» » Страница 2

       

Тячівська делегація побувала на святкуваннях Дня міста-побратима Нодькалло07-08 жовтня 2012 року тячівці відвідали місто-побратим Нодькалло (Угорщина). Учасникам делегації з Тячева (Т.С. Мийса­рош - заступник міського голови,  К.С. Неймет з дружиною, К.К. Олаг з дружиною, Єлізавета Го­рват- директор українсько-італійсь­кого підприємства «Зені-Текс») пощастило, вони відвідали Нодькалло, де за ліком місцеві жителі в тринадцяте святкували День міста.

   У Нодькалло нашу делегацію привітно зустріли заступник міського голови Трефан Котолін та начальник фінан­сового управління мерії міста Нодькалло – Марія Берецкі. У цілому, до програми святкових заходів увійшли: зустріч із містами-побратимами, перегляд заїздів 6-го Національного Чемпіо­нату з автоперегонів «Терепраллі», який проходив у передмісті Нодькалло.

   Врочисті святкування відбулися на центральній площі «Калло Кеттивш», що перед будівлею но­возбудованої мерії в центрі міста, яка офі­ційно була відкрита у липні поточного року. Цього дня Нодькалло приймало вітальні слова представників громад від наймолодшого до найстаршого покоління.


       

Офіційні делегації з міст-побратимів відвідали святкування Дня міста ТячівЯк і годиться, на родинне свято зав­жди за­прошують друзів, а тому на свят­кування Дня мі­ста Тячів було запрошено представ­ни­ків з міст-побратимів. Нагада­ємо Тячів має сім міст-по­брати­мів: Буча (Київська область), Нодь­калло,  Ясбе­рень,  Бокто­ло­врантгазо, Вац (Уго­рщина), Не­грешть-Оаш (Румунія), Ба­рді­єво (Словаччина). Цього року офіційні де­ле­гації із міст-побратимів та міст-партне­рів прибули до при­тисянського міста, аби долу­чи­тися до святкування 683-річ­ниці Тячева.

      22 вересня, під час святкування Дня мі­ста Тячів, міський голова І.І. Ковач особисто зустрі­вся із представниками офіційних деле­гацій з міст-побратимів. Найперше, мер міста щиро ві­тав у рідному Тячеві делегацію з угорського мі­ста-побратима Вац, яку очолив міський го­лова Оттіло Фордош. Вітаючи візи­терів І.І. Ковач від­мітив: «Пишаюся тим, що Тячів має таке мі­сто-побратим як Вац. Я осо­бисто побував в цьому чудовому угорському місті, яке має високі істо­ричні та культурні цін­ності. І хоч наше місто-по­братим Вац порів­няно з іншими містами мо­лоде – ми співпра­цюємо лише 1 рік, проте ма­ємо хо­рошу спів­працю в культурному та еконо­мічному на­прямах. На перспективу є широке поле намі­чених проектів для  розквіту наших міст та бла­гополуччя територіальних громад». 


       

    Нещодавно тячівська делегація повернулася з міста–побратима Не­грешть-Оаш (Румунія), де перебу­вала з офіційним візитом. Відвідини відбулися 19 серпня на запрошення румунської сторони взяти участь у святкових заходах з нагоди святку­вання Дня міста Негрешть-Оаш. До складу делегації увійшли Тіберій Мийсарош, заступник міського го­лови з питань виконавчих органів ради, Сергій Дочинець, юрист Тя­чівської міської ради,  Денис Титов, заступник начальника міськрайуп­равління Держкомзему міста Тячів та Тячівського району Закарпатської області. Під час візиту відбулася урочиста зустріч із новообраним мі­ським головою Негрешть-Оаш Ау­релією Федорко, заступником місь­кого голови Іоаном Чічо, секрета­рем ради Іоаном-Раду Грігорашем та працівниками міськради. На офі­ційному прийомі також був присут­ній перший заступник голови Союзу українців Румунії, голова повітової філії СУР в Сату-Маре Михайло Мачока.


       

Делегація з Тячева відвідала місто-побратим  Вац – придунайську перлинуМинулого року  під час святкувань Дня міста Тячів, у рамках ін­тенсивного співдружнього діалогу органів місцевого самоврядування, закріплено дружні відносини та налагоджено плідну співпрацю з угор­ським містом Вац. Двосторонні економічні та міжнаці­ональні зв’язки затверджені офіційною угодою про співпрацю міст-побратимів Тячів (Україна) та Вац (Уго­рщина). Угорське місто Вац – сьоме місто, яке поповнило партнерське коло міст-побратимів Тячева, серед яких: Но­дькалло, Ясберень, Бо­кто­ловра­нт­газо (Угор­щина), Не­грешть-Оаш (Ру­му­нія), Барді­єво (Словакія), Буча (Укра­їна).  

     З метою розвитку економічної та правової  співпраці й погли­б­лення двосторонніх ділових контактів між містами, реалізації спіль­них культурних про­ектів в інтересах громад відбуваються офіційні та дружні візити посадових осіб і жителів міст-побратимів.

Наприкінці липня делегація з міста Тячів, на дружнє запрошення від мерії м.Вац, вже вдруге офіційно затвердила товариську спів­працю відвідинами угорського міста. Таким чином, як і передбачалось під час підпи­сання угоди, взаємна співпраця напов­нюється реальним змістом у діловому партнерстві та дружніх відносинах  обох тери­торіаль­них громад. Який добросусідський прийом чекав на візитерів з Тячева і як гостювали тячівці у Ваці  –  інформує «Тячів» .


       

Делегація з Тячева побувала на відкритті нової будівлі мерії міста-побратима Нодькалло (Угорщина)Місто Нодькалло розташо­ване в області Сабольч-Сатмар-Берег, у са­мій східній частині Угорщини. Воно ві­дігравало важ­ливу роль протягом ба­гатьох сто­літь угорсь­кої історії. Нодь­калло дуже рано отримало ранг міста, а до 1876 ро­ку це був об­лас­ний центр,  1 березня 1989 року Но­дь­калло знову отри­мало статус мі­ста. У місті дуже ба­гато пам'яток ар­хітек­тури. В центрі – будинок облас­ної ради, побудо­ваний у стилі ба­роко. Поряд - ре­фор­мат­ська церква XVIII століття з ве­жею Ракоці, на мі­сці якої вперше церква була побудо­вана ще в се­ре­дньовіччі. На  єврей­ському цвин­тарі похований равін Тауб-Айзик Ісаак, мудрий знавець тал­муда, до його могили прихо­дять прочани з різ­них країн світу. Так зва­ний Холм Го­лоду, що був створений штучно, на­гадує страш­ний голодо­мор 1780 року.


       

Місто-побратим Вац (Угорщина) гостинно приймало тячівську делегаціюУ рамках дружніх відносин між містами-побратимами, 6-8 грудня тячівська делегація у складі: першого заступника Тячівського міського голови І.Я. Клебана, заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Т.С.Мийсароша, депутата Тячівської міської ради П.І.Мацоли, керівника благодійного фонду «Любов і Милосердя «Карітас», «Почесного громадянина міста Тячів-2009» та депутата міської ради В.В.Микуляка, водія благодійного фонду Б.Б.Токача з офіційним робочим візитом відвідала місто-побратим Вац (Угорщина).

        Подібним поїздкам передує підписання угоди про співпрацю між містами-побратимами, яка передбачає економічну та правову співпрацю і поглиблення двосторонніх ділових контактів між містами, реалізацію спільних культурних проектів в інтересах громади, обмін досвідом роботи та делегаціями громадян. Нагадаємо читачам, що з угорським містом Вац угоду про співпрацю підписано на цьогорічних святкуваннях Дня міста Тячів 02 жовтня 2011 року. Тому даний офіційний візит до міста-побратима Вац відбувся вперше.


       

Алея дружби міст-побратимів Тячів-Буча з’явилася на площі ПоштовійБеззаперечна істина життя: посадити дерево, побудувати будинок, народити дитину. Приємно відзначити той факт, що на День міста Тячів молода подружня пара взяла участь у висадженні алеї декоративних дерев на оновленій площі Поштовій. В даній акції взяли участь імениті особи нашого міста. Ці молоді насадження будуть прикрашати дитячий майданчик та й, взагалі, місто. Сподіваємось, що висаджена алея приживеться на новій території. Тим більше, що за нею старанно доглядають працівники міського комуналу, зокрема Г. Москвичова.

     Так прийнято: у гості з пустими руками не хо­дять. Тож під час святкування Дня міста тячівці отримали  чимало теплих слів вітань та подарун­ків. І один з них по-справжньому прикрасить місто, довго зігріватиме серця та приноситиме  радість його мешканцям. Цей подарунок – алея декорати­вних дерев на реконструйованій площі Поштовій від міста побратима – Буча. 


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -