» » Страница 4

       

 

Тячів зустрів Новий рік щирими вітаннями і яскравим феєрверкомЗ наближенням новорічного свята Тя­чів готу­ва­вся зустріти 2013 рік веселими і незвичними «ро­дзинками». Як і планува­лось, на жителів та гостей райцентру че­кали розваги та веселощі у центрі мі­ста. Приємний відпочинок, безліч сюр­призів і спра­вжні позити­вні емоції у Новорічному Тячеві відбу­вались на площі Поштовій біля го­ло­вної ялинки мі­ста.

     Бій святкових куран­тів, новорічні тости, по­ба­жання, загадування ба­жань… І ось на порозі –  Новий 2013 рік!

     Уперше в  новорічну ніч жителі та го­сті міста приймали  щирі вітання з новорі­чно-різдвяними свя­тами від міського го­лови, активу міста та по­чесних гостей Тя­чева, які транслювались на ши­рокофор­мат­ному екрані, що на Поштовій. Най­щиріші зи­чення нових приємних подій, здійс­нення за­повіт­них мрій у новому році, здоров’я, усіля­ких гараздів, благополуччя, добра і щасли­вого Різдва громаді та гостям Тячева висло­вив міський голова І.І.Ковач.


       

Тячівська міськрада урочисто відзначила новосілля28 грудня у місті Тячів відбу­лося урочисте відкриття адмінбу­ді­влі те­риторіальної громади мі­ста Тячів та села Тячівка. Офі­ційна церемонія пройшла за уча­стю  керів­ництва ор­ганів виконав­чої влади та місцевого самовря­дування, депута­тів районної та міської ради, керів­ників організа­цій, установ, розташо­ваних на те­ри­торії міста Тячів, ак­тиву міста, почес­них громадян, ко­лишніх го­лів та сек­ретарів Тячівсь­кої місь­кої ради, свя­щеннослужите­лів релігійних конфе­сій міста,  жите­лів та гостей Тячева.

 

     Урочисте відкриття пройшло на подвір’ї перед реконструйова­ною будівлею, яке розпочала ке­руюча справами, секретар викон­кому Тя­чівської міської ради О.В. Решетар. 

 


       

 Тячівський міський голова Іван Ковач вкотре визнаний кращимУчасники Форуму зібралися, щоб налагодити взаємодію членів громадянського суспільства та влади на місцевому рівні та об’єднати свої зусилля для розвитку Тячівщини. Оскільки його проведення співпало з відзначенням Дня місцевого самоврядування, то відбулися й урочистості з нагоди свята.
    Відкрив дійство та розповів про становлення народовладдя на Тячівщині і його здобутки на сучасному етапі голова Тячівської районної ради Михайло Данилюк. Відтак, до слова було запрошено голову Тячівської районної державної адміністрації Михайла Шелевера, міського голову Івана Ковача, прокурора району Владислава Братюка, заступника начальника райвідділу міліції Василя Банка, колишнього голову райвиконкому Івана Штефаньо та ін.

    Минулого року делегати першого Форуму прийняли рішення провести районний конкурс у номінаціях «Кращий депутат ради базового рівня», «Кращий керівник органу місцевого самоврядування» та «Кращий депутат районної ради».


       

Фестиваль «Золота осінь» порадував народними та творчими мотивамиУ неділю, 4 листопада, у ра­йон­ному Будинку культури відбу­вся 23 Міжнародний фестиваль «Золота осінь». Істо­рія за­початку­вання має добру традицію, яка ба­гата на численні знайомства, ці­каві події та дружні спогади.  Зага­лом, міжнародний фестиваль, якому вже  понад два де­сятка літ щороку відвідує багато творчих колективів, знаних особистостей краю та чимало закордонних гос­тей.

  Тривалий час масові свят­ку­вання «Золотої осені» у Тячеві проходили під кері­вництвом го­лови Пен­сійного клубу «Tisza Vi­rag» («Квіти Тиси») Єліза­вети  Ба­няс, яка, на превеликий жаль, цього року відійшла у вічність. У пам’ять про життя та діяльність багаторічного організатора свят­кувань, творчий захід розпочато хвилиною мовчання. 

   На 23-ій міжнародний фести­валь зібралося  біля 15 колективів ху­дожньої самодіяльності. За до­брою традицією на заході були присутні шановані гості: Фанні Ду­дар, пред­ставник консульства Угорщини у м. Берегово, Міклуш Ковач, голова То­вариства угорсь­кої культури  Закар­паття, Йосип Шорі, голова Верхньо­ти­сянського регіону  Товариства угорської культури Закарпаття, мі­ське духовенство – священно­служи­телі Карло Ласлов, Іштван Рац. Цьо­горіч фестиваль відві­дали гості із  мі­ста-побратима Но­дькалло (Угор­щина). У святкових виступах шано­вані гості вітали присутніх з культу­р­ною подією у місті Тячів, від­значаючи добру історію започат­кування фести­валю та хорошу тради­цією його про­довження.


       

Тячів отримав нагороду як місто найкращого благоустроюМінрегіон запропонує Уряду запровадити систему стимулів для переможців щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку». Про це повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк під час вручення нагород переможцям цьогорічного конкурсу, яке відбулося 07 листопада 2012 року в рамках VIІІ Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства – 2012».


       

Грандіозне свято «Сюреті бал» – 2012Місто Тячів має багату куль­туру та самобутні народні тра­диції. Всі вони найбільш яскраво відображаються під час культур­них свят, конкурсів, фестивалів. 13 жовтня 2012 року угорська община міста відсвяткувала традиційне свято урожаю – «Сюреті бал», яке відбулося в Тячівській ЗОШ І-ІІІ ступенів з угорською мовою навчання ім.Шімона Голлоші. Осіннє свято – давній звичай для місцевих жителів. Однак, до 2010 року да­ний захід організовувався здебі­льшого для дітей. Сьогодні це особлива подія для Тячева, яка вже втретє проводиться на більш масштабному загальномі­ському рівні. Саме так, «Сюреті бал» вдало розширив своє то­вариське коло і на сьогодні учас­никами свята є і дорослі, і діти. В організації свята посильну до­помогу надають місцеві підпри­ємці та благодійні організації, які охоче долучаються до його про­ведення.

    Цьогоріч в підготовці та ор­ганізації свята взяли участь: римо-католицький священик Іш­тван Рац, вчи­телі навчального закладу Томаш Токач, Олек­сандр Ровт, Марія Копос, Вікто­рія Кріштофорі, Денді Крішто­форі, Габріелла Імстичей, Ілдіка Лойош, голова бать­ківського ко­мітету школи Андріана Товт, ак­тивіст Ло­йош Дьордьош.     

    Захід розпочався вітан­нями до всіх присутніх і про­довжився цікавими інсценів­ками, які тема­тично розкри­вали сутність та традицій­ність проведення свята вро­жаю у давнину. Музичною окрасою заходу став колектив професійних музикан­тів – група «Інтег­рал» з Нодьбе­рега. Власне «Сюреті бал» був перепов­нений сюрпризами, різ­нома­нітними забавами, конкур­сами, танцювальними номе­рами. Найбільш цікавим ви­яви­вся конкурс дитячих ма­люнків, тематично присвя­чений щед­рому осінньому врожаю. Як правило, отри­мані кошти під час конкурсів ор­ганізатори спрямовують для благодій­них справ.  

   Свято ностальгічно нага­дало не тільки час ко­лишніх ма­сових гулянь, а й те, що всі ми маємо єдине минуле, славні традиції якого нині продовжує мо­лоде покоління. Загалом, цьо­горічний «Сюреті бал» став найбільш грандіозним, адже зі­брав близько 250 го­стей і був проведений на високому рівні. Це звичайно додає стимулу іні­ціаторам та організаторам й на­далі примножувати добру тра­ди­цію, намічувати нові плани, серед яких – створення гро­мад­ської організації. Наразі триває підготовка до ще од­ного не менш цікавого дійс­тва, яке від­будеться 9 лю­того – „Форшонгі бал”. Спо­діваємось воно також при­несе масу приємностей та цікавих зустрічей.

 

Олександр Ровт, організатор святкувань


       

У дитячому садочку відзначили  свято Золотої осені

    Її величність осінь… Дивовижна пора року, яка щораз чарує різнобарвним падолистом, манить теплом сонячного проміння. Ми любимо цю величну чарівницю природи, адже вона дарує нам щедрі плоди й огортає землю в прекрасні золотаві барви.

     30 жовтня у дитячому садочку осінні чари возвеличували та вихваляли вихованці Тячівського ясла-садка №1 (завідуюча Т.А.Прінц). Це яскраве свято проводиться в дитсадку традиційно,  проходить воно захоплююче, цікаво і весело.

    Цьогорічне свято видалося на славу, адже пройшло під вмілим керівництвом досвідчених вихователів Ірини Василівни Бойко, Надії Василівни Шелемби, музичного керівника Наталії Василівни Талапко, які піклуються про діток, готують їх до дорослого життя і прививають їм любов до прекрасного.  Цього осіннього дня в дошкільному навчальному закладі звучала музика, лунав щирий дитячий сміх.

   Маленькі вихованці першої старшої групи міського садочка готувались до осіннього свята ретельно: було багато гарних пісень та віршів, а також  чимало дитячого сміху та  радості. Вихователі організували для малят забави та розваги. Урочистості були по-осінньому яскраві, різнокольорові, прикрашені гарними таночками, декораціями в музичній залі та чудовими костюмами діток. І справді, під час святкування усі гості мали можливість подивитись і оцінити красу костюмів дітей на осінню тематику, які підготували батьки для своєї малечі. Вихованці,  зодягнені у прекрасні костюми, напрочуд зачаровували своєю красою.   На святі були присутні батьки та бабусі, які з гордістю дивились на виступи своїх діток та внуків.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -