Офіційний сайт міста Тячів > Оголошення, повідомлення > Повідомлення про проведення громадських слухань під час розробленнямістобудівної документації

Повідомлення про проведення громадських слухань під час розробленнямістобудівної документації


Додано: 1-10-2018, 11:22

Повідомлення про проведення громадських слухань під час розробленнямістобудівної документації

У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 31.10.2018 рокуо 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Тячів, вул. Шевче­нка, 2відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

1.детальний план території в м.Тячів, вулиця Промислова з метою визначення функціонального призначення території колишнього заводу «Зеніт» для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудовита для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).

2.детальний план території земельної ділянки м.Тячів, в межах вулиці Партизанська з визначенням функціонального призначення території під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).

3.детальний план території земельної ділянки в м.Тячів, вул. Пражська, 4, площею 0,006 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.


Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Явка власників земельних ділянок на які розробляється містобудівна документація та спеціалістів проектних організацій розробників ОБОВ’ЯЗКОВА. У випадку неявки містобудівна документація розглядатися не буде.

Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими таграфічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватися з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі містобудування, архітектури Тячівської міської ради за адре­сою: вул. Шев­ченка, 2 (каб. 8).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 29.10.2018 року за ад­ресою: 90500 м. Тячів, вул. Ше­вченка, 2, Тячівська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.Відділ містобудування та архітектури

Тячівськоїміської радискачать dle 12.0
Повернутись назад