» » Страница 10

(15-08-2013, 14:30)

"ОГОЛОШЕННЯ"

       

ОГОЛОШЕННЯ16.08.2013 року з 10.00 до 14.00 буде проводитись прийом громадян заступником начальника УМВС україни в Закарпатській області полковником міліції

Немеш Михайлом Федоровичом


       

Шановні жителі міста Тячів!21-22 вересня 2013 року відзначатимемо День мі­ста Тячів. Серед святкових заходів - церемонія присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тя­чів» та  нагородження Почесною відзнакою Тячівської мі­ської ради знатних осіб –  вихідців з Тячева та його теперішніх жителів, які  зробили особистий вагомий внесок у соціально - економіч­ний та культурний розвиток мі­ста, працюють над покращенням рівня життя і доб­робуту територіальної гро­мади, мають значні дося­гнення у профе­сійній і громадській діяльності тощо.

        Просимо вас по­дати свої обґрун­товані пропозиції щодо представлення жите­лів  міста  до при­сво­єння звання «Почесний громадя­нин міста Тячів» та нагоро­дження у 2013 році Поче­сною відзнакою Тячівської міської ради за такими но­мінаціями:

 


       

     21-22 вересня 2013 року відзначатимемо День мі­ста Тячів. Серед святкових заходів - церемонія присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тя­чів» та  наго­ро­дження Почесною відзнакою Тячівської мі­ської ради знатних осіб –  вихідців з Тячева та його теперішніх жителів, які  зробили особистий вагомий внесок у соціально - економіч­ний та культурний розвиток мі­ста, працюють над покращенням рівня життя і доб­робуту територіальної гро­мади, мають значні дося­гнення у профе­сійній і громадській діяльності тощо.

    Просимо вас по­дати свої обґрун­товані пропозиції щодо представлення жите­лів  міста  до при­сво­єння звання «Почесний громадя­нин міста Тячів» та нагоро­дження у 2013 році Поче­сною відзнакою Тячівської міської ради за такими но­мінаціями:


       

УКРАЇНА

ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 02 серпня 2013 року №173

м.Тячів

 

Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної

сфери м. Тячів та с. Тячівка до роботи в осінньо-зимовий період

2013-2014 років

 

          Підготовка господарського комплексу та установ бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років підприємствами, установами та організаціями міста проводиться відповідно до ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

       

       Згідно рішення виконкому Тячівської міської ради тимчасово, на  період про­ведення ремонтних робіт, з 1 ли­пня 2013 року призупинено роботу дошкільних навчальних закладів  ясел – садків №1,  №5  у літній період. Таким чином, у ясла-садках міста інтенсивно тривають ремонтні роботи.  Наразі «Тячів» інформує читачів про хід виконання ремонтних робіт у дошкільному навчальному закладі  ясла-сад №5.

       З початку липня  у Тячівському ДНЗ №5  організовано проводяться ремонтні ро­боти. Об­сяг їх масштабний. Адже у планах – відновлення кана­лізаційної системи, заміна еле­ктроживлення, системи теп­ло­забезпечення приміщень, ко­сметичний ремонт стін. Усі заплановані роботи надзвичайно важливі для подальшого функціонування дитсадка та перебування в ньому вихованців, адже йдеться про затишок і комфорт для найменших тячівців.


       

       Як вже повідомляв «Тячів», згідно рішення виконкому Тячівської міської ради тимчасово, на  період про­ведення ремонтних робіт, з 1 ли­пня 2013 року призупинено роботу дошкільних навчальних закладів  ясел – садків №1,  №5.  Отож, у літній період у ясла-садках міста тривають ремонтні роботи.  Ми інформували читачів про хід робіт у дошкільному навчальному закладі  ясла-сад №5, а наразі пропонуємо дізнатись, які ремонти проходять у ясла-садку №1.

       Перебування дітей у дошкі­ль­ному навчальному закладі в зати­шних умовах – це необ­хідність для належ­ного їх виховання і одна з передумов для досягнення гармо­нійного клімату в дитсадку. На сьогодні у Тя­чівському дитячому ясла-садку №1 успішно тривають ремон­тні роботи, які відкриють для вихо­ванців можливість, у відповід­них умо­вах, об’єктивно пізна­вати навко­лишній світ. Обсяг робіт – вагомий. Однак, справа перебуває під чітким контролем, виконується майстерно, а отже успішний ре­зультат гарантовано.

        На даному етапі у ясла-садку проводиться ремонт фасаду буді­влі. На цій ділянці ведеться злаго­джена праця. Вже навіть зараз, частинний варіант виконаної справи вказує на те, що дитсадок матиме прекрасний і оновлений зовнішній вигляд.  Крім того, ве­дуться внутрішні роботи. У групо­вих кімнатах, розміщених на пер­шому поверсі, проводиться заміна підлоги. Необхідність в цьому на­зріла давно, а сьогодні справа ус­пішно втілюється в дійсність. 


(22-07-2013, 10:23)

"ОГОЛОШЕННЯ"

       

ОГОЛОШЕННЯ О Г О Л О Ш Е Н Н Я

       24.07.2013, в період з 15.00 по 18.00 годину, в адмінбудівлі Тячівського  РВ УМВС, за адресою: м.Тячів, вул. Жовтнева,1, посадовими особами з числа керівництва МВС України, буде проведено особистий прийом громадян.

 Тячівський РВ УМВС


© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -