» » Страница 5

       

Впроваджується у дійсність проект зовнішнього освітлення храмів містаСьогодні світловий дизайн став невід'ємною частиною архітектурного освітлення, що визначає статус благоустрою населених пунктів. Не відстає в цьому плані і місто Тячів. Зовнішнє освітлення міських територій є приємною реальністю для на­шого мі­ста. До наявних реалій додаються приємні нововведення. На часі триває робота над впровадженням у дійсність ще одного про­екту, який здійснюється за ініці­ативи та сприяння Тячівської міської ради. У планах керівництва міськради – грандіозне освітлення культових споруд міста. До їх переліку входять: римо-католиць­кий костьол імені Святого Стефана, ре­форматський костьол, греко-католи­цька це­рква Успіння Пресвятої Богородиці, пра­вославна Свято-Покровська церква, пра­вославний Свято-Успенсько-Володимир­ський собор.


       

Конкурс «Бограч-фест» збагатив святкову програму до Дня містаСвяткування Дня міста Тя­чів користується неабиякою популярністю як серед тячів­ців, так і серед гостей міста. Адже відзначати іменини мі­ста з’їжджається чимала кіль­кість людей. Саме багатолюдна атмосфера дарує почуття єд­ності, згуртованості для при­стойного відпочинку і свята. Звісно, у кожного свої вподо­бання стосовно доброго прове­дення часу: хтось полюбляє спорт, декому до душі пісні й танці, а дехто відпочиває пра­цюючи – займаючись улюбле­ною справою. Останнє органі­затори міського свята вті­лили в дійсність вперше і на­дали хороший шанс кулінар­ним майстрам, під час свят­кувань приготувати улюблену страву закарпатців і тячівців зокрема – бограч.

     Вперше до програми святко­вих за­хо­дів іменин міста вклю­чено ку­лі­нарну но­винку – мі­сь­кий конкурс «Бог­рач-фест». І це не випадково. Адже бограч – ексклюзивна страва етнічно пов’язана з на­шим містом. Це страва без якої важко уявити відпочинок тя­чівців на природі чи вдома.  А головне у всіх кухарів  ін­дивідуальний  рецепт при­готу­вання бограчу, кожен  підлаш­товує  цю страву під свій смак. Мало того, можна спокійно сказати, що будь-який окремо взятий тячівець ро­бить бограч по-своєму.


       

Конкурс краси «Міні-міс та Юна міс Тячів–2012»За доброю традицією, на День міста у Тячеві відбувся за­гальномісь­кий конкурс краси  «Міні-міс та Юна міс Тячів». У суботу, 22 вере­сня, свято дівочої краси, грації і та­ланту вкотре прикрасило насичену програму заходів із нагоди відзна­чення Дня міста. Тячівці мали приємну нагоду милуватись надзвичай­ним дійством і стати свідками події, котра якнайкраще демон­струє привабли­вість, елегант­ність й талановитість красунь нашого міста.

Безсумнівним доказом цього стали цьогорічні чарі­вні учасниці традиційного щорічного конкурсу, ініціатором якого є Тячів­ська міська рада.

    Сценічне шоу зі­брало на площі Поштовій багато людей, яким пощас­тило  бути справжніми свідками яск­равого дійства і які подарували собі таке незвичне задоволення зазирнути в світ краси очима шанувальників. Багатолюдна публіка емоційно підтри­мувала тячівських красунь. Особливим було все: дівчата-учас­ниці, день проведення дійства, атмо­сфера та компетентне жюрі. До складу останнього ввійшли: перемож­ниці минулорічного конкурсу краси «Міні-міс Тя­чів-2011» Брігітта Кедєш та «Юна міс Тячів-2011» Міхаелла Чонка; викладач Тя­чівської ДШМ від­ділення хореографії Жанна Поор; власниця магазину «Капіто­шка» Олена Ма­нзюк;


       

      До 68 річниці визволення міста та району від німецько – фаши­стських загарбників

     Не стираються з пам’яті народу трагічні сторінки його іс­торії. Що­року поряд з Днем пе­ре­моги та визволенням України від німецько-фа­шистських за­гарбників ми відзначаємо і виз­волення Тячівщини.

    Так, 22 жовтня у Тячеві з нагоди відзначення 68-ої річниці визволення міста та району від фашистських загарбників від­булося урочисте покладання квітів до погруддя Героя Радянського Союзу Степана Вайди на площі Пам’яті та обе­ліску воїнам-визволителям у міському парку.

     У заході взяли участь ветерани Великої Вітчизняної війни, представники  Тячівської РДА, районної ради, органів мі­сцевого самоврядування, а та­кож працівники держустанов, організацій району, громадсь­кість міста. Вшановували па­м'ять полеглих у Другій світовій війні ветерани П.І.Селіванов, Л.В.Гайналій та К. Ленгар. Це­ремонію покладання квітів до погруддя Героя Радянського Союзу Степана Вайди здійс­нили: заступник голови Тячівсь­кої РДА О.Ю.Продан та керую­чий справами районної ради І.І.Папп; ветеран війни П.І.Селіванов та спеціаліст Тя­чівської міської ради В.І.Візічканич. 


       

Салют Тячів! Тобі – 683!За доброю традицією День Тячева від­значався з розмахом у два дні. Органі­затори  святку­вань – Тячівська міська рада – подбали про те, щоб кожен ба­жаючий мешканець чи гість міста мав можли­вість знайти щось ці­каве для себе. Відбу­ва­лися найрізноманіт­ніші за­ходи: врочисті відкриття, спор­тивні турніри, змагання, музи­чні програми, ви­ставки, конку­рси.

      Тячів урочисто розпочав святкувати свій День народження 22 вересня. А почалося все з приємної події – відкриття реконструйова­ного об’єкту – скверу по вулиці Незалежності. Сквер відпочинку і розваг – такий при­єм­ний сюрприз цьогоріч міська влада підготувала громаді міста. Святкування продовжились традиційним ярмарком «Зо­лота осінь» та святом урожаю «Сюреті бал». Центральною вулицею мі­ста, на прикрашених бричках проїха­лися учні Тячівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Шімонана Голлоші, вітаючи всіх із щедрим осіннім урожаєм. Врочистосте відкриття за­ходу продовжила музична програма за участі художніх колекти­вів міста. Тим часом уздовж тротуару по вул.Незалежності перехожі мали можливість переглянути виставку-продаж худо­жніх виро­бів майстрів народної творчості ра­йону.


       

Подарунок до Дня міста – сквер відпочинкуУ рамках відзначення Дня міста стало доброю традицією щорічно дарувати територіа­льній громаді відновлені, но­во­споруджені соціально зна­чущі об’єкти. Не оминув такий при­ємний дарунок і 683-тє День народження міста Тячів. Цього разу жителі та гості свя­тку­вань вітали чер­гову міську но­винку – рекон­струйований сквер по вулиці Незалежно­сті. Насправді день наро­дження годиться починати з дарунку та вітань. Саме про це (у вро­чистий час!) по­дбала місцева влада, розпо­чавши святкові заходи з на­годи від­значення Дня міста приємним сюр­призом – від­криттям оновле­ного скверу від­почи­нку та щирими ві­таннями з нагоди цієї зна­кової події на честь іменин Тячева.

   Вітала присутніх та гостей врочистого відкриття реконстру­йо­ваного об’єкту – скверу дозвілля у Тя­чеві ке­руюча спра­вами, секретар викон­кому Тячівсь­кої місь­кої ради Ольга Васи­лівна Ре­ше­тар. «Місь­кою ра­дою здійс­нено низку органі­за­ційних за­ходів щодо реко­н­струкції скверу, а це і при­йняття про­грами, і виго­тов­лення проек­тно-кош­тори­сної документації, і спі­льно з ра­йонною владою ви­рішення питань щодо його фінансу­вання.


       

Тячів відзначив традиційне свято урожаю – «Сюреті бал»Щорічна традиція відзначати у Тя­чеві свято урожаю «Сюреті бал» і орга­нізовувати ярмарок «Золота осінь» вкотре переконує, що осіння пора ще­дра  на плоди, а Тячів бага­тий на пра­цьовитих та завзятих меш­канців. Вже кілька років поспіль таке яскраве, захо­плююче й ошатне дійс­тво у Тячеві влу­чно доповнює урочи­сті святкування з нагоди Дня міста.  Цьогоріч дійство «Сюреті бал» прой­шло на високому ор­ганізаційному рі­вні: довкола міста на прикраше­них зеленню возах проїхали учні Тячівсь­кої ЗОШ І-ІІІ сту­пенів №3, вітаючи всіх зі щед­рим осіннім уро­жаєм, засіва­ючи перехожих пше­ницею на добро та до­статок. Свято урожаю від­значається також урочистим обрядом, де піс­нями, тан­цями та по­етичними ряд­ками прославляють зо­лоту красуню осінь.  Відтак на площі Поштовій поважних гос­тей свята зустрічали гуч­ними мелодіями українських та закарпатських пісень зве­дені народні троїсті музики Тя­чівського району (кер. В. Гудак). Коли музика стихла, ведучі свята – Ми­хайло Рудик та Віталія Гор­ничар поетич­ним рядками прославили щед­рість, ба­гатство та красу осені. А також відзна­чили, що традиційно, що­року свя­ткування Дня міста Тячів не проходить без свята урожаю «Сюреті бал» та яр­марку «Золота осінь»: ве­селе свято во­звеличує розкіш осені, а торговий яр­марок пропонує поку­пцям вже зібрані плоди.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -