» » Страница 7

       

Для дітей – комфорт і відповідні умовиЯсла-садок №1.У дитячому ясла-садку №1  проводиться заплано­ваний поточний ремонт харчоблоку та інших примі­щень закладу. У окремих групових кімнатах здійснено побілку стін, фарбування дверей, батарей, підлоги.  Завершуються ремонтні роботи у прачечній. Не менш важливо – на кухні встановлено сучасну витяжку та новий бойлер, що є значним покращенням кухонного устаткування. У двох молодших групах оновиться санвузол (установка унітазів, піддонів для миття дітей). Набуває благоустрою визначена територія за­кладу: встановлюються бордюри, викладається бруківка. Надвірний ремонт здійснює бри­гада спеціалізованих майстрів. У планах заміна 4-ох вхідних дверей, водостічних труб, облагоро­дження майданчика тощо. Закупка відповідних матеріалів та фінансування робіт бригади майст­рів стало можливим за сприяння Тячівської місь­кої ради. Всі зусилля з боку міськради направлені на те, щоб створити затишні та комфортні умови перебування вихованців у дошкільному закладі. До спільної праці долучились й батьки дітей. Зокрема, внутрішні ремонтні роботи закладу здій­снюються  за кошти батьків.


       

Тячів відвідав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України ФіларетУ Тячеві відбулася велична подія, яка ввійде в історію на­шого міста. До нас завітав з офіційним візитом Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України Філарет.

     Минулої суботи, 30 че­р­вня у храмі св. Великому­че­ниці Варвари, що знахо­диться по вул. Леон­товича, відбу­лася святкова архі­єрейська Літургія з освяченням пре­столу та храму.   Очолив лі­тургію сам Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України Філа­рет, спі­вслужили з Святійшим Патріар­хом: єпископ Ужго­родський і Закар­пат­ський Кирило, ми­тро­полит Львівський і Со­кальський Димитрій, єпи­скоп Терно­піль­сь­кий і Теребовлянський Павло, єпископ Харківський і Богодухівський Лаврентій та духовенство нашої обла­сті. В спіль­ному молінні взяли участь парафіяни нашого храму та гості. На Літургії насто­ятель храму священик Ан­дрій Гирич був воз­ведений в про­тоієреї. Після Літу­ргії за заслуги перед Українською Право­славною Церквою були на­горо­джені грамо­тами мер міста Тячів І.І. Ковач, го­лова РДА М.І. Шелевер, голова районного осе­редку партії ВО «Батькі­вщина» В.З.Мейсарош.

    Відтак, було присвоєно орден св. Рівноапостольного князя Воло­ди­мира Великого другого ступеня В. Пе­тьовці, а також, за від­ро­дження духовності в Україні, присвоєно орден св. Рів­но­апостольного князя Володи­мира Вели­кого третього ступеня М. Гри­ни­шину.

    Візит Святій­шого Патріарха за­кінчи­вся святковою трапезою в ресто­рані «Оксана», яку профі­нансував жи­тель с. Кваси, Ра­хівського району  Во­лодимир Івано­вич Айб.

Андрій Гирич, настоятель храму св. Вели­комуче­ниці

Вар­вари УПЦ Київсь­кого Пат­ріар­хату


       

Дільничні інспектори міліції відзначили професійне свято18 червня у залі засідань Тячівського райвідділу міліції відбулися урочистості з на­годи професійного свята дільничних інспе­к­торів міліції. Це свято пра­воохоронці нази­вають особли­вим, адже дільничні – універса­льні міліціонери, вони не лише правоохоро­нці, а водночас педа­гоги і психологи. Їх ро­бота і спра­вді специфічна. Дільничні інспек­тори працю­ють з раннього ранку до пізнього ве­чора, а то й вночі, щодня тісно співпрацю­ють із на­селенням,  а тому добре знають всі біди й проблеми громадськості. Вони водно­час виконують роль і слідчого, і оператив­ника, і навіть представника влади.

    Вітаючи ді­льничних інспекторів, начальник Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області М.Ф. Немеш наголосив на значних здобут­ках і високому професіоналі­змі працівників цього найвідповідальнішого відділу міліції. Саме від того, яким є дільнич­ний інспек­тор, наскільки він володіє ситуа­цією на ді­льниці обслуговування, як зуміє ор­ганізу­вати охорону громадського порядку знач­ною мірою залежить рівень довіри насе­лення до міліції загалом. І до­дав, що до свого професійного свята дільничні піді­йшли гідно, адже роботу Тячівських ДІМ визнано кращою в області. Полковник мі­ліції подяку­вав дільничним за віддану слу­жбу та поба­жав їм міцного здоров’я, ща­стя, добробуту, достатку і злагоди у їхніх родинах, професій­ного росту та Божого покровительства у не­легкій службі.


       

Подарунок місту від Почесного громадянина Тячева Т.М. Алечка  площу Поштову прикрасить сучасний світлодіодний екранМісто Тячів розвивається стрімкими те­м­пами, з кожним роком стає більш затишні­шим, комфортнішим, покращується його бла­гоустрій, набуваючи нового європейсь­кого ви­гляду. Керів­ництво міської ради ро­бить все можливе, щоб Тячів – місто з особ­ливою іс­торією, культурою, традиціями, жит­тєва сила якого пульсує у кожній його обла­городженій місцині – набував дедалі прогре­сивного роз­витку. Сьогодні Тячів на шляху сучасних змін і на радість всім впевнено стає зразковим єв­ропейським куточком. Пе­реконли­вим доказом цього є чергова подія – у центрі мі­ста, з ме­тою загальноміської трансляції футбо­льних матчів Чемпіонату Євро-2012, площу По­штову прикрасить су­часний світлодіодний ек­ран. Це стало мож­ливим завдяки ініціативі мі­ського голови І.І.Ковача, Почесного громадя­нина міста Тя­чів Т.М.Алечка та групи ініціати­вних жителів міста. Як результат, прийнято рішення про вста­новлення найсучаснішого світлодіод­ного екрана, розміром 6х4. Слід відмітити, що повну фінан­сову підтримку у цій справі надав Почесний гро­мадянин міста Тя­чів Т.М.Алечко. Зі слів Тараса Алечка,  це його подарунок громаді міста Тячів.


       

    Традиційно 6 червня журналі­сти відзна­чають професійне свято.  Особ­ливим і незабутнім виявилось воно для газети «Тя­чів». Міський  тижневик працює в інформацій­ному просторі майже вісім років і дарує читачам масу різнобічної інформації. На сього­дні редакція газети «Тячів» скла­дається з молодих, енергійних та трудо­любивих працівників. Колек­тив невеличкий – в.о. головного ре­дактора Людмила Кричфалушій, кореспондент Іванна Фіцай,  опе­ратор комп’ютерного набору Мар’яна Бедей,  корек­тор Марі­анна Айтай - Іван­чова та бухгал­тер  Ольга Бе­девельська. Саме в такому складі колектив щоти­жня творить  газету  «Тя­чів», яка ви­світлює цікаву й корис­ну  ін­фор­мацію для читацького за­галу.


       

    Всім відомо, що у листопаді 2011 року про­ведено районний та обласний конкурси «Насе­лений пункт найкращого благоустрою і зразко­вого громадського порядку». Переможцем в обох конкурсах у відповідних І та ІІ категоріях  визначено місто Тячів.

    Наразі оприлюднені підсумки Всеукраїнсь­кого конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік  Участь у  цьому заході взяли 71 населені пункти. Його переможцями  стали  міста і села України, які досягли найкращих результатів за підсумками роботи у сфері благоустрою за минулий рік.

    Конкурс проводився по шести категоріях, зважаючи на чисельність населення. Місто Тячів віднесено до четвертої категорії населених пунк­тів (міста до 50 тис. населення).


       

     6 червня представники місце­вого медійного простору святкували професійне свято -  День журналіста.  З цієї нагоди у редакцію міської газети «Тячів» навідалися – заступник голови РДА Федір Стан, керівник апарату РДА  Дмитро Онуфрій, начальник від­ділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату РДА Любов Немеш (колишній головний редактор газети «Тячів»).

    У дружній бесіді за круглим сто­лом йшла мова про особливості про­фесії журналіста, співпрацю редакції з органами влади. Заступником голови РДА Федором Станом було відзна­чено високий рівень міської газети «Тячів», яка займає гідне місце у міс­цевому інформаційному просторі. Ви­дання здобуло читацький попит, непо­гано популяризується і в сільських на­селених пунктах району. 


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -