» » Страница 7

       

Інформація про предмет закупівлі

Галузь: Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка
ТРП: Послуга
Предмет: будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг аеродромів (улаштування дорожнього полотна для транспорту і пішоходів, зокрема "Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста Тячів")
Місце поставки: вулиці м.Тячів Закарпатської обл.
Термін поставки: червень - листопад 2011р.

       

Інформація про предмет закупівлі

Галузь: Будівництво, будівельні матеріали та спецтехніка
ТРП: Робота
Предмет: реконструкція пішохідної частини та прилеглої території по вул.Незалежності на ділянці від вул.Жовтнева до вул.Шевченка
Місце поставки: м.Тячів - пішохідна частина та прилегла територія по вул.Незалежності на ділянці від вул.Жовтнева до вул.Шевченка
Термін поставки: червень - листопад 2011р.

       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства

економіки  України

від 26.07.2010р. № 922

                                                               ЗМІНИ до річного плану закупівель

                                                                                       на  2011 рік

                              Тячівська міська рада Закарпатської області  04053766                                     

Предмет закупівлі

   Код КЕКВ (для бюд-    жетних коштів)

Джерело                   фінансу-                        вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до під-   готовки конкурсних торгів   (запиту цінових пропозицій,    кваліфікаційної документації

 

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м»ягкий інвентар та обмундирування»

1131

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверти, марки, вітальні     22.22.2

1131

місцевий  бюджет

10000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Придбання м»ягкого інвентаря

1131

місцевий  бюджет

7000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Надання послуг з проживання, харчування

1134

місцевий  бюджет

9800

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Проектно-вишукувальні роботи

1134

місцевий  бюджет

58200

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Поточний ремонт амфітеатру, пам»ятника ДБН Д.І.І-І-

1134

місцевий  бюджет

20000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Проведення грошової оцінки  землі

1134

місцевий  бюджет

5000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Поточний ремонт покрівлі комунальної власності

1134

місцевий  бюджет

99000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Поточний реонмт  приміщення  будівлі по вул..Незалежності,27

1134

місцевий  бюджет

51000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

Поточний ремонт   каналізації

1134

місцевий  бюджет

50000

Без процедури

квітень

Клебан І.Я, ,інші

 

 

 

Затверджений рішенням комітету конкурсних торгів від  15 квітня 2011 року №03

 

Голова  комітету

з конкурсних торгів      Перший заступник міського голови                      Клебан І.Я.          _____________

                                                              (посада,                                                         прізвище, ініціали)                                             (підпис)

Секретар комітету           Завідувач відділу з питань правового забезпечення

з конкурсних торгів       діяльності міської ради                                Візичканич В.І    ________________

                                                                         (посада,                                                            прізвище,  ініціали)                                     (підпис)

 

                                


       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства економіки 

України від 26.07.2010р. № 922

 

       Уточнений річний план закупівель на  2011 рік                     

                Тячівська міська рада Закарпатської області 04053766         


       

Річний план закупівель на 2011 рік

                                                               Тячівська міська рада Закарпатської області  04053766


       
ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 05 січня 2011 РОКУ №53
м.Тячів
Про внесення змін до складу комітету
з конкурсних торгів Тячівської міської ради 
для здійснення державних закупівель
  

             В зв’язку з набуттям повноважень Тячівської міської ради шостого скликання та з метою забезпечення вимог Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель», наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 №916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів», друга сесія шостого скликання Тячівської міської ради

 


       
ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять восьма сесія п’ятого скликання
Р І Ш Е Н Н Я


від 30 вересня 2010 року №2077
м.Тячів

Про приведення рішення ІІ-ї сесії V скликання
від 12.05.2006 у відповідність до вимог ст.11 Закону
України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення
державних закупівель"


В зв’язку із змінами в законодавстві в сфері здійснення державних закупівель, для забезпечення виконання вимог ст.11 Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель", з метою подальшої організації та проведення процедур закупівель Тячівською міською радою, двадцять восьма сесія п’ятого скликання Тячівської міської ради

в и р і ш и л а:


1.Ліквідувати єдиний міський тендерний комітет Тячівської міської ради, створений рішенням ІІ-ї сесії V скликання Тячівської міської ради «Про новий склад постійно діючого єдиного міського тендерного комітету для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг».

2.Утворити комітет з конкурсних торгів Тячівської міської ради у складі:.

Голова комітету:
Клебан Іван Ярославович – перший заступник Тячівського міського голови

Заступник голови комітету:
Мийсарош Тіберій Степанович – завідувач відділом з питань захисту прав споживачів,
торгівлі, побуту та розвитку підприємництва, фізичної
культури та спорту, розвитку міжнародних відносин
Секретар тендерного комітету:
Візичканич Василь Іванович – начальник відділу правового забезпечення
та контролю діяльності Тячівської міської ради

Члени тендерного комітету:
Бедевельський Олександр Васильович – член виконавчого комітету Тячівської міської
ради, начальник Тячівського районного відділення
Закарпатської обласної дирекції НАСК «Оранта»,

Яринич Ганна Іллічна – завідувач фінансово-господарським відділом Тячівської міської ради

3.Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Тячівської міської ради (додається).

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, управління майном, торговельного та побутового обслуговування, розвитку підприємництва (Паш І.І.).


Міський голова
І.І.КовачЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XXVIII сесії V скликання
Тячівської міської ради
від 30 вересня 2010 року №2077


ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з конкурсних торгів
Тячівської міської ради


I. Загальні положення


1.Комітет з конкурсних торгів Тячівськоїміської ради (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи Тячівської міської ради (далі - замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

2.Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3.Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету


1.Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.
Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням замовника.

2.До складу комітету входить не менше п'яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п'ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.
Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3.Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4.Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого
обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації
конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:
планування здійснення процедур закупівель;
складення та затвердження річного плану державних закупівель;
вибір процедури закупівлі;
інші питання відповідно до Закону.

7.Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.
За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.
У разі відмови члена комітетупідписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III.Головні функції комітету


Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
складення та затвердження річного плану державних закупівель;
здійснення вибору процедури закупівлі;
проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;
надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій),
забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одногоучасника;
оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV.Права та обов'язки членів комітету


1. Члени комітету мають право:
виносити питання на розгляд комітету;
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:
організовувати та проводити процедури закупівель;
брати участь в усіх його засіданнях особисто;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;
в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;
сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.
Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.
Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:
організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
визначає дату і місце проведення засідань комітету;
пропонує порядок денний засідань комітету;
веде засідання комітету;
призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
визначає функції кожного члена комітету;
уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4.Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання
документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
5.Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.
6.За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.
V.Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.
2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

© Тячів 2010-2017
Тячівська міська рада
Розроблено -