У відповідності до норм Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Тячівська міська рада оголошує про проведення конкурсу відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна комунальної власності Тячівської міської ради для здійснення підприємницької діяльності, який відбудеться 07.11.2016 року  о 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адресою м.Тячів, вул.Шевченка, 2.


       
    18 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ (ВІВТОРОК) з 08.00 до 16.00 БУДЕ ЗДІЙСНЕНО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ВУЛИЦЯХ ГОЛЛОШІ, ШАПОШНІКОВА, ЯРОСЛАВА МУДРОГО В ЗВ'ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ РОБІТ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ МЕХАНІЗОВАНОЮ КОЛОНОЮ ОПОР ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА ДАНИХ ВУЛИЦЯХ.
      ВИБАЧТЕ ЗА НЕЗРУЧНОСТІ.
ТЯЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
(за повідомлення Тячівського РЕМу о 10.30 17.10.2016)

       

Про  внесення   змін   та   доповнень до

Плану діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів Тячівської  міської

ради на 2016 рік.

 

   З метою здійснення та реалізації покладених на органи місцевого самоврядування повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до ст.ст. 7, 11, 31-32 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», десята сесія сьомого скликання Тячівської міської ради

                                                 в и р і ш и ла:


       
Питання 1. Про розпочаття роботи сесії.
Кнопка відповіді  


       
Інформація
про проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності
Тячівської об’єднаної територіальної громади
 
Орган, що проводить конкурс:
Конкурсна комісія на право оренди комунального майна Тячівської міської ради
м. Тячів, вул.Шевченка, 2 
Відомості щодо об’єкту оренди:

       
У відповідності до норм статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної ді­я­льності» 28.10.2016 року  о 10.00 за київським часом в залі засідань міської ради за адре­сою: м. Тячів, вул. Шевче­нка, 2  відбудуться громадські слу­хання щодо врахування гро­мадських інтересів під час роз­роблення містобудівної докуме­нтації:

1. 1. Детальний план тери­то­рії земельної детальний в м.Тячів, вул. Незалежності, 18 «6», 18 «7», 20 «а» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Містобудівну документа­цію розроблено відповідно до ДБН 360-92** «Містобуду­вання. Планування і забудова міських і сільських поселень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Ознайомлення з місто­бу­ді­вною документацією, тек­сто­вими та  графічними ма­теріа­лами у відповідному по­рядку буде здійснюватись з 9.00 до 12.00 в ро­бочі дні, у відділі містобудування, архітектури та комунальної власності апарату виконкому міської ради за адре­сою: вул. Шев­ченка, 2 (каб. 8).

Пропозиції та зауваження пропонується подавати пись­мово до 26.10.2016 року за ад­ресою: 90500 м. Тячів, вул. Ше­вченка, 2, Тячівська міська рада. Пропозиції, на­дані після встановленого строку, не роз­глядаються.
 
Тячівська  міська рада

       
Про введення до штатних розписів
загальноосвітніх шкіл Тячівської 
міської ради додаткових штатних 
посад.

Розглянувши звернення управління освіти, охорони здоров’я, культури, сімї, молоді та спорту Тячівської міської ради від 12.09.2016 року № 298 щодо збільшення класів та учнів в них, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010  року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», дев’ята  сесія сьомого скликання  Тячівської міської ради

© Тячів 2010р.
Тячівська міська рада
Розроблено -