» » Страница 5

       

Святковий гала-концерт: Тячів вітали з Днем міста ВІА «Самоцветы» та Дмитро МаліковДень Тячева жителі та гості райцентру від­значали у доброму настрої та з масою привіт­них емоцій від прекрасного торжества. На уча­сників святкового гала-концерту із ра­дісним пе­редчуттям нового побачення че­кали всі, щоб вкотре зарядитись пози­тивом, аж до нових зу­стрічей у колі дружелюбної тячівської родини.  Найкращі таланти Тячівщини раду­вали тячівців та гостей міста. Зокрема, на сцені перед ра­йонним будинком культури з пісенною компо­зицією «Пісня буде поміж нас» виступила Марія Гарагаль, солістка БК смт.Дубове.  Прикрасив свято виступ молодої тала­но­витої співачки Ві­талії Гор­ни­чар, яка виконала попурі українських народних пісень. Еста­фету щедрих ві­тань про­довжив дует «Мрія» – Ві­талія та Руслан Пу­щинські. У вико­нанні дуету прозвучали попу­лярні композиції «Щас­тье», «Хрустальный замок» та українські народні пісні.  Заря­джав енергійним висту­пом пу­бліку співак Іван Пи­липець, який з нагоди свята подарував чимало жвавих композицій, а також виконав святкову пісню – «День наро­дження».


       

Тячів відвідав Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України ФіларетУ Тячеві відбулася велична подія, яка ввійде в історію на­шого міста. До нас завітав з офіційним візитом Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України Філарет.

     Минулої суботи, 30 че­р­вня у храмі св. Великому­че­ниці Варвари, що знахо­диться по вул. Леон­товича, відбу­лася святкова архі­єрейська Літургія з освяченням пре­столу та храму.   Очолив лі­тургію сам Святійший Патріарх Київський і всієї Руси - України Філа­рет, спі­вслужили з Святійшим Патріар­хом: єпископ Ужго­родський і Закар­пат­ський Кирило, ми­тро­полит Львівський і Со­кальський Димитрій, єпи­скоп Терно­піль­сь­кий і Теребовлянський Павло, єпископ Харківський і Богодухівський Лаврентій та духовенство нашої обла­сті. В спіль­ному молінні взяли участь парафіяни нашого храму та гості. На Літургії насто­ятель храму священик Ан­дрій Гирич був воз­ведений в про­тоієреї. Після Літу­ргії за заслуги перед Українською Право­славною Церквою були на­горо­джені грамо­тами мер міста Тячів І.І. Ковач, го­лова РДА М.І. Шелевер, голова районного осе­редку партії ВО «Батькі­вщина» В.З.Мейсарош.

    Відтак, було присвоєно орден св. Рівноапостольного князя Воло­ди­мира Великого другого ступеня В. Пе­тьовці, а також, за від­ро­дження духовності в Україні, присвоєно орден св. Рів­но­апостольного князя Володи­мира Вели­кого третього ступеня М. Гри­ни­шину.

    Візит Святій­шого Патріарха за­кінчи­вся святковою трапезою в ресто­рані «Оксана», яку профі­нансував жи­тель с. Кваси, Ра­хівського району  Во­лодимир Івано­вич Айб.

Андрій Гирич, настоятель храму св. Вели­комуче­ниці

Вар­вари УПЦ Київсь­кого Пат­ріар­хату


       

    Всім відомо, що у листопаді 2011 року про­ведено районний та обласний конкурси «Насе­лений пункт найкращого благоустрою і зразко­вого громадського порядку». Переможцем в обох конкурсах у відповідних І та ІІ категоріях  визначено місто Тячів.

    Наразі оприлюднені підсумки Всеукраїнсь­кого конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік  Участь у  цьому заході взяли 71 населені пункти. Його переможцями  стали  міста і села України, які досягли найкращих результатів за підсумками роботи у сфері благоустрою за минулий рік.

    Конкурс проводився по шести категоріях, зважаючи на чисельність населення. Місто Тячів віднесено до четвертої категорії населених пунк­тів (міста до 50 тис. населення).


       

Зацвіла алея дружби міст-побратимів Тячів-БучаПишним цвітом розквітла на площі Поштовій алея дружби міст-побратимів Тячів-Буча. Нагадаємо, декоративні дерева було висаджено під час тогорічних святкувань Дня міста Тячів. Алея дружби міст-по­братимів і міст партнерів Тячева  – подарунок від міста побратима – Буча.  Як відомо, ініціював ідею висадження алеї міста Бучі в Тячеві міський голова Бучі Анатолій Федорук, який і презентував пишний дарунок місту. Щоб Тячів дедалі озеленювався, ставав комфортним та затишним для своїх жителів!

       Як всі й сподівалися, алея дружби удатно прижилась на новій території, а молоді насадження стали справжньою окрасою дитячого майданчика та й, взагалі, міста Тячів.

Сьогодні алея пишним квітом милує погляд  перехожих та приносить  радість жителям міста.

Людмила Кричфалушій


       

       Сервісний центр ДПІ у Тячівському районі Зака­рпатської області ДПС став третім у нашому краї. Таким чином подат­кова служба піднімає на якісно вищий рівень об­слугову­вання платників подат­ків.Сервісний центр  обслугову­вання платни­ків податків Державної подат­ковій інспекції у Тя­чівському ра­йоні Закарпатської області ДПС урочисто відкрили 19 квітня 2012 року. В урочистос­тях з нагоди від­криття центру взяли участь голова державної податкової служби у За­карпатсь­кій області Ва­силь Іванчо, началь­ник ДПІ в Тячів­ському районі Закарпатської області ДПС Ілля Ма­тьола, місь­кий голова Іван Ко­вач, начальник управління еко­но­міки Тя­чівської райдержадмі­ніст­рації Бог­дан Маку­сій, голова Тячівської ра­йонної ради Михайло Данилюк, ко­лиш­ній начальник ДПІ у Тя­чівському ра­йоні Іван Бобрушко та платники по­датків району.


       

У Тячеві гостинно зустріли Посла Швейцарії в Україні Крістіана ШьоненбергераЧетвертого квітня, у рамках по­дорожі Закарпаттям, Посол Швей­царії в Україні Крістіан Шьоненбер­гер з дружиною Барбарою відвідали Тячів. Найперше дипломат відвідав філію Вільшанського дитячого бу­динку-ін­тернату, молодіжний Центр «Парасо­лька», а відтак зустрівся із представ­никами міської та районної влади. Го­стинно, в щирій атмосфері приймав Крістіана Шьоненберга го­лова Тячів­ської райдержадміністра­ції М.І. Шеле­вер. На зустрічі також були присутні: дружина Посла Бар­бара Шьоненбер­гер, голова управ­ління праці та соціа­льного захисту населення Закарпат­ської ОДА В.В. Мацола, голова ра­йонної ради М.В. Данилюк, перший заступник Тячів­ського міського голови І.Я. Клебан, заступник міського голови Т.С. Мий­сарош, голова благодійної  органі­зації «Комітет Медичної Допо­моги в Закарпатті» Наталія Кабацій, засту­пник голови «Комітету Медичної Допомоги в Закарпатті», перекладач Леся Левко, директор молодіжного Центру «Парасолька» О.В. Лукач. За круглим столом велися дружні пере­говори: швейцарський амбаса­дор ці­кавився життєдіяльністю міста Тячів та району і, зокрема, зауважив, що За­карпаття дуже схоже на Швейца­рію. Особливо Послу сподобалося мі­сто Тячів, яке, на його погляд, має об­ла­городжений та охайний вигляд: «одразу відчува­ється потенційна співпраця влади із громадою», – від­значив він.    

 


       

Підведено підсумки, затверджено програми29 грудня 2011 року під голо­ву­ванням міського голови І.І.Ковача від­бу­лася восьма сесія VІ-го скли­кання Тя­чівської  міської  ради.  На розгляд сесії виносилися питання затвер­дження цілої низки програм, зокрема:  Програма   еко­номічного і соціаль­ного розвитку м. Тя­чів та села Тячівка на 2012 рік та ряд ін­ших цільових Програм на 2012 рік.

      Крім того, депутати затвер­дили  орієнтовний  план роботи Тя­чівської мі­ської ради на 2012 рік. Роз­глянуто ряд звернень з питань землекорис­тування щодо вико­нання земельної ре­форми. З цього приводу інформував присутніх Д.А. Титов, за­ступ­ник началь­ника міськ­райуправ­ління Держком­зему  мі­ста Тя­чів та Тячівсь­кого району  За­ка­рпатської області.

 Роботу сесії продовжено роз­гля­дом протесту на рішення сьомої сесії VІ скли­кання  Тячівської місь­кої ради «Про делегування повно­важень Тячівської міської ради в сфері встанов­лення ста­вок єди­ного податку Тя­чів­ській районній раді».  Депутати вирішили протест /в по­рядку ст.21 За­кону України «Про проку­ра­туру»/ за­дово­лити, тим са­мим скасу­вати відпо­відне рішення сьомої сесії VІ скликання Тячівської міської ради.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -