» » Делегація з Тячева побувала у місті-побратимі Ясберень       

      12-15 вересня де­ле­гація з міста Тячів у складі – заступника мі­ського го­лови з виконавчих органів ради Т.С. Мийса­роша, де­путатів Тячівсь­кої міської ради Р.В. Декета та А.А. Дудли, за­ступника начальника управління Держземагенс­тва у Тячівському районі Д.А. Титова побу­вала з офіцій­ним ві­зи­том в угор­ському місті Яс­бе­рень (Угорщина). Варто відмітити, що Яс­берень із 2008 року є міс­том-по­брати­мом Тячева, і за ці роки між мері­ями двох те­ри­торіа­льних гро­мад на­ла­го­джено плідну спів­працю.

      У Ясберені гостинно зустрічали тячівських делегатів – мер міста, доктор Томаш Собов, де­путат міської ради Янош Керестеші та депутат міської ради, начальник фінансового управління Габор Нодь. Цьогорічні святкування у м. Ясбе­рень набули особливого розмаху, адже традицій фестиваль збереження на­ціональних культур міста, був присвячений особливій історичній події – 20-річчю підписання угоди про спів­працю між містами Ясбе­рень (Угорщина) та Вехта (Німеччина). Місто Ясбе­рень виграло грант для ор­ганізації та проведення та­кої масштабної події, відтак офіційні зустрічі та святкові заходи пройшли на висо­кому рівні. Цього року у святкуванні взяли участь понад 140 учасників-деле­гації із міст-по­братимів Яс­береня: Німеччини, Італії, Польщі, Словаччини, України.

      З нагоди урочистого відкриття свята відбулася масштабна виставка картин, відеоматеріалів ясберенсь­кої культури й традицій, а також фото- відеоматеріали шляхів та моментів співро­бітництва двох міст – Ясбе­рень-Вехта протягом два­дцяти років. Надалі учас­ники делегацій від­відали мі­сцевий зоопарк, після чого відбу­вся офіцій­ний обід у торговому комплексі міста. 

      Серед цікавих заходів, які відвідали де­легати – велопробіг, відвідини місцевої по­жежної охорони, фестиваль пива. На фес­тивалі пива кожна делегація з міст-побра­тимів мала нагоду представити пиво націо­нального виробництва, – тячівська  делега­ція представила «Львівське».    

      Побували делегати на історичній міс­цині «Етек» близько Будапешту, адже Яс­берень розташований неподалік угорської столиці, де оглянули символічну статую, яка зображає перші слова з угорського Гімну: «Боже, благослови угорців…». Це непере­вершене місце, яке відвідує чимало туристів мали нагоду побачити і делегати з м. Тячів.    

      Відтак відбу­лася офіційна зустріч делегатів із мером м. Ясберень Томашем Со­бов, під час якої представ­ники міст-побратимів обго­ворили попере­дні домовленості про співпрацю з мі­сь­ким керівництвом Ясбереня. Було досяг­нуто по­розуміння сто­совно подаль­шого спів­робітни­цтва в галузях культури, спо­рту, тури­зму та у плані обміну досві­дом ро­боти і деле­гаці­ями громадян.

      На завершення гостювань та після обгово­рення співробітницьких планів на майбутнє від­бувся обмін подарунками, а тоді голова тячівсь­кої делегації Т.С. Мийсарош запросив мера м. Яс­бе­рень Томаша Сабо та представників деле­гацій з ін­ших країн на святкування Дня міста Тя­чів.

Іванна Фіцай

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -