» » Страница 7

          27 травня, у загальноосвітніх навчальних закладах міста Тячів за доброю традицією пройшли урочистості пов’язані з чудовим свя­том, якого чи не найбільше очікують наші шко­лярі і не тільки вони. Звичайно, мова йде про свято останнього дзвоника.  І для молодших школярів, які здолали перший і, можливо, най­складніший етап навчання, і для їхніх товаришів із старших класів – він хвилюючий і водночас по-осо­бливому радісний. Та головна увага цього дня, звичайно, прикута до випуск­ників, для яких День остан­нього дзвоника – це початок дороги у нове, доросле життя. До них, випускників, були зве­рнені теплі слова привітання та найкращі побажання від представників районної, місь­кої влади, які цього дня відві­дали навчальні заклади, від розчулених перших вчителів та батьків.

       

Реставровано  меморіали у міському парку та на площі пам’ятіУ місті за ініціа­тиви міської ради проходять роботи з впорядкування тери­торій в міському па­рку, площі Поштової, Пам'яті, скверах - біля пам'ятників Л. Кошуту, Т. Г. Шевче­нку та загиблим під час повені 1970 року.

     До святкування Дня Перемоги відно­влено обеліск вої­нам-визволителям, що у міському парку та погруддя Героя Радянського Союзу С.Вайди. Роботи з облаштування пам’ятного знаку на площі пам’яті вико­нав художник А.А. Товт    (на фото зверху).

     Меморіальні знаки, набули онов­леного вигляду і при­красили території мі­ста.

     Добра справа символічно засвідчує те, що спомин про героїв – живий у пам’яті людській та у шані до пам’ятних знаків, плит, обеліс­ків, які її увіковічню­ють.

Наш кор.


       

Тячівською міською радою приділяється особлива увага розгляду звернень громадян, вирішенню порушених у них пи­тань. З цього приводу прове­дено ряд організаційних захо­дів. Зокрема, затверджено гра­фік прийому громадян міським головою, його заступниками, се­кретарями ради та виконкому. Відповідно, у визначені дні про­водяться особисті прийоми ке­рівництвом ради, а щопонеді­лка і середи - оформлення та ви­дача довідок. Двічі на місяць здійснюється прийом громадян за місцем проживання у селі Тячівка. Наразі, розроблено та затверджено графік прийому громадян депутатами міської ради.


       

Тячів має багато міст-побратимів, керівниц­тво яких здійснює міцну співпрацю, налагоджує дру­жні відносини, сприяє спільним планам на перс­пективу. У 2004 році Тячівською міською радою було підписано угоду про співпрацю із містом Нодькалло (Угорщина) і з того часу між містами-побратимами діють вагомі взаємозв’язки, які проявляються у спорті, культурі та інших сферах діяльності. У свою чергу Нодь­калло має міста-побратими не лише в Україні, а і в Німеччині, Румунії, Словакії, Іспанії, предста­вники яких часто навідуються до нього з дружніми візитами.


       

Проблеми міського сміттєзвалища і дамби – потрібно вирішувати У четвер відбулася третя се­сія шостого скликання Тячівської міської ради. Оскільки на порядок денний було визначено вкрай важ­ливі і про­блемні питання життєдія­льності мі­ста, у її роботі, окрім де­путатів, взяли участь представники громадськості – члени виконкому, актив міста та По­чесні громадяни міста Тячів. Також було запрошено начальників відпові­дних служб та господарюючих суб’єктів. Сесія проходила у відкри­тому режимі, тож  кожен бажаючий мав змогу висло­вити свої заува­ження, побажання та пропозиції . На­самперед міський голова І.І.Ковач проінформував присутніх про ство­рення фракції Партії регіонів  (голова фракції М.І.Цубера).

     Надалі депутати приступили до розгляду першого питання «Про роботу підприємства «Екосіті» по очистці міста від побутових відходів та функціонування сміттєзвалища в м.Тячів.»


       

        Дозвільний комплекс для діток планують розмістити на площі По­штовій. Вже розроблено генераль­ний план, який затверджено вико­навчим комітетом Тячівської міськ­ої ради. На черговій сесії  питання об­лагоро­дження даної території обго­ворюва­тимуть депутати міської ради, відтак буде прийнято «Програму реконстру­кції площі Поштової». І хоч у місті не раз виникали чутки про розташу­вання тут торгових комплексів чи ін­ших господарських об’єктів  позиція міської ради і місь­кого голови І.І.Ковача залишилася незмінною.

-            Влада відає про про­блеми дозвілля дітей, тому і враху­вала ін­тереси найменших мешкан­ців міста, - розповідає Іван Івано­вич. –


       

У місті висаджено алеї сакур за сприянням Народного депутата  В.В. Петьовки31 березня у місті Тячів за спри­яння депутата Верховної ради Укра­їни В.В. Петьовки висаджено 45 сакур на площі Туряниці та Незалежності. Ма­сштабну акцію з озелення терито­рій міста активно підтримали пред­став­ники Єдиного Центру, депутати міської ради під керівництвом Тячів­ського мі­ського голови І.І. Ковача. Як повідомив В.В. Петьовка, дана акція проводиться на рівні області. На Тячі­вщині вона матиме добре продов­ження на тери­торіях Солотвинської спеціалізованої школи та Воніговсь­кого закладу відпо­чинку «Берізка».


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -