» » Страница 7

       

У Тячеві вшанували 25-ту річницю виведення військ із Афганістану

     Афганістан – для когось всього лишень географічна точка на карті світу, а для ці­лого покоління людей – крутий поворот у житті,  а разом із ним – пекло війни,  трагедія, незагоєна душевна рана, біль, непоправна втрата… Вже 25 літ спливло з часу, як за­кін­чилась війна в Аф­ганістані й радянські війська повернулися на Батьківщину.  Проте й сьогодні не  вщухає біль тієї жорстокої «чужої війни»,  не за­гоїлись на серці  бо­лючі рани тих, кому су­дилось пройти пекло Афганістану і поверну­тись звідтіля живим.

     Щороку у лютому в Україні відзначається День вшанування уча­сників бойових дій на території інших держав та річниця виведення військ з Афганістану. З цієї нагоди ми відда­ємо данину пам'яті та поваги воїнам, котрі заги­нули, виконуючи свій патріотичний обо­в'язок і проявили вір­ність військовій при­сязі, саможертовність та героїзм.  У пам’ятні дні біля меморіалів воїнів-інтернаціоналіс­тів лунають про­мови на їх честь, звучать слова шани й молитви,  увічнює славу хвилина мовчання.

     14 лютого у Тячеві відбулися заходи з на­годи відзначення 25-ої річниці виведення військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на терито­рії інших держав. Чи­мало тячівців, предста­вників місцевої влади, працівників державних установ, воїнів-ін­тер­націоналістів, роди­чів тих, хто поліг на полі бою в Афганістані, зі­брались у центрі мі­ста на площі Пам’яті біля меморіалу воїнам-ін­тернаціоналістам, аби по­класти квіти та вінки до його підніжжя, вша­ну­вати пам'ять про тих, хто не повернувся з війни, поминальною панахидою, помоли­тись за упокій їхніх душ.


       

№ 6 (526) 7 лютого -6-526-7-lyutogo.pdf [2,31 Mb] (cкачиваний: 4)

 


       

Ніщо не коштує так дешево і не вартує так дорого, як увага. Все, що ми можемо пригадати доброго зі свого дитинства – заслуга наших батьків. Це їх увага і турбота, яку вони постійно дарують дітям і вона не стирається з часом. Бо змалку привчає з увагою ставитись до тих, хто з різних обставин долі виявився за ме­жею уваги, тур­боти, опіки з боку рід­них. «Творити добро з лю­бовю!» – саме під та­ким девізом школярі однієї з міських шкіл вирішили зробити доб­рочинну справу і чітко визначили її маршрут. Більш детально про це – далі.

Спочатку була ідея… Наскільки потрі­бна?,– судіть самі. Учні 8-Б класу Тячівської ЗОШ І-ІІІ сту­пенів ім. В.Гренджі-Донського ви­явили бажання відвідати Тячівський ра­йонний те­риторіальний центр по обслугову­ванню пенсіонерів та одиноких не­працездатних грома­дян. Щоб задум став реальністю довго чекати не довелося. І дирек­ція школи, і ініціатор поїздки – вчи­тель О.В.Фера, і учні – дружно під­тримали хороший задум та активно підключилися до організа­ції візиту. І вже на початку грудня восьмикла­сники успішно здійснили задумане. Супроводжували школя­рів у поїздці класний керівник 8–Б класу Оксана Фера та діловод Мар’яна Шелевер.

Зутрів візитерів директор Центру Микола Пет­рович Подвич, який охоче запросив мо­лодь до за­кладу, щоб вони на власні очі поба­чили, як у центрі піклуються про одиноких, як вони тут живуть, як проводять будні і як чекають свята. Як переконались учні, найбільше свято для поселенців центру – це гостинний візит на їх поріг небайду­жих людей, які при­несли з собою час­точку уваги, добра, любові.

Під час доброчинного візиту молодь познайомилася з персона­лом Центру, які до­бре доглядають та обслуговують пенсіонерів й оди­ноких громадян, котрі тут прожива­ють. Як повідомив директор Центру, на сьогодні у за­кладі зна­ходиться 20 людей.

Найперше привітала всіх про­живаючих у Центрі вчитель Оксана Василівна Фера. Вона бажала всім добра і злагоди, щастя та хорошого самопочуття, а щоб гарний настрій панував у душах – запропонувала переглянути невеличкий концерт, який підготували школярі.

Учні де­кламували вірші про лю­бов до ближ­нього, віру та надію в люд­ське добро. Під час візиту мо­лодь ві­тала всіх із наступа­ючими святами, щоб вони завітали до Це­тру з приємними по­чуттями, щи­рими ві­таннями та людською ува­гою. Звучали пісні «На добро», «Ніч но­ворічна». Концерт прикрасив сольний номер, який виконала учениця Євгенія Про­коп.

На добру згадку про відві­дини, стар­шокласники вручили жильцям закладу со­лодкі дарунки – деко­ровано оздоблені цу­керки у вигляді квітів. Крім того, візитери подарували набір речей необхід­них для вжитку.

Мешканці та господарі Центру дякували школярам та їх педагогам за привітний візит, час­тували солодощами і щиро за­прошували знову в гості.

Відвідини Центру справили чуйне враження на старшокласни­ків. Інакше бути і не могло, адже коли бачиш посміхнені обличчя людей, для яких увага – найбі­льша радість, світ довкола стає добрішим і милішим.

Людмила Кричфалушій


       

11 грудня в Тячівській дитячій школі мистецтв пройшла нарада директорів початкових спеціалі­зованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного вихо­вання) Закарпатської області. У нараді взяли участь керівники управління культури Закарпатсь­кої ОДА, Тячівської райдержадмі­ністрації, відділу культури Тячів­ської РДА, директори та праців­ники мистецьких навчальних за­кладів області.

Нарада директорів шкіл естетичного виховання роз­почалася зі святкової частини, яку підготували учні та викладачі Тя­чівської ДШМ. Учасниками конце­ртної програми стали: учні відділу хореографії (викл. Поор Ж.В.); учень 5 класу Цьока Даниіл (викл. Іващук А.М.); дует народних ін­струментів учнів 5 класу у складі Данча Вадима та Цубери Ми­хайла (викл. Молнар С.В.); тріо саксофоністів (викладач Пал О.Т., концертм. Поп А.А.); учень 7 класу Фера Богдан (викл. Думнич Н.М.); вокальний ансамбль учнів старших класів (керівник Пота­пова М.О., концертм. Фекете Т.М.); фольклорний ансамбль «Дударики» (кер. Петер Е.Б.); фо­ртепіанний дует у складі Фери Богдана 7 кл. та Іващук Адріани 8 кл. (викл. Думнич Н.М.); ансамбль скрипалів учнів старших класів (кер. Петер Е.Б., концертм. Фатула С.О.); вокальний ансамбль викла­дачів (кер. Потапова М.О.); фор­тепіанний дует викладачів у складі Раш Н.Т. та Фатули С.О.; народ­ний інструментальний оркестр ви­кладачів (кер. Петер Е.Б.).

Учасники наради – представ­ники з області: В.В.Марюхнич, за­ступник начальника управління культури Закарпатської ОДА, Л.Д.Ленарт, голова ради директо­рів естетичного виховання Закар­патської області, В.В. Фролова, методист методичного кабінету по мистецьких навчальних закладах при управлінні культури ОДА ви­словили приємні враження від по­баченого, відзначили вагомі досяг­нення в життєдіяльності школи мистецтв і побажали дирекції школи подальших успіхів, нових плідних результатів у роботі. При­вітали учасників наради заступник голови Тячівської РДА В.В.Буга та начальник відділу культури Тячів­ської РДА В.А.Гудак.

З досвіду роботи Тячівської ДШМ інформував директор школи А.М. Іващук. Він, зокрема зупини­вся на історії створення школи, розвитку мистецького навчального закладу та сучасних досягненнях.

Детальніше А.М.Іващук розпо­вів про проект із реконструкції школи, який почав втілюватися в дійсність у 2008 році. «Теперішня будівля школи набрала нового та сучасного вигляду. Введено в експлуатацію нову котельню, з опаленням на природній газ та електрику, змонтовано сучасне економне водяне опалення, заку­плено нові меблі. Завдяки під­тримці керівництва району, а саме: голови Тячівської райдер­жадміністрації Бринзяника І.В., начальника відділу культури Гу­дака В.А., у вересні 2013 року, реконс­трукція навчального за­кладу в основному була завер­шена», – сказав директор школи.

Відзначив А.М.Іващук плідну співпрацю школи мистецтв із міською радою. В ре­зультаті якої вже чимало хоро­ших напрацювань. Серед них – книга Випускника, яка вийшла друком за сприяння Тячівської міської ради, її випускники школи мистецтв урочисто отри­мали під час свята випускників. Проінформував директор школи присутніх про те, що учні школи та творчі колективи є постійними призерами кущових та обласних конку­рсів, а за останні роки – всеукраїнських. Крім того, учні та творчі колективи школи система­тично приймають участь в куль­турному житті міста та району. Наприкінці доповіді, А.М.Іващук висловив вдячність всім пред­ставникам місцевої влади за ті­сну співпрацю, подякував учас­никам наради і запропонував пе­рейти до наступного питання по­рядку денного.

Насамкінець наради методист методкабінету по мистецьких навчальних закладах при управлінні культури ОДА Фролова В.В. провела з учасниками змістовну бесіду з питань мето­дики організації атестаційного процесу, забезпечення об'єктив­ної оцінки роботи викладача. А також зосередила увагу присут­ніх на проведенні державної ате­стації закладів та нових фо­рмах організації естетичного ви­хован­ня.

Людмила Кричфа­лушій


       

Нині увага суспільства прикута до судів, судової системи й проблем судочинства. Це абсолютно природно, адже суд ві­діграє важливу роль у суспільному житті й урегулюванні спі­рних правовідносин у державі. Відтак з нагоди професійного свята – Дня працівників суду, «Тячів» цікавився сучасним життям представників тячівської Феміди у голови Тячівського район­ного суду Володимира Івановича Гримута.

Володимире Івановичу, рік, що добігає кінця, був досить складним для судової системи України. Зазви­чай в кінці року заведено підбивати підсумки і робити висновки. Які, на Ваш погляд, позитивні зміни відбу­лися в судовій владі, адже про про­блеми говорять багато, але ж мають бути і досягнення?

– Рік, що минає був для нашого колек­тиву, і думаю для судової системи загалом, дуже непростим. Адже із 20-го листопада 2012 року вступив у дію новий кримінальний процесуальний кодекс, який дуже суттєво відрізняється від кодексу 1960 року. І хоча до цієї події ми готувалися заздалегідь і ви­вчали його норми, але застосовувати їх на практиці виявилося не зовсім просто. Не дивлячись на свою прогресивність кодекс має і деякі недоліки, які не вирішені і до цього часу. Доводиться вирішувати спірні питання у «ручному» режимі, не забуваючи звичайно про верховенство права. Так, на­приклад, кодекс дуже жорстко ставить пи­тання щодо строків розгляду подань слід­чих органів, а також строків утримання особи під вартою. Розглядати ці подання має право лише слідчий суддя визначений електронною системою документообігу. Це означає, що суд, який працює у режимі п’ятиденки у чітко визначені години, пови­нен забезпечити розгляд подань у будь-який час. Тобто не дивлячись на вихідний, чи святковий день, суддя, якого визначив комп’ютер, повинен відкласти всі свої плани і йти на роботу. Це не врегульовано ні зако­нодавством, ні підзаконними актами, ні ві­домчими інструкціями. Тому поки що слідчі судді, яких у Тячівському суді 5, працюють на голому ентузіазмі, без оплати і компен­сацій. Іншою величезною проблемою нашої системи є нестабільність судової практики. Кожна судова ланка має свою думку у ви­рішенні тієї чи іншої справи і нерідко трап­ляються випадки, коли однакові справи, як апеляційним судом, так і Вищим спеціалізо­ваним судом з розгляду цивільних і кримі­нальних справ розглядаються по-різному. При тому, усі керуються одними і тими ж нормами закону. У таких умовах працювати дуже складно. До позитиву слід віднести роботу Ради суддів загальних судів України, яка цього року запрацювала особливо ак­тивно і приймає участь у вирішенні всіх проблем судів і суддів.

Чому, на Вашу думку, нині як ніколи до судів прикута увага суспі­льства. Ситуацію можна тлумачити двояко: або в українців сформува­лася стала думка, що судам не мо­жна довіряти, або ж, навпаки, су­дова гілка влади користується в державі неабияким впливом?


       

Вже традиційно з нагоди Міжнаро­д­ного дня інвалідів, соціальний Центр «Па­расолька» для людей з обмеже­ними мож­ливостями в місті Тячів (зав. О.В. Лукач) збирає на концерт друзів, які радіють но­вим успіхам вихованців Центру та підтри­мують їх благодійними внесками. Цьогоріч такий концерт від «Парасольки» прово­диться вже вп’яте за підтримки та спри­яння міського та районного керівництва. Концерт відбу­вся п’ятого грудня в район­ному Буди­нку культури (дир.В.В. Баранов­ський).

Представив присутнім молодих і та­лановитих артистів ведучий Михайло Ру­дик, який зазначив, що вихованці «Пара­сольки» днями виступали на Всеукраїнсь­кому фестивалі «Барви життя», де не про­сто взяли участь, а відкривали гала-кон­церт своїм різно­манітним виступом. Після гучного представлення, на яке парасолькі­вці і справді заслуговують, на сцену ви­йшли вихованці Центру в національних кос­тюмах разом із музичним керівником Наталією Василівною Бокоч і виконали пі­сні – Гімн закладу «Парасолька» та «Моя Україно».

Вже з перших композицій надзви­чайно тепло і приязно сприйняла пуб­ліка творчий колектив Центру. Варто зазна­чити, що парасольківці зібрали чисельну публіку, зала Будинку куль­тури була вщент переповнена гляда­чами, серед яких представники міської та ра­йонної влади, установ та органі­зацій мі­ста, підприємці та всі небайдужі тячівці. Зокрема, на святковому конце­рті були присутні: в.о. голови Тячівської райдер­жадміністрації В.Й. Каганець, заступник голови райдержадміністрації В.В. Буга, заступник Тячівського місь­кого голови Т.С. Мийсарош, начальник відділу куль­тури В.А. Гудак, начальник управління освіти, молоді та спорту М.І.Довжанин, директор районного Центру зайнятості В.В. Кушілка.

Відтак до присутніх звернулася за­ві­дувачка соціального Центру «Пара­со­лька» Оксана Василівна Лукач, яка щиро дякувала багатолюдній публіці, що зібра­лася в районному Будинку культури та відмітила, що вихованці «Парасольки» щойно повернулися із столичного конце­рту, проте вже нала­штовані порадувати тячівську публіку творчими виступами. О.В. Лукач за­уважила, що парасольківці добре вмі­ють працювати, танцювати і співати, вони наполегливо доводять, що не зайві у цьому суспільстві. Але вони по­требують підтримки, адже заклад зна­хо­диться на державному утриманні й часто цього фінансування не вистачає на всі потреби. Та завдяки благодійни­кам, які не оминають «Парасольку», і допомагають молодим людям відчу­вати себе потріб­ними й люблячими, ситуацію вдається врегульовувати. Тому Оксана Василівна висловила вдячність всім, хто радо по­спішає на допомогу «Парасольці» та стверджу­є переконання, що такі за­клади ма­ють право на життя.

Надалі концерт продовжився «Приві­тальним» танком (кер. О.І. Роман), відтак у виконанні парасольківців звучала пісня-пе­реробка із композиції І. Саруханова на слова Н. Бокоч «Крутий поворот». А потім на сцені підопічні Центру кружляли у вальсі, співали пісню «Мелодія добра», дарували глядачам композицію «Скрипка» (солістка Лариса Каналош). У виконанні вихованців Центру «Парасолька» було представлено та­нець «Закарпатська ко­ломийка», звучала вока­льно-інструментальна композиція «Верховина» та сучасна пісня епатаж­ного Дідзьо «Чорний ка­дилак», яку талановито заспівав Арпад Віраг. Як і завжди парасольківці вразили глядачів незвичайним і талановитим концертом, насиченою програмою та високим розвитком набутих здібностей.

Щирі слова подяки за насичену концертну програму та, взагалі, за діяльність такого закладу як «Парасолька» висловив В.Й. Каганець та вручив О.В. Лукач благодійну грошову під­тримку від керівництва райдержадміністрації та окремих підприємців для підтримки жит­тєдіяльності Центру. У свою чергу Оксана Василівна подякувала керівництву за під­тримку та увагу, а також висловила подяку всім, хто прийшов підтримати вихованців «Парасольки», кому не байдужа доля людей з особливими потребами.

На завершення концертної програми ви­хованці соціального Центру «Парасолька» заспівали всім присутнім «Во здравие…», таким чином подякували за допомогу, увагу та лю­бов усім присутнім.

Кожен присутній на концерті мав нагоду зро­бити благодійний внесок для підопічних Центру, проявити власну турботу та підтримку молодим людям з обмеженими можливостями, показати високу гуманність по від­ношенню до тих, хто щодня чекає на руку до­помоги.

Іванна Фіцай


       

Тячівський ліцей-інтернат з угорською мовою навчання сла­виться відповідальним і до­бро­зичливим мікрокліматом у колек­тиві, який щодня творять педа­гоги та вихованці. Навча­льно-ви­ховний процес не мож­ливо уявити без видовищних культу­рно-масових заходів. А їх в істо­рії ліцею багато! Основою фор­мування масових заходів є важ­ливі історичні події, пам’ятні дати, а також добрі традиції, які сформувалися у мистецько-куль­турному житті лі­цею. Є в житті ліцеїстів і нові починання. Так, впе­рше у жовтні цього року в навчальному закладі проведено ма­совий захід «День на­родження всіх лі­цеїс­тів». Насичена про­грама дійства, під­не­сена атмосфера і приємний сюрприз в кінці свята для ліцеїс­тів-іменинників – со­лодкий торт, не зали­шили байдужим жод­ного учасника заходу. Організував символічний День на­родження для ліцеїстів учнівський комітет навчального закладу, а ідея започаткувати таке особливе свято виникла у Жофії Доргай, за­ступника голови учнівського комі­тету.

Не секрет, що ліцей живе в ритмі дружелюбності. В цьому дусі заклад підтримує товариські відно­сини з гімназією-побратим із Ніре­дьгази (Угорщина). Цьогоріч на­прикінці вересня у рамках друж­ньої співпраці відбувся черговий візит вихованців угорсь­кої гімназії до Тячева. Під час від­відин гімна­зисти про­явили актив­ність в ро­боті з благоус­трою – впорядковували тери­то­рію цвинтаря.

Відзначають у лі­цеї історичні дати. Се­ред них – пам’ятна дата чер­гової річниці революції в Угорщині, яку ліцеї­сти вшанували 4-го листо­пада. Цього дня провели пам’ятний захід.

Мистецьке життя міста – в центрі уваги ліцеїстів. Так, не­щодавно дружня родина ліцею взяла участь у відкритті ви­ста­вки картин талановитих живо­пи­сців За­карпаття та України, яка відбулася у нововідкритій кар­тинній галереї імені Шімона Го­ллоші.

Під час мистецької події про­вів цікаву зустріч із моло­дими людьми ліцею народний худож­ник України Зол­тан Мичка. Ми­тець охоче розповів про ство­рення галереї у Тячеві та художні полотна, які тут пред­ставлено.

Незмінною у ліцею зали­шається шана до традицій. У ли­стопаді вихованці закладу від­святкували «Бал леле­ченят». Це цікавий день знайомств під час якого новачки-ліцеїсти де­мон­струють усій родині ліцею свої здібності. Це час для не­простих ви­пробувань, акторсь­ких умінь, творчого хисту, гумору та ве­се­лощів. Серед го­ло­вних етапів заходу – різноманітні конку­рси, посвята у ліцеї­сти, і на завершення – мо­лодіжна диско­тека.

Щодня педагоги ліцею у пошуку нових, активних форм і методів роботи, які втілюють у навчально-виховний процес. Тому в практику входять години – діалоги, години інтелектуальних ігор. Так, минулого тижня відбу­вся «брейн-ринг».

У своїй роботі ліцей на­тхненно відкриває вихованцям світ любові й добра, радісної співпраці, допомагає пізнати себе, вчить жити, працювати й прагматично мислити. А головне – розвивати інтелектуальні зді­б­ності, творчі задатки, відкри­вати нові ритми, оберігати тра­диції, природу й культуру.

Георгіна Мейсарош, за­ступник директора з вихо­вної роботи Тячівського ліцею-інтернату з угорсь­кою мовою навчання

© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -