, віддаємо данину поваги воїнам-фронтовикам – героям з нескореного роду переможців й ковалів Великої Перемоги, які підіймали Вітчизну з руїн, опісля обпалених війною лихоліть.

       

      Пам’ять і спомин… Вони не­тлінні, вічні й до­рогі. Це вони, сьогодні, дивляться на нас із ста­рих фронтових фотознім­ків, промовляють нам спогадами, які збе­рігають коли­шні фронто­вики, і не дають померк­нути жод­ній героїчній сто­рінці іс­торії перемоги над фаши­змом.

      Минули десятиліття, від­коли замовкли останні по­ст­ріли гар­мат і прийшов на нашу землю мир – довгоочіку­ваний, вистра­жданий, оплаче­ний найвищою ціною людсь­кого життя. Все далі відходять грі­зні й важкі роки Великої Віт­чи­зняної війни, але не згасає пам’ять про тих, хто не шко­ду­вав своєї крові, свого життя.

      У травневий період ве­с­няного буйноцвіття знову при­ходить до нас чергова рі­чниця Свята Перемоги. Де­в'яте тра­вня для тих, хто пе­режив жах­ливі події 1941 – 1945 років – яскраве та над­звичайно особ­ливе торжес­тво. У цей день живої пам'яті про героїчний час гідно віта­ють та вшанову­ють ветера­нів – доблесних ге­роїв і ко­валів великої Пере­моги, які принесли мир на нашу зе­млю. Цьогоріч, за доб­рою традицією, започаткова­ною Тячівською міською ра­дою,


       

Життя, щедро посвячене БогуЗавдяки його щирій молитві, енергійності та працелюбності римо-католицька громада міста Тя­чів успішно продовжує свою важливу місію слу­жінню Творцю. Добре відомо, яких моральних зу­силь, витримки і наполегли­вості, сердечної щедро­сті, християнського ми­ролюбства вимагає відпові­дальна діяльність священнослужителя.       

    Іштван Рац – духівник, який благоговійно несе людям слово Боже, робить все можливе для їх ду­ховного збагачення. Здійснює вагомий внесок у справу відродження духовних і утвер­дження хрис­тиянських цінностей, веде людей до спасіння, про­повідуючи їм слово Боже. З свя­щеником римо-ка­толицької громади міста Ішт­ваном Рацом  «Тячів»  мав приємну нагоду по­спілкуватися після Велико­дніх свят.


       

Зацвіла алея дружби міст-побратимів Тячів-БучаПишним цвітом розквітла на площі Поштовій алея дружби міст-побратимів Тячів-Буча. Нагадаємо, декоративні дерева було висаджено під час тогорічних святкувань Дня міста Тячів. Алея дружби міст-по­братимів і міст партнерів Тячева  – подарунок від міста побратима – Буча.  Як відомо, ініціював ідею висадження алеї міста Бучі в Тячеві міський голова Бучі Анатолій Федорук, який і презентував пишний дарунок місту. Щоб Тячів дедалі озеленювався, ставав комфортним та затишним для своїх жителів!

       Як всі й сподівалися, алея дружби удатно прижилась на новій території, а молоді насадження стали справжньою окрасою дитячого майданчика та й, взагалі, міста Тячів.

Сьогодні алея пишним квітом милує погляд  перехожих та приносить  радість жителям міста.

Людмила Кричфалушій


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -