»

       
Шановні берегині!
 Щиро вітаю Вас з міжнародним днем прав жінок і миру!
 

Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню з віку у вік продовжується рід людський на землі. Ви народжуєте і виховуєте дітей, передаючи з покоління в покоління традиції високої духовності, культури, працьовитості. Щедрість ваших душ зігріває, сила духу – захоплює, а краса – вселяє віру в те, що світ буде врятований.

Жінка – надзвичайне створіння, вона одночасно може бути турботливою мамою і сильним керівником, лагідною дружиною та надійним професіоналом.       
Мер Тячева Іван Ковач побував із офіційним візитом у місті-побратимі Балмазуйварош У середу, 4 березня,  деле­гація мі­ста Тячів здійснила пер­ший офіційний візит до нового міста-по­братима Ба­лмазуйварош (Угор­щина). З одно­денним візитом до угорського міста навідався Тячів­ський міський голова Іван Ковач. Також у складі делегації були за­ступник міського голови Тібе­рій Мийсарош та член виконавчого комітету міської ради, вчитель ліцею-інтернату з угорською мовою на­вчання Павло Амбруш.

 

      Офіційна зустріч керівників двох міст-побратимів Івана Ко­вача та Ве­реш Маргіт відбулася в мерії Балма­зуйвароша. Також в урядовому при­йомі взяли участь представники обох міст-побрати­мів. З угорської сторони учасни­ками зустрічі стали депу­тат пар­ламенту Угорщини Іштван Тібо та уродженець Тячева, нині громадянин Угорщини Адальберт Катрін, з україн­ської – заступник міського голови Ті­берій Мийсарош, член виконавчого ко­мітету міської ради Павло Амб­руш. До речі, саме Адальберт  Ка­трін – людина, яка посприяла налаго­дженню партнерських від­носин між територіальними гро­мадами Тячева і Балмазуйварош.

       
Восьмим містом-побратимом Тячева   став БалмазуйварошУгоду про взаємну спів­працю між містами-побра­тимами Тячів (Україна) та Балмазуйварош (Угор­щина) підписано у вівторок, 27 січня.  Мер міста Тячів Іван Ковач та довірена особа міської ради міста Балмазуйварош, депутат, голова комісії Чонко-Кіш Пал підписали угоду про встановлення партнерських стосунків у сфері освіти, науки, меди­цини, релігії, охорони при­роди, спорту, економіки та діяльності самоврядування. В урочистій церемонії підпи­сання декларації намірів про співробітництво взяли участь поважні гості – депу­тат парламенту Угорщини Іштван Тібо, генеральний консул Консу­льства Угорської Республіки у мі­сті Берегово Ендре Саліпскі, а та­кож працівники та депутати міськради, члени активу міста, представники угорських релігійних і громадських організацій. Офіційну зустріч представників двох сусідніх країн відкрила ке­руюча справами, секретар викон­кому Тячівської міської ради Ольга Решетар.

       

Місто Тячів багате на міста-побратими – їх є сім, одне із яких місто Ясберень (Угорщина). Угода про співпрацю між містами-побратимами передбачає співробітництво в різних галузях діяльності двох міст – освіта, культура, спорт тощо. Місто Ясберень, як і Тячів, багате на культуру, звичаї та захоплення, а тому співробітництво між ними має різні точки дотику.

Минулого місяця до Ясбереня із Тячева їздила делегація мисливців у складі: депутата Тячівської міської ради, голови мисливського клубу в м. Тячів Івана Васильовича Шимка, лікаря-хірурга Тячівської РЛ №1, мисливця Івана Михайловича Вайнагія, мисливця Емеріха Емеріховича Мадара. Зустрічали тячівських делегатів представники мерії м. Ясберень та місцеві мисливці. Ясберенці організували щирий та гостинний прийом для візитерів-мисливців із міст-побратимів – Словакії, Польщі, Румунії, ну, звісно, України. Зустріч пройшла на найвищому рівні, а головне перед виходом на полювання мисливці встигли добре познайомитись, поділитись враженнями, обмінятись досвідом. У результаті – мисливців з міста Тячів було запрошено на полювання до Польщі, куди вони планують поїхати вже цього місяця.

Наступного дня відбулося спільне мисливське полювання на зайця та фазана у лісових угіддях Ясбереня. Це було надзвичайне видовище, яке принесло мисливцям чимале вполювання – 39 зайців та 111 фазанів. Крім того ясберенські лісові угіддя призначені й для великого полювання, бо вони багаті на різну лісову дичину – оленя, кабана… Мисливський клуб м. Ясберень нараховує 42-ох учасників, які належать до керівництва міста і добре знаються на полюванні. Наступним етапом візиту стала прогулянка містом Ясберень, під час якої тячівські делегати мали хорошу нагоду постріляти з різних видів зброї у тирі олімпійської збірної Угорщини.

Відтак поїздка делегації з Тячева до Ясбереня уквітчалася успіхом як у полювальному аспекті, так і у подальших планах про співпрацю між містами-побратимами Тячів-Ясберень. Вже цими вихідними, 14-15 грудня, Тячів прийматиме ясберенську делегацію, яка має на меті укріпити та розширити співпрацю в галузі освіти – між Тячівським ліцеєм-інтернатом з угорською мовою навчання та аналогічним закладом у м. Ясберень. Таку перспективу цьогоріч обговорили мери двох міст: Іван Ковач (Тячів) та Томаш Собов (Ясберень) на офіційній зустрічі під час святкування Дня міста Тячів.

Під час останнього візиту до Ясбереня депутат Тячівської міської ради І.В. Шимко закріпив таку співпрацю, і вже сьогодні Тячів приймає ясберенських візитерів у плані освітянського співробітництва.

Іванна Фіцай


       

6 грудня делегація у складі О.В.Лукші, віце-пре­зи­дента Асо­ціації міст, се­лищ і сіл «Закарпаття–ХХІ сто­ліття», секретаря Тя­чів­ської міської ради І.І.Крічфалушія, засту­пника міського голови з питань виконавчих органів ради Т.С.Мийсароша, депу­тата районної ради, заступ­ника голови до­радчого комі­тету із планування стратегії роз­витку міста Тячів до 2012 року В.М. Манзюка з робо­чим візитом відвідала мі­ста-по­братими Бар­дієво (Словач­чина), Ясберень (Угорщина) та польське мі­сто Кро­сно. Метою візиту стало досяг­нення до­мов­леностей про участь у спі­льному міжнарод­ному про­екті, оголошеному міжна­родним Вишеградсь­ким фондом.

Під час візиту до сло­вацького, угор­ського та поль­ського міст відбулися зустрічі із керівниками тери­то­ріаль­них громад і пред­ставни­ками прое­ктних ор­ганізацій та груп міст-по­братимів із роз­робки між­народних проектів. У ході робочих візитів схва­лено доцільність участі в між­на­родному проекті, відпові­дно підписано партнерські згоди на спільну участь.

Як повідомив заступник мі­ського го­лови Т.С.Мийсарош, конкурс оголошено міжнаро­дним Вишег­радським фон­дом у рамках проектів Више­град­ської четвірки до якої вхо­дять країни: Угорщина, Словакія, Чехія і Польща. Аплікантом проекту висту­пила Тячівська міська рада. Основною умо­вою конкурсу є участь пред­ставників із 3-ох країн V 4 і країни, яка не входить до Євросоюзу. Го­ловна мета Проекту – вико­ристання практичного до­свіду здійс­нення реформ місцевої влади в східноєв­ро­пейських країнах ЄС Словаччині, Польщі та Уго­рщині через ви­вчення кра­щих практик міс­цевого са­мовряду­вання в малих міс­тах для врахування при проведенні муніципа­ль­них реформ в Україні та вдос­кона­лення роботи муні­ци­палітетів малих украї­нсь­ких та східноєвро­пейських міст.

Вже 9 грудня спіль­ний Проект, тема якого «Викори­стання кращих практик в ма­лих містах країн Више­градсь­кої 4 для підго­товки реформ місцевої влади в Україні» по­дано до технічного се­крета­ріату у м. Братіс­лаву (Словач­чина). Наскільки успішною на між­народному рівні стане спі­льна справа територіаль­них громад Тячів-Бардієво-Ясбе­рень-Кросно – покаже час, про результати прое­кту «Тячів» інфо­рмува­тиме.

Людмила Кричфалушій


       

    Нещодовно делегація з міста Тячів повернулася з Київщини, де пе­ребувала з візитом на святкуваннях Дня міста Бучі. З цим містом Тячів підтримує тісні партнерські зв’язки вже багато років поспіль. Делегація у складі секретаря Тячівської міської ради І.І.Крічфалушія, депутатів місь­кої ради І.Ф.Феєра, І.В.Мельника, де­путата районної ради В.М.Манзюка, підприємців В.М.Лозана, В.І.Бабича прибула до Бучі 15 вересня. Цього ж дня місто-побратим вкотре вразило тячівцівців добродушним прийомом і запросило на свято. Гостей з Тячева радо та привітно зустріли представ­ники міської ради. Делегація прийн­яла участь у всіх заходах, що прохо­дили з нагоди свята. А вони наспра­вді вражали різноманітністю. З нагоди свята  у Бучі відбувалася цікава і на­сичена програма, серед заходів: футбольні чемпіонати, виставки продовольчих товарів, кулінарних виробів, ужиткового мистецтва, свя­тковий концерт творчих колективів міста, конкурс малюнка на асфа­льті, урочиста  церемонія відкриття свята, фестиваль хореографічних колективів, концерт зірок естради. Під час свята прохо­дила традиційна виставка собак, а найбільшою цікавинкою став Міжна­родний турнір по спортивному па­рінню.  Надзвичайними для гостей з Тячева виявилися відвідини Бучан­ського міського парку, де панує осо­блива атмосфера затишку .

   Найкращі побажання міському голові міста Буча А.П.Федороку та територіальній громаді передали представники тячівської делегації під час урочистостей з нагоди Дня міста. Зокрема, секретар Тячівської міської ради І.І.Крічфалушій бажав жителям Бучі здоров'я, миру, добробуту та подальшого процвітання. У теплій  та привітній атмосфері відбулась зу­стріч з делегаціями міст-побратимів Бучі, а це міста з Польщі, Румунії, Росії, Литви і звичайно два україн­ські міста – Тячів та Ковель. 

    На завершення святкових за­ходів та тісного спілкування тячівці залишились з найкращими вражен­нями від святкового візиту та запро­сили побратимів на святкування Дня міста Тячів.

Наш кор.

 


             12-15 вересня де­ле­гація з міста Тячів у складі – заступника мі­ського го­лови з виконавчих органів ради Т.С. Мийса­роша, де­путатів Тячівсь­кої міської ради Р.В. Декета та А.А. Дудли, за­ступника начальника управління Держземагенс­тва у Тячівському районі Д.А. Титова побу­вала з офіцій­ним ві­зи­том в угор­ському місті Яс­бе­рень (Угорщина). Варто відмітити, що Яс­берень із 2008 року є міс­том-по­брати­мом Тячева, і за ці роки між мері­ями двох те­ри­торіа­льних гро­мад на­ла­го­джено плідну спів­працю.

      У Ясберені гостинно зустрічали тячівських делегатів – мер міста, доктор Томаш Собов, де­путат міської ради Янош Керестеші та депутат міської ради, начальник фінансового управління Габор Нодь. Цьогорічні святкування у м. Ясбе­рень набули особливого розмаху, адже традицій фестиваль збереження на­ціональних культур міста, був присвячений особливій історичній події – 20-річчю підписання угоди про спів­працю між містами Ясбе­рень (Угорщина) та Вехта (Німеччина). Місто Ясбе­рень виграло грант для ор­ганізації та проведення та­кої масштабної події, відтак офіційні зустрічі та святкові заходи пройшли на висо­кому рівні. Цього року у святкуванні взяли участь понад 140 учасників-деле­гації із міст-по­братимів Яс­береня: Німеччини, Італії, Польщі, Словаччини, України.


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -