» Страница 215

       

17 квітня,
у неділю, на міському стадіоні ім.Л.Бийреша відбулося від­криття Чемпіонату Закарпатської області у першій лізі.

Офіційна церемонія відкриття пройшла за участі представників спор­тивного клубу «Тячів», посадовців міста, зокрема: міського го­лови І.І.Ковача, президента СК «Тячів» І.І.Паша, заступника СК «Тя­чів» Т.С.Мийсароша, начальника райвідділу міліції М.Ф.Немеша. Як годиться для такої спортивної події, щирі вболівальники заповнили три­буни стадіону.  Із вітальним словом виступив міський голова І.І.Ковач, котрий адре­сував присутнім вітання з нагоди спортивної події й висловив хо­роші побажання дружньої та захоплюючої гри футболістам команд, які матчем у Тячеві розпочинають першість Закарпатської області з фут­болу.  До вітальних слів долучилися президент СК «Тячів» І.І.Паш та його заступник Т.С.Мийсарош, які бажали новоствореній команді «Тя­чів» успішних виступів на першості Закарпаття у І лізі обласного Чем­піонату з  футболу.


       

   У рамках проведення  тижня природни­чих наук в нашій школі було прове­дено ряд заходів, які спрямовані на збере­ження навколишнього середовища. Учнями  2-4 класів (класні керівники: Бабич І.І., Думнич О.Й., Кость В.В., Гайнецька Н.М., Орто Л.М., Во­рончак О.С., Дудла В.І.)  проведено кон­курс-виставку малюнків «Первоцвіти просять захисту», також ними було виготовлено 23 шпа­ківні, які були розміщені на території школи.

     Вчителями Юхимович Н.В. та Сливка С.П. проведено брейн-ринг на тему: «Природ­ничі науки на службі людини», в якому прийняли участь кращі учні школи. Зма­гання було цікавим і завзятим. Перемогу отримала команда «Аурум».

     Змістовним був виступ агітбригади уч­нів 7–Б класу «За здоровий спосіб життя» (кері­вник Юхимович Н.В.), де учні показали своє вміння декламувати, танцювати, співати та акторські здібності.

  Вчителем біоло­гії Дудчук Л.А. про­ведено урок-конференцію на тему: «Еволю­ційне вчення» для учнів 11 кла­сів. Діти вислов­лювали власну думку про ство­рення світу, дово­дили еволю­ційні вчення.

    Нікого не залишив байдужим відкритий виховний захід на тему: «Не йти по землі навмання, а бачити кожну стежину», який провела з учнями 6–А класу вчитель Гульовата С.Й. Учні  були одяг­нені в костюми різних природних стихій, вчили інших любити ліс, поле, річку, кожну тра­винку.

   Закінчився тиждень панорамою «Хімія та екологія» на якій  учні 9-11 класів по­казали використання цих наук в повсяк­денному житті.

В.І. Дудла,

 педа­гог-організатор


       

Військове патріотичне виховання у навча­льних закладах було і залишається важ­ливим методом роботи з учнями. Серед багатьох заходів патріотичного виховання особливе місце посідає проведення змагань з військово-прикладних видів спорту.

15 квітня на міському стадіоні імені Л. Бийреша було проведено районну спартакі­аду серед допризовної молоді. До її організа­ції та проведення долучилися управ­ління освіти, сім’ї, молоді і спорту Тячів­ської РДА, районний військомат, район­ний комітет Товариства сприяння оборони України. Змагання розпочалися із шику­вання команд та звучання Гімну України. На­далі виступили: Є.Р. Кукурудза, заступник ра­йонного військового комісара; В.В. Не­меш, головний спеціаліст управління освіти, сім’ї, молоді і спорту; Т.І. Дебич, голова ра­йонного комітету ТСО України.


       

Багато з того, що нас оточує, залежить від нас самих. Чисті вулиці і парки, території наших будинків — це те, на що ми можемо впливати. Кажуть, що чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смі­тять...

16 квітня, відповідно до розпорядження голови Тячівської РДА М.І. Шелевера, міського голови І.І. Ковача на Тячівщині, в місті Тячів та селі Тячівка відбувся суботник. У районі про­водився благоустрій територій, зокрема, навчальних закладів.  Учні та вчителі Тячівківської ЗОШ І-ІІ ст. розпочали суботник з лінійки, де І.П. Ковач, директор школи пояснив присутнім важли­вість та необхідність наведення благоустрою на території навча­льного закладу.


       

    У суботу, 16 квітня,  відбувся су­ботник з упорядкування терито­рій мі­ста. Сотні людей – працівни­ків ор­гані­зацій, установ та пересіч­них гро­мадян долучились таким чином до благород­ної справи за­для спільного блага.  В епіцентрі робіт – Тячів, благоустрій якого є візитівкою на­шого району, що вка­зує на самосві­домість мешканців та ефективність місцевої влади. Тож впо­рядковані території – не лишень  пи­тання есте­тики, а й ви­мушена необхід­ність. Ін­акше бути й не може, якщо громада має гідність і повагу до себе та й в очах інших – гостей райцентру – хоче виглядати достойно.

 І хоч питання  чистоти міста зав­жди на контролі міської ради та місь­кого голови І. І.Ковача, проте за­кономі­рно, що з настанням весни роботи у цьому плані додається.  За зиму нако­пичується багато сміття. На жаль, ні сил, ні можли­востей, ні погодних умов для під­тримки взимку такого ж по­рядку, як у теплі пори року, немає. Тому, щоб навести по­рядок, і потрібні такі заходи, до про­ведення яких долу­чалася б  громад­ськість. Крім того, вони мають вихо­вну функцію - це хо­роший спосіб до­вести до кож­ного, що не варто зай­вий раз вики­дати сміття де попало, оскільки прибирання є не­лег­кою працею.


       

Тячів матиме сучасний спорткомплексРозроблено проект нового соціального об’єкту – у Тячеві будуватимуть спорткомплекс! Він матиме навчально-тренувальну залу із 468 місцями для гля­дачів, конференцзал, офісні приміщення, тре­на­жерну залу, кіоски для преси, кафетерій, проце­дур­ний та масажний кабінети і лазню. Розпочати буді­вництво спорткомплексу планується вже у цьому році. Фінансування здійснюватиметься за рахунок державного, районного та міського бюджетів.

Будівництво в місті спорткомпле­ксу – необхідна і серйозна справа, вважають у місцевих колах.


       

Тячівською міською радою приділяється особлива увага розгляду звернень громадян, вирішенню порушених у них пи­тань. З цього приводу прове­дено ряд організаційних захо­дів. Зокрема, затверджено гра­фік прийому громадян міським головою, його заступниками, се­кретарями ради та виконкому. Відповідно, у визначені дні про­водяться особисті прийоми ке­рівництвом ради, а щопонеді­лка і середи - оформлення та ви­дача довідок. Двічі на місяць здійснюється прийом громадян за місцем проживання у селі Тячівка. Наразі, розроблено та затверджено графік прийому громадян депутатами міської ради.


© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -