У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 11.07.2016 року  о 10.00 за київським часом в сільському клубі с. Тячівка за адре­сою: с. Тячівка, вул. Шкільна відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:
1. Генеральний план с. Тячівка, Тячівського району, Закарпатської області.

       
У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 08.07.2016 року  о 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Тячів, вул. Шевче­нка, 2  відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

1. Детальний план тери­то­рії земельної ділянки, ці­льове призначення якої змі­нюється в м.Тячів, вул. Незалежності, 17/1, пло­щею 0,0048 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ін­ве­стор Асталош Катерина Йосипівна, мешканка м. Тячів вул. Московська, 34.

2. Детальний план тери­то­рії земельної ділянки, ці­льове призначення якої змі­нюється в м.Тячів, ур. «Чонтпоток», б/н, пло­щею 0,1761 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Ін­ве­стор Стойка Іван Іванович, мешканець с. Кричево вул. Центральна, 81.

3. Детальний план тери­то­рій земельної ділянки, ці­льове призначення якої змі­нюється в м.Тячів, вул. Армійська, 60, пло­щею 0,0758 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Ін­ве­стор Думнич Віталій Іванович, мешканець с. Добрянське, вул. Комсомольська,51.

       

МОМЕНТ ПІДПИСАННЯ ПРОТОКОЛУ НАМІРІВ ТА ДОГОВОРУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Підписано протокол намірів та договір про співпрацю для реалізації проектів із забезпечення розвитку і модернізації житлово-комунального господарства у м.Тячів Підписано протокол намірів та договір про співпрацю для реалізації проектів із забезпечення розвитку і модернізації житлово-комунального господарства у м.Тячів Підписано протокол намірів та договір про співпрацю для реалізації проектів із забезпечення розвитку і модернізації житлово-комунального господарства у м.Тячів


       

УХВАЛА ВИЩОГО АДМІНІСТРТАИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 

УХВАЛА ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 


       

 ЛИСТ ТА УХВАЛА ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 

 

ЛИСТ ТА УХВАЛА ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

 


       

     За результатами перевірки, проведеної на виконання вимог Закону України "Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, розпорядження Тячівського міського голови від  27.05.2015 року №35-к „Про проведення перевірки, передбаченої Законом України „Про очищення влади” Тячівськоюміською радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади” встановлено що, заборони, визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади” не застосовуються до:

 

     Мийсароша Тіберія Степановича, заступника Тячівського міського голови

 

     Рожі –Манзюк Алли Петрівни, спеціаліста І-ої категорії Тячівської міської ради

 

   Бокоч Дарини Луківни, спеціаліста І-ої категорії Тячівської міської ради (перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

 

    Іванчової Наталії Миколаївни , спеціаліста І-ої категорії Тячівської міської ради (перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)


       З набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317 (далі – наказ № 8), втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 669 «Про затвердження форми та Порядку складання звіту про контрольовані операції (далі – наказ № 669).© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -