» » На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу               У неділю, 10 квітня, у місті Тячів відбулася непересічна спор­тивна подія –  вперше в іс­торії тя­чівського футболу місь­кий стадіон ім.Л.Бийреша при­ймав матчі ко­манд Тячівської об’єднаної гро­мади. Товариське протистояння футбольних команд об’єднаної громади відбу­лося за сприяння Тячівської місь­кої ради.
      Перший Кубок Тячівської міської об’єднаної територіальної гро­мади 2016 між собою розі­грали футбольні ко­манди з Тячева (тренер Сергій Гирич), Руського Поля (тренер Михайло Попович), Лазів і Округлої (тренер Андрій Куцин ) та   Тячі­вки (Ігор Бенчак).
      Урочиста церемо­нія відкриття турніру відбу­лася близько 13.00. У ній взяли участь заступник міського голови Тібе­рій Мийса­рош, начальник управління освіти, охо­рони здоров’я, куль­тури, сім’ї, молоді та спорту Тя­чівської міської ради Ва­силь Куля та спеціаліст управ­ління Сергій Гирич, старости с.Руське Поле та с. Тячівка Ва­силь Міря­вець та Іван Молнар, депутат Тячівської міської ради Ві­талій Джурджа, Почесний грома­дянин міста Тячів Степан Тала­пко.
Із таким добрим започат­ку­ванням у спортивному житті ново­створеної об’єднаної гро­мади від імені міського голови Івана Ко­вача, членів депутатсь­кого кор­пусу та виконавчого ко­мітету місь­кої ради вболіваль­ників та гостей турніру вітав за­ступник міського голови Тіберій Мийсарош. Посадовець представив ко­манди та їх на­ставників, поба­жав учасни­кам цікавої і видовищної гри, а гля­дачам – яск­равих вражень.
     За­родження цієї спортивної події на теренах об’єднаної гро­мади вітав старо­ста с.Руське Поле Василь Міря­вець, який висловив сподівання, що у перспективі ігри на Кубок Тячівської об’єднаної гро­мади проходи­тимуть у кожному з її населених пунктів.
До складу чотирьох команд об’єднаної громади входять здібні гравці –  це у своєму виступі відзначив ста­ро­ста с. Тячівка Іван Молнар.  І на старті турніру побажав учасни­кам спортивної удачі.
      Успіхів, здо­бутків, хорошої товариської гри футболістам команд та­кож ба­жали депутат мі­ської ради Віталій Джу­рджа та Почесний грома­дянин м.Тячів Степан Талапко.
       «Грайте у футбол, постійно тренуйтесь і радуйте нас своїми здо­бутками.  Покажіть цікаву гру, а турнір нехай виграє силь­ніший!», - сказав почесний  гість ту­рніру Степан Талапко.
Під час урочистого від­криття турніру органі­затори зма­гань повід­омили: населений пункт, в якому команди розіграють Кубок Тячівської об’єднаної гро­мади, ви­значиться наступного року методом жеребку­вання.    
Відтак на футболь­ному полі Тячева продо­вжилось спорти­вне протистояння за Перший Кубок Тячівської місь­кої об’єднаної територіальної гро­мади.
Загалом перший матч між собою зіграли команди «Руське Поле» та «Лази» – 3:0. Другими на фут­больне поле ви­йшли  команди «Тячів» та «Нива» (с.Тячівка) – 2:1, третіми – «Тячів» та «Лази» – 1:1. Затим між собою зіграли  ФК «Нива» та  «Руське Поле» – 1:3, ФК «Лази» та «Нива» (с.Тячівка) – 0:2. Фінальний матч відбувся між командами «Тячів» та «Руське Поле» 1:1.
       Після зіграних матчів, вболівальників та гостей було запрошено на церемо­нію нагородження переможців та закриття турніру. Її про­вів  спеціа­ліст управління освіти, охо­рони здоров’я, куль­тури, сім’ї, молоді та спорту Тя­чівської міської ради Сергій Ги­рич, а нагороди вручали  – Ва­силь Куля, Василь Мірявець, Сте­пан Талапко, Іван Молнар, Ві­талій Джурджа, Тіберій Мий­сарош.
Під час нагородження пам’ятним статуетками та гра­мотами відзначено кра­щого го­лкіпера, бомбардира та гравця.
Кращим голкіпером став Михайло Грабар з ФК «Руське Поле». Кращим бомбардиром відзначено Бойко Івана з ФК «Руське Поле». Нагороди вру­чив Василь Куля. Найкра­щим молодим гравцем тур­ніру став Денис Магей з ФК «Нива» (с.Тячівка), який отримав наго­роду з рук Поче­сного громадя­нина міста Тячів Степан Тала­пка. А найкра­щим гравцем ви­знано Ми­хайла Цуберу з ФК «Лази», який провів кращий гол за час турніру. Пам’ятний приз (статуетку) кращого гра­вця  вручав  депу­тат Тячівсь­кої міської ради Ві­талій Джур­джа.
Головних переможців нагороджували Василь Міря­вець, Сергій Гирич та Тіберій Мийсарош. За четверте місце грамотою відзначено команду ФК «Лази». Третє мі­сце – у ФК «Нива» (с.Тячівка), яку було нагороджено грамо­тою та пам’ятним кубком. Друге місце посіла команда «Тячів», яку теж відзначено грамотою та пам’ятним куб­ком. Першу ж офіційну пе­ремогу в турнірі на Кубок Тя­чівської об’єднаної громади святкували руськопо­лівці. Ко­манда-переможець з с.Руське Поле отримала гра­моту місь­кої ради та перший пам’ятний Кубок.
      Турнір став історією, якою варто гордитися. В цьому пере­конані як учасники, так  органі­затори та гості фу­тбольного дійства.   
Окремо хочеться висловити подяку в проведенні футбольного турніру Депутату Закарпатської обласної ради та меценату Голубці П.П ,а також спонсорам-меценатам Бринзяник Е, Ісичко В, Козичко М, Хомину Т. 
 
Людмила Кричфалушій
 

На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу На стадіоні Л.Бийреша непересічна подія –команди Тячівської об’єднаної громади зіграли перший турнір із футболу

 

скачать dle 12.0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гості, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -